Gamla och nya poetiska bekanta

Allt eftersom man går igenom olika stadier i livet förändras också ens diktläsning. Det som var nytt och spännande, ja himlastormande i gymnasieåldern, men också det som var svårt att ta till sig, får några decennier senare en ny dimension. Ibland kan man relatera dem till sin egen situation; Eller så kan man bli varse att den egna förmågan till inkännande - och medkännande - med andra sorters människor, ting, fenomen har ökat. Men skärpts har även den kritiska blicken, vilket ibland krockar med känslan. Något som åstadkom tårar, eller ett hugg i hjärtat i den tidiga ungdomen, kan orsaka en fnysning ett par decennier senare. När man är mitt uppe i livet med jobb och kanske familj, kan man känna leda och likgiltighet för lyrik: den kan tom. kännas irrelevant.

En del av oss som levt, länge med poesin, som utövare och/eller läsare, har kanske passerat den mest (till det yttre) krävande delen av livet och mer eller mindre nått det slags insikt som ligger mer inom känslans än intellektets sfär. Livserfarenheten deltar i spelet med starkare kort, på gott och ont. För en tid sedan hörde jag en känd skådespelare läsa Frödings "Ett gammalt bergtroll". Det gav mig en ny förståelse för diktens troll och för en åldrande mans känsla av existentiellt utanförskap och resignation. På liknande sätt kan det visuella perspektivet förskjutas. För att fortsätta med Fröding: Om man tidigare såg en idyll för sitt inre öga ("Klar låg himlen över viken/solen stekte hett ) kan det nu ligga en hinna av tvivel över solen, den skiner mindre klar. Hur länge till ska den orka?

Men de fördjupade insikterna kan förstås också vara ljusa. En för många kanske ny bekantskap, den amerikanska poeten Adrienne Rich, skrev på 50-talet om sina farhågor inför sitt tredje barns födelse. Skulle hennes kall som poet helt. ätas upp av de ständiga behoven hos de små? Det urgamla dilemmat för kvinnliga konstnärer. Decennier senare vittnar hon om hur barnen bidragit till att hennes poesi blivit mognare, mer genomlyst och frustrationer.

Gamla och nya bekantskaper - återupptäckter och nya njutningar hoppas vi i redaktionen.

- trots moderskapets förtvivlan

Katarina Wallin


Dikter av...
Lars Larsen
Gustaf Fröding
Nils Ferlin
Dan Andersson
Erik Lindorm
Solveig von Schoultz
Gunnel Arvidsson
Adrienne Rich
Annakarin SvedbergProsa av...
Katarina Wallin
Andreas Björsten
Bo Gustavsson
Erik Lindberg
Gunnel Arvidsson & Katarina Wallin
om Gungerd Wikholm
Helena Looft
Andreas BjörstenDiverse notiser
Sörmländska bokmässan
Användbara länkar
Plats för poesi program på Sensus
Aurora i bokhandeln
Swedenborg Forum
Annons
Fyra ãrstiders mat
Annons Sigtunastiftelsen


Publicerad: 2015-01-13

Köp Aurora
Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer