Historisk Tidskrift 2014:1INNEHÅLL


1 Redaktören har ordetUppsatser (Articles)


3 Erik Lindberg & Sofia Ling, ”Spanska” citroner till salu: Om kvinnors handlingsutrymme på fruktmarknaden i 1700-talets Stockholm (Summary: ”Spanish” lemons for sale: Women’s agency on the fruit market in eighteenth-century Stockholm p. 30)


31 Helena Ekerholm, Plikt och undantag: Vapenfrilagstiftningen och det manliga medborgarskapet i Sverige 1965–1978 (Summary: Duty and exception: Non-combatant legislation and the conditions of men’s citizenship in Sweden 1965–1978 p. 62)Idé och debatt (Debate)


64 Leo Kramár, Fascism som ideologi och praktik: Några reflektioner med anledning av Henrik Arnstads bok Älskade fascismAvhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)


71 Skatteböndernas roll under medeltiden Olof Holm, Självägarområdenas egenart, anm. av fakultetsopponent Stefan Brink


78 A wolf in sheep’s clothing? Wool production and expanding capitalism in the periphery Fredrik Lilja, The Golden Fleece of the Cape, anm. av fakultetsopponent Jimmy Engren


85 Minne och historiebruk kring Georg Carl von Döbeln under 150 år Anders Dybelius, Ett hållbart minne?, anm. av Magnus Rodell


92 Arbetarrörelsens ledare Petra Pauli, Rörelsens ledare, anm. av fakultetsopponent Lars BerggrenKortare recensioner (Book reviews)


Samtliga kortare recensioner i en fil


101 Anders Ekström & Sverker Sörlin, Alltings mått, anm. av Martin Åberg


104 Maria Sjöberg (red.), Bildligt talat, anm. av Ramona Ivener


107 Dick Harrison, En medeltida storstad, anm. av Erika Harlitz Kern


109 Christopher Collstedt, Våldets väsen, anm. av Martin Skoog


111 Anne Agardh, Brink – den svenske slavkaptenen, anm. av Klas Rönnbäck


112 Mary Hilson, Pirjo Markkola & Ann-Catrin Östman (red.), Cooperatives and the Social Question, anm. av Fredrik Sandgren


114 Jan-Olov Jansson & Per Thunström, Traktorer, mjölkmaskiner, hästräfsor, motorsågar och Statens maskinprovningar, anm. av Reine Rydén


116 Anders Jarlert, Drottning Victoria – ur ett inre liv, anm. av Eva Helen Ulvros


118 Claes Ahlund (red.), Scandinavia in the First World War, anm av Magnus P. S. Persson


120 Eva Kingsepp & Tanja Schult (red.), Hitler für alle, anm. av Simon Larsson


123 Håkan Blomqvist & Werner Schmidt (red), Efter guldåldern, anm. av Daniel Ankarloo


127 Niklas Olsen, History in the plural, anm. av Johan ÖstlingMeddelanden (Notices)


129 Nytt om historisk forskning


138 Litteratur inkommen till redaktionen


140 Rättelse

Publicerad: 2014-03-20

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer