Historisk Tidskrift 2015:3

Redaktören har ordet. Vikten av att aldrig glömma


Anders Ögren, Tema pengar: Pengar – en bred historiaUppsatser (Articles)


Rodney Edvinsson & Bo Franzén, Sveriges tidiga formella penningväsende (Summary: The early formal Swedish monetary system p. 399)


Per Forsberg, Pengar som ristningar på träpinnar: Icke-monetära pengars funktion för fungerande lagbildningar (Summary: Notches on wooden sticks: the role of non-coin money in village organization p. 431)


Jonas Lindström & Jan Mispelaere, Vad fick 1600-talets arbetare i lön? (Summary: How were seventeenth-century wage labourers paid? p. 463)


Pernilla Jonsson & Kristina Lilja, Strategier för krediter: Begagnade kläder och textilier som värdebevarare och värdebärare i 1800- talets Västerås (Summary: Second-hand clothes and textiles as a store of value and medium of exchange in Västerås 1830–1900 p. 500)Idé och debatt (Debate)


Lennart Andersson Palm, Grov revision av andra världskrigets historia

Klas-Göran Karlsson, Folkmordet på armenierna efter hundra år

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)


523 Tidig helgonkult i Danmark och Sverige Sara E. Ellis Nilsson, Creating holy people and places on the periphery, anm. av fakultetsopponent Stephan Borgehammar


Kungamakten och lagen Fredrik Charpentier Ljungqvist, Kungamakten och lagen, anm. av fakultetsopponent Lars HermansonKortare recensioner (Book reviews)


Samtliga kortare recensioner i en fil


Sören Wibeck, Indiens historia, anm. av Per Hilding


Anna Lihammer, Vikingatidens härskare, anm. av Kerstin Hundahl


Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder (red.), Kvinnorna gör mannen, anm. av Helene Carlbäck


Kari Tarkiainen & Ülle Tarkiainen, Provinsen bortom havet, anm. av Jan Samuelson


Erik Peterson & Annika Sandén, Mot undergången, anm. av Michal Salamonik


Annika Sandén, Missdådare, anm. av Christian Häthén


Joachim Östlund, Saltets pris, anm. av Klas Rönnbäck


Sten Westerberg, Clas Rålamb, anm. av Joakim Scherp


Lars Nilsson & Håkan Forsell, 150 år av självstyrelse, anm. av Erik NydahlMeddelanden (Notices)


Nytt om historisk forskning


Elias Hall & Astrid Pajur, Visualising difference: objects, space and practice in early modern Europe, Stockholm, 10–12 Oktober 2014


David Ludvigsson & Henrik Ågren, Workshop om metodproblem i historievetenskapen, Linköping, 19 mars 2015


Årsmötesförhandlingar


Litteratur inkommen till redaktionenPublicerad: 2015-09-20

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer