Arrbetarrörelsens poesi

Dikter av...
Stig Sjödin
Jenny Wrangborg
Andreas Björsten
Bengt Lidforss
Stig Dagerman
Stig Dagerman
Stig Carlson
Sigvald Götsson
Joe Hill
Moa Martinson

Prosa av...
Erik Lindberg
Katarina Wallin
Michael Economou
Erik Lindberg
Göran Greider

Bildsidor och Haiku
Titti Spaltro

Notiser I Annonser
Sensus - Plats för poesi
Praktisk poesi
Användbara länkar
Aurora i bokhandeln

Poetiska recept

Annons

Inledning Erik Lindberg
"Det finns alltid en svårighet med ideologisk poesi. Vilket är viktigast, idéerna eller estetiken? Den religiöst färgade socialisten Erik Blomberg (1884-11965) tycker jag smälter samman bägge aspekterna i kraftfull enkelhet genom sin gravskrift över arbetardemonstrationens offer för militärens kulor i Lunde, Ådalen, Kristi himmelfärdshelgen 1931:
Här vilar
en svensk arbetare
stupad i fredstid
vapenlös värnlös
arkebuserad
av okända kulor
Brottet var hunger
Glöm honom aldrig

Kring mitten av 1800-talet spirade fackligt engagemang som 1899 skulle förenas i Landsorganisationen (LO). Den politiska grenen av arbetarrörelsen har liksom den fackliga grott i kollektiv mylla, men en förgrundsgestalt är skräddaren August Palm (1849-1922). Han var fosterbarnet som fångat upp socialistiska idéer under sina gesällvandringar i det platta gränslandet Tyskland - Danmark. Den 6 november 18811 höll han sitt berömda föredrag "Vad vilja Socialdemokraterna" på Hotell Stockholm i Malmö. Åtta år senare var Socialdemokratiska Arbetarepartiet grundat. Till skillnad från den senare arbetarrörelsehövdingen
Hjalmar Branting (1860-1925) kopplade August Palm ihop kristendom och socialism /.../"
Publicerad: 2015-12-31

Köp Aurora
Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023

Äldre resuméer