Tiden och rummet

Det här numret befinner sig i skärningspunkten mellan det andliga och det materiella - där den moderna människan söker sin väg.

Hållningarna är många, mellan transcendens och tomhet. Vi vill med frågor kring tid och rum presentera dikter och andra texter/kortprosa som formulerar sig kring denna brytpunkt.

Det anstår en litterär tidskrift mer att ställa frågor än att hitta svar. Därav öppenheten, rösterna griper tag men ingen väg är given.

En särskild exklusivitet i det här numret är att vi publicerar en dikt av den albanska poeten Irena Gjoni - både på albanska och svenska. Dikten, som är översatt av Ullmar Qvick, ingår i en större diktcykel. Ullmar Qvick har översatt och introducerat albansk poesi sedan han gav ut samlingsvolymen "Örnarna och bergen" 1979. Ett större urval av Irena Gjonis dikter kommer i nästa nummer.

Vi har också glädjen att kunna presentera en nyskriven, tidigare opublicerad dikt av Lars Gustafsson.

Dikter av...
Håkan Eklund
Kent Rytterbro
Bo Levander
Gunnel Arvidsson
Andrej Belyj
Ihsan Kutlu
Lars Gustafsson
Ulf Hellsing
Nina Burton
Irena GjoniProsa av...
Förord av red.
Aase Berg
Walter Dan Axelsson
Erik Lindberg

intervjuar Lotta OlssonPublicerad: 2013-11-09

Köp Aurora
Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer