Artiklar från Historisk tidskrift

Innehåll 2018:2
2018-09-04 Det har väl knappast undgått någon att de vetenskapliga tidskrifterna står inför en omställning till publicering med öppen tillgång (open access). Kravet på öppen tillgänglighet direkt vid publicering av vetenskapliga publikationer, som är resultat av offentligt finansierad forskning, finns angiven i regeringens forskningsproposition ”Kunskap i samverkan” (2016). Problemet är dock att hur denna omställning till ett öppet tillgängligt publiceringssystem i fråga om just de vetenskapliga tidskrifterna ska se ut och finansieras... (ur de inledande orden Historisk tidskrift #2 2018)»

Innehåll Historisk tidskrift #138:1 • 2018
2018-04-05 I mitten av december kom en efterlängtad julklapp till redaktionen. Vetenskapsrådet meddelade sitt beslut att bevilja Historisk tidskrift bidrag om sammanlagt 900000 kronor för perioden 2018-01-01 till 2020-12-31. Detta statliga bidrag, som Historisk tidskrift erhållit sedan 1910 och som gått under många namn (Statsanslag, Humanistiska Fondens anslag, Statens Humanistiska Forskningsråds anslag, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets anslag, Vetenskapsrådets bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap) och som under mer än ett århundrade motsvarat ungefär... (ur de inledande orden Historisk tidskrift #1 2018)»

Historisk Tidskrift 2015:4
2015-11-15 UR INNEHÅLLET *Redaktören har ordet *Uppsatser *Idé och debatt *Översikt *Avhandlingsrecensioner *Kortare recensioner *Meddelanden »

Historisk Tidskrift 2015:3
2015-09-20 INNEHÅLL *Redaktören har ordet *Uppsatser *Idé och debatt *Avhandlingsrecensioner *Kortare recensioner *Meddelanden»

Historisk Tidskrift 2015:2
2015-06-20 UR INNEHÅLLET *Redaktören har ordet *Uppsatser *Avhandlingsrecensioner *Kortare recensioner *Meddelanden»

Historisk Tidskrift 2015:1
2015-03-20 KLICKA HÄR för fullständig innehållsförteckning.»

Historisk Tidskrift 2014:4
2014-11-20 KLICKA HÄR för fullständigt innehåll.»

Historisk Tidskrift 2014:3
2014-09-20 Tema Maritim Historia.»

Historisk Tidskrift 2014:2
2014-06-20 Klicka för fullständig innehållsförteckning.»

Historisk Tidskrift 2014:1
2014-03-20 Klicka för innehållsförteckning.»

Historisk Tidskrift 2013:4
2013-11-20 MINITEMA mode.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Historisk tidskrift

Annons:

Senaste nummer:

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018
Balder 3 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018

Äldre resuméer