Tiden och rummet

Det här numret befinner sig i skärningspunkten mellan det andliga och det materiella - där den moderna människan söker sin väg.

Hållningarna är många, mellan transcendens och tomhet. Vi vill med frågor kring tid och rum presentera dikter och andra texter/kortprosa som formulerar sig kring denna brytpunkt.

Det anstår en litterär tidskrift mer att ställa frågor än att hitta svar. Därav öppenheten, rösterna griper tag men ingen väg är given.

En särskild exklusivitet i det här numret är att vi publicerar en dikt av den albanska poeten Irena Gjoni - både på albanska och svenska. Dikten, som är översatt av Ullmar Qvick, ingår i en större diktcykel. Ullmar Qvick har översatt och introducerat albansk poesi sedan han gav ut samlingsvolymen "Örnarna och bergen" 1979. Ett större urval av Irena Gjonis dikter kommer i nästa nummer.

Vi har också glädjen att kunna presentera en nyskriven, tidigare opublicerad dikt av Lars Gustafsson.

Dikter av...
Håkan Eklund
Kent Rytterbro
Bo Levander
Gunnel Arvidsson
Andrej Belyj
Ihsan Kutlu
Lars Gustafsson
Ulf Hellsing
Nina Burton
Irena GjoniProsa av...
Förord av red.
Aase Berg
Walter Dan Axelsson
Erik Lindberg

intervjuar Lotta OlssonPublicerad: 2013-11-09

Köp Aurora
Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer