Artiklar från Historisk tidskrift

Innehåll 2018:2
2018-09-04 Det har väl knappast undgått någon att de vetenskapliga tidskrifterna står inför en omställning till publicering med öppen tillgång (open access). Kravet på öppen tillgänglighet direkt vid publicering av vetenskapliga publikationer, som är resultat av offentligt finansierad forskning, finns angiven i regeringens forskningsproposition ”Kunskap i samverkan” (2016). Problemet är dock att hur denna omställning till ett öppet tillgängligt publiceringssystem i fråga om just de vetenskapliga tidskrifterna ska se ut och finansieras... (ur de inledande orden Historisk tidskrift #2 2018)»

Innehåll Historisk tidskrift #138:1 • 2018
2018-04-05 I mitten av december kom en efterlängtad julklapp till redaktionen. Vetenskapsrådet meddelade sitt beslut att bevilja Historisk tidskrift bidrag om sammanlagt 900000 kronor för perioden 2018-01-01 till 2020-12-31. Detta statliga bidrag, som Historisk tidskrift erhållit sedan 1910 och som gått under många namn (Statsanslag, Humanistiska Fondens anslag, Statens Humanistiska Forskningsråds anslag, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets anslag, Vetenskapsrådets bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap) och som under mer än ett århundrade motsvarat ungefär... (ur de inledande orden Historisk tidskrift #1 2018)»

Historisk Tidskrift 2015:4
2015-11-15 UR INNEHÅLLET *Redaktören har ordet *Uppsatser *Idé och debatt *Översikt *Avhandlingsrecensioner *Kortare recensioner *Meddelanden »

Historisk Tidskrift 2015:3
2015-09-20 INNEHÅLL *Redaktören har ordet *Uppsatser *Idé och debatt *Avhandlingsrecensioner *Kortare recensioner *Meddelanden»

Historisk Tidskrift 2015:2
2015-06-20 UR INNEHÅLLET *Redaktören har ordet *Uppsatser *Avhandlingsrecensioner *Kortare recensioner *Meddelanden»

Historisk Tidskrift 2015:1
2015-03-20 KLICKA HÄR för fullständig innehållsförteckning.»

Historisk Tidskrift 2014:4
2014-11-20 KLICKA HÄR för fullständigt innehåll.»

Historisk Tidskrift 2014:3
2014-09-20 Tema Maritim Historia.»

Historisk Tidskrift 2014:2
2014-06-20 Klicka för fullständig innehållsförteckning.»

Historisk Tidskrift 2014:1
2014-03-20 Klicka för innehållsförteckning.»

Historisk Tidskrift 2013:4
2013-11-20 MINITEMA mode.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Historisk tidskrift

Annons:

Senaste nummer:

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

Äldre resuméer