Debut och återkomst

Dikter av...

Harald Forss

Roger Skjöld

Sven Thomas Nordlöf

Bob Hansson


Prosa av...

Att återkomma till poesin Redaktionen

Branwell Brontë Blackwood´s Magazine

Erik Lindberg Intervju med Linda Hedendahl

Erik Lindberg Intervju med Sven Thomas Nordlöf

Boel Schenlaer År 1994

Erik Lindberg Romantiken – introvert eller extrovert

Bob Hansson Skriva poesi – vad fan då för?

Helena Leijd Singögruppen


Notiser & Annonser:
Poesi i norrort
Plats för poesi - Sensus
Aurora i bokhandeln

Minnesord: Rolf Walles
Minnesord: Anna Hansson
Minnesord: Olle Hjern

Kommande teman 2016
nr 2-2016 DanmarkAtt återkomma till poesin

Det finns något magiskt med den litterära debuten. Men där finns också en spänning med fenomenet "tysta" författare - poeter som inte gett ut ett nytt verk på tio, tjugo - ibland upp till trettio år. Publiken börjar undra vart de tog vägen. Ibland har de helt enkelt fallit i glömska. Sedan återkommer de plötsligt med en stark ny diktsamling! Har samtiden väntat på dem, eller har de rent av sprungit före tidsandan?

Nummer 1/2016 kretsar kring temat 'Debut och återkomst". Brev av den brittiska konstnären och poeten Branwell Brontë (1817-48) får illustrera den svåra debuten. Bland nu verksamma författare som återkommit efter år av tystnad medverkar Linda Hedendahi, Roger Skjöld, Sven Thomas Nordlöf, Boel Schenlaer och Bob Hansson.

Linda Hedendahi är bildkonstnär på heltid. Hon har en brokig bakgrund bland annat som lantarbetare. På 1960-talet började hon publicera dikter. I hennes senaste diktsamling efter nitton år av tystnad finns mer av samhällets undersida med än i hennes tidigare poesi: Euro-sex-shoppar och horor har letat sig in i diktraderna.

Roger Skjöld teg hela tjugosex år innan han återkom. Författaren Kristian Lundberg karaktäriserade i Norrköpings Tidningar strax före senaste jul hans återkomst som att han med sin nya diktsamling "tar vid där den förra slutade". Grundtemat ljus, mörker och rörelse karaktäriserar både "Det sedda" från 1989 och 'Det öde huset", som kom 2015.

Sven Thomas Nordiöf är psykolog, men diktar vid sidan av sitt arbete. Han debuterade med 'Den oinbjudne [en bestulen tjuvs bekännelse]" 1981. Två år senare kom "Kortet och nyckeln". Den senare samlingen består av dikter dedicerade till olika diktare eller andra personligheter (ur redaktionens presentation).


Publicerad: 2016-04-20


Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer