Historisk Tidskrift 2014:1INNEHÅLL


1 Redaktören har ordetUppsatser (Articles)


3 Erik Lindberg & Sofia Ling, ”Spanska” citroner till salu: Om kvinnors handlingsutrymme på fruktmarknaden i 1700-talets Stockholm (Summary: ”Spanish” lemons for sale: Women’s agency on the fruit market in eighteenth-century Stockholm p. 30)


31 Helena Ekerholm, Plikt och undantag: Vapenfrilagstiftningen och det manliga medborgarskapet i Sverige 1965–1978 (Summary: Duty and exception: Non-combatant legislation and the conditions of men’s citizenship in Sweden 1965–1978 p. 62)Idé och debatt (Debate)


64 Leo Kramár, Fascism som ideologi och praktik: Några reflektioner med anledning av Henrik Arnstads bok Älskade fascismAvhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)


71 Skatteböndernas roll under medeltiden Olof Holm, Självägarområdenas egenart, anm. av fakultetsopponent Stefan Brink


78 A wolf in sheep’s clothing? Wool production and expanding capitalism in the periphery Fredrik Lilja, The Golden Fleece of the Cape, anm. av fakultetsopponent Jimmy Engren


85 Minne och historiebruk kring Georg Carl von Döbeln under 150 år Anders Dybelius, Ett hållbart minne?, anm. av Magnus Rodell


92 Arbetarrörelsens ledare Petra Pauli, Rörelsens ledare, anm. av fakultetsopponent Lars BerggrenKortare recensioner (Book reviews)


Samtliga kortare recensioner i en fil


101 Anders Ekström & Sverker Sörlin, Alltings mått, anm. av Martin Åberg


104 Maria Sjöberg (red.), Bildligt talat, anm. av Ramona Ivener


107 Dick Harrison, En medeltida storstad, anm. av Erika Harlitz Kern


109 Christopher Collstedt, Våldets väsen, anm. av Martin Skoog


111 Anne Agardh, Brink – den svenske slavkaptenen, anm. av Klas Rönnbäck


112 Mary Hilson, Pirjo Markkola & Ann-Catrin Östman (red.), Cooperatives and the Social Question, anm. av Fredrik Sandgren


114 Jan-Olov Jansson & Per Thunström, Traktorer, mjölkmaskiner, hästräfsor, motorsågar och Statens maskinprovningar, anm. av Reine Rydén


116 Anders Jarlert, Drottning Victoria – ur ett inre liv, anm. av Eva Helen Ulvros


118 Claes Ahlund (red.), Scandinavia in the First World War, anm av Magnus P. S. Persson


120 Eva Kingsepp & Tanja Schult (red.), Hitler für alle, anm. av Simon Larsson


123 Håkan Blomqvist & Werner Schmidt (red), Efter guldåldern, anm. av Daniel Ankarloo


127 Niklas Olsen, History in the plural, anm. av Johan ÖstlingMeddelanden (Notices)


129 Nytt om historisk forskning


138 Litteratur inkommen till redaktionen


140 Rättelse

Publicerad: 2014-03-20

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

2019-09-09
Med andra ord 98 2019

2019-09-07
Tidskriften Folkuniversitetet 2 2019

2019-09-06
Signum 6 2019

2019-09-01
Fronesis 62-63 2019

2019-08-25
Konstperspektiv 3 2019

2019-08-23
Klarspråk 2 2019

2019-08-22
Fönstret 2 2019

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-15
Impuls 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

Äldre resuméer