Artiklar från Aurora

Romantiska förbundet 60 år
2017-10-17 Att fira jubileum är inte att blicka bakåt utan att lyfta fram det levande</strong> i den ursprungliga idén. Romantiken är ett nödvändigt korrektiv till materialismen 1957 likaväl som idag. Med budgetbalans och inflationsbekämpning som högsta värden behövs romantikens civilisationskritik och envisa hävdande att människan lever icke allenast av bröd.»

Utopier
2017-04-07 Om utopier står för drömmen om något annat och bättre, så drömmer Auroras redaktion om att kunna fortsätta utgivningen i ungefär samma stil som hittills, detta jubileumsår då Romantiska förbundet fyller 60 år.»

Tema: Danska rum
2016-10-19 Aurora vill med detta nummer vara en bro mellan danskt och svenskt och en introduktion till den rika danska poesin, till stora delar märkligt okänd i Sverige. Vi har som omslagsbild valt ett verk av en svensk konstnär, Marie-Louise Landén, verksam i Danmark. Vi startar numret med att visa/.../ (ur förord Aurora #2-3 2016)»

Debut och återkomst
2016-04-20 Det finns något magiskt med den litterära debuten. Men där finns också en spänning med fenomenet "tysta" författare - poeter som inte gett ut ett nytt verk på tio, tjugo - ibland upp till trettio år. Publiken börjar undra vart de tog vägen. Ibland har de helt enkelt fallit i glömska. Sedan återkommer de plötsligt med en stark ny diktsamling! Har samtiden väntat på dem, eller har de rent av sprungit före tidsandan? Nummer 1/2016 kretsar kring temat 'Debut och återkomst". Brev av den brittiska konstnären och poeten Branwell Brontë (1817-48) får illustrera den svåra debuten. Bland nu verksamma författare som återkommit efter år av tystnad medverkar Linda Hedendahi, Roger Skjöld, Sven Thomas Nordlöf, Boel Schenlaer och Bob Hansson.»

Arrbetarrörelsens poesi
2015-12-31 Det finns alltid en svårighet med ideologisk poesi. Vilket är viktigast, idéerna eller estetiken? Den religiöst färgade socialisten Erik Blomberg (1884-11965) tycker jag smälter samman bägge aspekterna i kraftfull enkelhet genom sin gravskrift över arbetardemonstrationens offer för militärens kulor i Lunde, Ådalen, Kristi himmelfärdshelgen 1931»

Litterära förbindelser Sverige - Amerika
2015-08-17 I den lilla mälarstaden Sigtuna står tiden stilla. Gör det fortfarande fast över 30 år har gått sedan jag bodde där, ditkommen av en slump från ett brusande liv i New York. Det finns ett nu och det finns ett då och jämförelsen dallrar osynlig i luften (ur inledning Aurora #1-2 2015).»

Romantiken i konsten
2015-02-19 Innehåll i detta temanummer är Romatiken i konsten.»

Gamla och nya poetiska bekanta
2015-01-13 Allt eftersom man går igenom olika stadier i livet förändras också ens diktläsning. Det som var nytt och spännande, ja himlastormande i gymnasiealdern, men också det som var svårt att ta till sig, får några decennier senare en ny dimension. Ibland kan man relatera dem till sin egen situation; Eller så kan man bli varse att den egna förmågan till inkännande - och medkännande - med andra sorters människor, ting, fenomen har ökat. Men skärpts har även den kritiska blicken, vilket ibland krockar med känslan. Något som åstadkom tårar, eller ett hugg i hjärtat i den tidiga ungdomen, kan orsaka en fnysning ett par decennier senare. När man är mitt uppe i livet med jobb och kanske familj, kan man känna leda och likgiltighet för lyrik: den kan tom. kännas irrelevant (ur förordet Aurora 2-3 2014). »

Östligt – Västligt
2014-06-18 Temat för det här numret av Aurora är väst-östliga förbindelser inom poesin.»

Romantik
2014-04-11 Poesi är en inre kraft. Att du skriver dikter är bara det yttre tecknet på vem du är. Tillkrånglade ord är inget att vara stolt över. Allt hänger på hur de uppkom, och om de berör. ( Ur »

Tiden och rummet
2013-11-09 Det här numret befinner sig i skärningspunkten mellan det andliga och det materiella - där den moderna människan söker sin väg.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Aurora

Annons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer