Östligt – Västligt

Dikter av...
Rabindranath Tagore
J. W. von Goethe
Solveig Ström
Ingela Karsisson
Gissoo Shaken


Prosa av...
Det handlar om gränsländer Andreas Björsten
100 år efter Nobelpriset Katarina Wallin
Goethe och "Väst-östlig divan" Andreas Björsten
Om Jalal ud-din Rumi Erik Lindberg
Presentation av Gissoo Shaken
En kamp för värdighet Helena Looft
Poesi möter musik på Sigtunastiftelsen Katarina Wallin
Referat av kvällen pa Sigtunastiftelsen


Tema: öst-väst Det handlar om gränsländer

Temat för det här numret av Aurora är väst-östliga förbindelser inom poesin.

Det finns länder som man kanske kan kalla gränsländer; länder vars kultur spritts vida och gett stora intryck till andra kulturkretsar, men som också själva genomströmmats av intryck från olika kulturer och omformat dem till något eget. Det gamla Persien, nuvarande Iran, är ett sådant land.

Redan under medeltiden (l100-1300-talet) fanns det en högt utvecklad poetisk tradition i det persisktalande kulturområdet, med Rumi och Hafis som de kanske främsta namnen.

När den åldrade Goethe under 1810-talet mötte dessa stora diktare, framför allt Hafis i en då nyutgiven översättning, och dessutom mötte kärleken i sitt liv, blev han ung på nytt och började skriva vad som så småningom blev det omfångsrika verket "Väst-östlig divan".

Diktsamlingen (ordet "divan" i titeln betyder diktsamling) är att betrakta som ett av de första medvetna exemplen på Goethes begrepp "världslitteratur", när man ser hur intrycken från öst och väst smälter samman till något nytt, något tredje.

De persiska diktarna talade till sin samtid, de talade till den gamle Goethe, och de talar fortfarande till oss.

Gissoo Shaken är en framstående nutida representant för den persiska lyriska traditionen, sedan 1988 bosatt i exil i Sverige. Hon medverkar i detta nummer med fyra dikter, varav tre nyskrivna.

Erik Lindberg presenterar den poetiske 1200-tals mystikern Rumi och Katarina Wallin den indiske Nobelpristagaren Tagore.

Solveig Ströms två dikter i detta nummer ger uttryck för både nordiska vårstämningar och mer österländskt präglat sökande. Även Sverige är ett gränsland

Vi inför en ny avdelning, Författarsamtal på Sensus, tänkt att vara ett återkommande inslag.Publicerad: 2014-06-18

Köp Aurora
Läs mer om Aurora i katalogen
Fler artiklar knutna till Aurora
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer