Artiklar från Historisk tidskrift

Innehåll 2018:2
2018-09-04 Det har väl knappast undgått någon att de vetenskapliga tidskrifterna står inför en omställning till publicering med öppen tillgång (open access). Kravet på öppen tillgänglighet direkt vid publicering av vetenskapliga publikationer, som är resultat av offentligt finansierad forskning, finns angiven i regeringens forskningsproposition ”Kunskap i samverkan” (2016). Problemet är dock att hur denna omställning till ett öppet tillgängligt publiceringssystem i fråga om just de vetenskapliga tidskrifterna ska se ut och finansieras... (ur de inledande orden Historisk tidskrift #2 2018)»

Innehåll Historisk tidskrift #138:1 • 2018
2018-04-05 I mitten av december kom en efterlängtad julklapp till redaktionen. Vetenskapsrådet meddelade sitt beslut att bevilja Historisk tidskrift bidrag om sammanlagt 900000 kronor för perioden 2018-01-01 till 2020-12-31. Detta statliga bidrag, som Historisk tidskrift erhållit sedan 1910 och som gått under många namn (Statsanslag, Humanistiska Fondens anslag, Statens Humanistiska Forskningsråds anslag, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets anslag, Vetenskapsrådets bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap) och som under mer än ett århundrade motsvarat ungefär... (ur de inledande orden Historisk tidskrift #1 2018)»

Historisk Tidskrift 2015:4
2015-11-15 UR INNEHÅLLET *Redaktören har ordet *Uppsatser *Idé och debatt *Översikt *Avhandlingsrecensioner *Kortare recensioner *Meddelanden »

Historisk Tidskrift 2015:3
2015-09-20 INNEHÅLL *Redaktören har ordet *Uppsatser *Idé och debatt *Avhandlingsrecensioner *Kortare recensioner *Meddelanden»

Historisk Tidskrift 2015:2
2015-06-20 UR INNEHÅLLET *Redaktören har ordet *Uppsatser *Avhandlingsrecensioner *Kortare recensioner *Meddelanden»

Historisk Tidskrift 2015:1
2015-03-20 KLICKA HÄR för fullständig innehållsförteckning.»

Historisk Tidskrift 2014:4
2014-11-20 KLICKA HÄR för fullständigt innehåll.»

Historisk Tidskrift 2014:3
2014-09-20 Tema Maritim Historia.»

Historisk Tidskrift 2014:2
2014-06-20 Klicka för fullständig innehållsförteckning.»

Historisk Tidskrift 2014:1
2014-03-20 Klicka för innehållsförteckning.»

Historisk Tidskrift 2013:4
2013-11-20 MINITEMA mode.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Historisk tidskrift

Annons:

Senaste nummer:

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

Äldre resuméer