Romantiska förbundet 60 år

Att fira jubileum är inte att blicka bakåt utan att lyfta fram det levande i den ursprungliga idén. Romantiken är ett nödvändigt korrektiv till materialismen 1957 likaväl som idag. Med budgetbalans och inflationsbekämpning som högsta värden behövs romantikens civilisationskritik och envisa hävdande att människan lever icke allenast av bröd.

Av förbundets grundare lyfter vi fram Harald Forss, Bengt Jändel och Lars Englund samt Bo Setterlind och Olle Svensson, alla med starka författarskap. Bo Setterlind är aktuell, men Forss, Jändel och Englund förtjänar att räddas ur glömskans flod.

Harald Forss bidrar med det ovanliga poetiska temat arbetslöshetsbekämpning - aktuellt även i dag. Men Forss' tonvikt är existentiella upplevelser som ensamhet: "sorgebemättad är sången om mig - se hur ensam jag står'

Bengt Jändels "Sången om frid" är ännu aktuell i gränslandet mellan samhällskritik och tolkning av mänsklig existens: "Någon går genom världen! sjunger sången om frid/Vapen och kedjor rassla/hotfullt från tid till tid' Bengt Jändel polemiserade i en understreckare i Svenska Dagbladet den 8 augusti 1957 mot Dagens Nyheters nidvisa - förmodligen av Alf Henrikson - om Romantiska förbundets "kamp mot förnuftet»:
I en tid som är övermätt på kall "saklighet" och intill hänsynslöshet krass rationalism vill (Romantiskarbundet) hävda kärlekens och skönhetens sak.

Finlands-ättade Lars Englund upplevde som folkhögskollärare i Danmark den tyska invasionen i april 1940. Hans dagsaktuella kampdikter gjorde dock inte poetisk lycka. Men vilka erfarenheter ligger bakom raderna "Morgon i juni - !sommarens vackraste!I gryningen. Faller skotten"? Englunds framgång blev naturlyriska och impressionistiska kärleksdikter.

Olle Svensson kunde ha blivit proletärförfattare, men ägnade sig likt många 1940-50-talspoeter åt människans existentiella villkor. Hans utgångspunkt är ofta naturen: "Om vi blinda av gråt just då/vi vandrar på kullarnas krön/är ändå av största vikt att marken är vårligt grön" Vi presenterar också en av l950-talets modernister, Marianne Linder: "Kärlek bryter upp ur vattendjupen/bultar på den svarta porten" (Ros och bröd 1965).

Numret har manlig slagsida. Så såg Romantiska förbundets begynnelse ut. Inte för att l950-talet saknade kvinnliga författare: Birgitta Stenberg hade kontakt med Metamorforsgruppen där även Bo Setterlind rörde sig. Majken Johansson - av Bo Setterlind utnämnd till romantiker på grund av gudstron och material ismkr itiken - samt Elsa Grave, Birgitta Trotzig och andra. Vi återkommer till en helare bild av 1950-talets poesi.Dikter av...


Alfonso Ambrossi

Bo Setterlind

Olle Svensson

Marianne Linder

Bengt Jändel

Lars Englund


Prosa av...

Alfonso Ambrossi

Erik Lindberg

Anders Björsten

Katarina Wallin

Jonas Ellerström

Erik Lindberg om Magnus Gustafson

RFS 60 ÅRS JUBILEUM PÅ ÖSTGÖTA NATIONS BIBLIOTEK I UPPSALA DÄR ALLT BÖRJADE

Kommande tema nr 3-2017 Asiatisk poesi


Publicerad: 2017-10-17

Köp Aurora
Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer