Arrbetarrörelsens poesi

Dikter av...
Stig Sjödin
Jenny Wrangborg
Andreas Björsten
Bengt Lidforss
Stig Dagerman
Stig Dagerman
Stig Carlson
Sigvald Götsson
Joe Hill
Moa Martinson

Prosa av...
Erik Lindberg
Katarina Wallin
Michael Economou
Erik Lindberg
Göran Greider

Bildsidor och Haiku
Titti Spaltro

Notiser I Annonser
Sensus - Plats för poesi
Praktisk poesi
Användbara länkar
Aurora i bokhandeln

Poetiska recept

Annons

Inledning Erik Lindberg
"Det finns alltid en svårighet med ideologisk poesi. Vilket är viktigast, idéerna eller estetiken? Den religiöst färgade socialisten Erik Blomberg (1884-11965) tycker jag smälter samman bägge aspekterna i kraftfull enkelhet genom sin gravskrift över arbetardemonstrationens offer för militärens kulor i Lunde, Ådalen, Kristi himmelfärdshelgen 1931:
Här vilar
en svensk arbetare
stupad i fredstid
vapenlös värnlös
arkebuserad
av okända kulor
Brottet var hunger
Glöm honom aldrig

Kring mitten av 1800-talet spirade fackligt engagemang som 1899 skulle förenas i Landsorganisationen (LO). Den politiska grenen av arbetarrörelsen har liksom den fackliga grott i kollektiv mylla, men en förgrundsgestalt är skräddaren August Palm (1849-1922). Han var fosterbarnet som fångat upp socialistiska idéer under sina gesällvandringar i det platta gränslandet Tyskland - Danmark. Den 6 november 18811 höll han sitt berömda föredrag "Vad vilja Socialdemokraterna" på Hotell Stockholm i Malmö. Åtta år senare var Socialdemokratiska Arbetarepartiet grundat. Till skillnad från den senare arbetarrörelsehövdingen
Hjalmar Branting (1860-1925) kopplade August Palm ihop kristendom och socialism /.../"
Publicerad: 2015-12-31

Köp Aurora
Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer