Historisk Tidskrift 2015:3

Redaktören har ordet. Vikten av att aldrig glömma


Anders Ögren, Tema pengar: Pengar – en bred historiaUppsatser (Articles)


Rodney Edvinsson & Bo Franzén, Sveriges tidiga formella penningväsende (Summary: The early formal Swedish monetary system p. 399)


Per Forsberg, Pengar som ristningar på träpinnar: Icke-monetära pengars funktion för fungerande lagbildningar (Summary: Notches on wooden sticks: the role of non-coin money in village organization p. 431)


Jonas Lindström & Jan Mispelaere, Vad fick 1600-talets arbetare i lön? (Summary: How were seventeenth-century wage labourers paid? p. 463)


Pernilla Jonsson & Kristina Lilja, Strategier för krediter: Begagnade kläder och textilier som värdebevarare och värdebärare i 1800- talets Västerås (Summary: Second-hand clothes and textiles as a store of value and medium of exchange in Västerås 1830–1900 p. 500)Idé och debatt (Debate)


Lennart Andersson Palm, Grov revision av andra världskrigets historia

Klas-Göran Karlsson, Folkmordet på armenierna efter hundra år

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)


523 Tidig helgonkult i Danmark och Sverige Sara E. Ellis Nilsson, Creating holy people and places on the periphery, anm. av fakultetsopponent Stephan Borgehammar


Kungamakten och lagen Fredrik Charpentier Ljungqvist, Kungamakten och lagen, anm. av fakultetsopponent Lars HermansonKortare recensioner (Book reviews)


Samtliga kortare recensioner i en fil


Sören Wibeck, Indiens historia, anm. av Per Hilding


Anna Lihammer, Vikingatidens härskare, anm. av Kerstin Hundahl


Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder (red.), Kvinnorna gör mannen, anm. av Helene Carlbäck


Kari Tarkiainen & Ülle Tarkiainen, Provinsen bortom havet, anm. av Jan Samuelson


Erik Peterson & Annika Sandén, Mot undergången, anm. av Michal Salamonik


Annika Sandén, Missdådare, anm. av Christian Häthén


Joachim Östlund, Saltets pris, anm. av Klas Rönnbäck


Sten Westerberg, Clas Rålamb, anm. av Joakim Scherp


Lars Nilsson & Håkan Forsell, 150 år av självstyrelse, anm. av Erik NydahlMeddelanden (Notices)


Nytt om historisk forskning


Elias Hall & Astrid Pajur, Visualising difference: objects, space and practice in early modern Europe, Stockholm, 10–12 Oktober 2014


David Ludvigsson & Henrik Ågren, Workshop om metodproblem i historievetenskapen, Linköping, 19 mars 2015


Årsmötesförhandlingar


Litteratur inkommen till redaktionenPublicerad: 2015-09-20

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018

Äldre resuméer