Utopier
Dikter av

Träd Gyrit Strand Lundqvist

Ett möjligt samhälle Jenny Wranghorg

Ur "Min kompis Gunnar" Gunnar Lundkvist

Ditt ljus skall fjälla Lars Larsen

Jag vill inte börja jobba Lars Larsen

Kusken i Chania Bo Setterlind

Slutord Bo Setterlind


Prosa av

Viktor Rydbergs grottesång: dystopi i idyllErik Lindberg

Ellen Keys vardagsutopiEllen Key

News from Nowehere Katarina Wallin

Kvinna vid tidens rand Katarina Wallin

Hovmålare Goya i en grym värld Inge Oskarsson

Ja visst gör det ont – Nedslag i en livsfilosofi Gunnel Arvidssori

Intervju Marie-Louise Landén Erik Lindberg

Nobelpris 2016 – Varför Bob Dyland?Alfonso AmhrossiNotiser & Annonser:
Annons
Aurora i bokhandeln
Annons

Solveig Ström in menorian

Upprop för Aurora

FÖRORD

Utopin är att kliva över det snäva stängsel som det dagsaktuella inhägnar oss med. Att rymma ut i det politiskt omöjliga, det ekonomiskt orealistiska, det kulturellt otänkbara.

I detta nummer av Aurora tar vi fram tankar som pekar mot en helt ny värld. I vårt nummer uttrycker en av våra nutida arbetarförfattare, Jenny Wrangborg, längtan efter "ett hopp gömt någonstans/bortom lobbyister och samförstånd". Hennes utopi tar sitt avstamp i "någonting mellan oss/som blixtrar/som elektricitet" och landar i ett samhälle där "ingen jobbar för någon annan/men alla arbetar för varandra".

Många utopier uttrycker längtan bort från ett konkurrenssamhälle som går på högvarv. Lars Larsen tar sin tillflykt till naturen: "Jag vägrar tjäna civilisationen/ Nej, Det Nya Jerusalem skall byggas/genom bildning och permakultur/Djuren
är mina arbetsgivare".

Den amerikanska författaren Marge Piercy ger liksom Lars Larsen en mörk bild av vår nuvarande kultur, men hon landar i en framtid där gränserna mellan människor radikalt rivits: När man älskar, väljer man en partner av lust och glädje bortom könsgränserna. Barn föds på konstlad väg. Så fort någon dött, plockas en ny människa fram från "födelsehuset"

Utopin kan vara att söka det vackra. Engelsmannen William Morris låter den nya människan njuta av skönheten hos en höbärgning en sommarkväll. Ellen Key talar om skönheten i "tingens enkelhet och lätthet".

Utopin kan också uttrycka en allmän längtan efter harmoni som hos Gunnar Lundqvist: "Världens skönhet skall uppenbara sig/kanske bara ett ögonblick av stillhet: /stadens väggar målas vita' Eller hos Gyrit Strand Lundqvist: "Åldras utan att sörja/blomma ända in i döden".

Utopins syster heter dystopin. Viktor Rydberg beskriver i Den nya grottesången ett fruktansvärt konkurrenssamhälle. Bo Setterlind säger "att den här världen/är en illusion". Inge Oskarsson hamnar i att "både politiken och religionen är byggda på lögner". Konstnärens roll är att avslöja ljugandet.

Kanske ändå utopin bäst sammanfattas i Karin Boyes "Ja, visst gör det ont när knoppar brister". Utopin är en rörelse mot det fulländade.

Kontakt med redaktionen via mail: erik.lindberg@blavagen.nu

Publicerad: 2017-04-07

Köp Aurora
Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-28
Akvarellen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018
Amnesty Press 4 2017

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-03
Accent 9-10 2018

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017

Äldre resuméer