Tema: Danska rum

Dikter av...

Pia Tafdrup

Morten Chemnitz

Michael Strunge

Tove DitlevsenProsa av...

Förord av redaktionen (se nedan)

Ny svensk poesi Erik Lindberg

Erik Lindberg intervjuar Pia Tafdrup

Den virtuella människan på avgrundens rand Mats 0. Svensson

Håkan Saridell om Michael Strunge

Lise Kroer om Tove Ditlevsen

Fem danska författare Erik Lindberg

Danskt poesiunder Erik Lindberg


Notiser
Jag vill få färgerna att leva!

Folkbildningsstipendium till Andreas Björsten


Förord av redaktionen

Aurora vill med detta nummer vara en bro mellan danskt och svenskt och en introduktion till den rika danska poesin, till stora delar märkligt okänd i Sverige. Vi har som omslagsbild valt ett verk av en svensk konstnär, Marie-Louise Landén, verksam i Danmark. Vi startar numret med att visa vilket intresse det finns för nutida svensk poesi i Danmark - och att inte
bara läsa den i översättning.

Vi uppmärksammar den generation som debuterade kring 1980 som Pia Tafdrup och Michael Strunge. Pia Tafdrup fortsätter att publicera sig och har nu varit ett framstående namn i mer än trettio år.

Vi presenterar också unga danska diktare som Morten Chemnitz, Yahya Hassan, Asta Olivia Nordenhof, Olga Ravn och Theis Örntoft, det som brukar kallas det danska poesiundret. Den unga danska poesin erbjuder något exceptionellt i styrka, tilltal och diversitet. Man väjer inte för svåra ämnen som de konfrontationer som invandringen fört med sig eller hur man skall se på prostitution. Denna diktning har uppenbarligen vunnit läsarnas hjärta - den unga danska poesin har sålt i stora upplagor.

Våren 2015 fick svenska kulturskribenter upp ögonen för en ny dansk poesiboom och flera av de svenska förlagen började också att satsa på utgivning av unga danska författare. Samtidigt förde den unga svenska poeten Anna Axfors fram att även Sverige genomgår en poesiboom bara man tittar utanför Stockholm, ut i landet och ut på internet. Kanske det finns ett poesiunder i bägge länderna.

Till sist: Vi har inte heller glömt danska romantikens klassiker Adam Oehlenschläger och en ännu äldre diktare, Thomas Kingo, 1600-taispoeten med skotskt ursprung.

Redaktionen AuroraPublicerad: 2016-10-19

Köp Aurora
Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer