Historisk Tidskrift 2015:2


INNEHÅLL


1 Redaktören har ordet. Till den vetenskapliga kvalitetens lovUppsatser (Articles)


201 Daniel Sävborg, Kungalängder och historieskrivning: Fornsvenska och fornisländska källor om Sveriges historia (Summary: King lists and historiography: Old Swedish and old Icelandic sources on Swedish history p. 235)


236 Oskar Sjöström, Lumpna minnen? Materialitet och mentalitet i Armémuseums lumpenenkät (Summary: Conscription memories: Materiality and mentality in the Swedish Army Museum's web survey on military service p. 264)


266 Malin Thor Tureby, Svenska änglar och hyenor möter tacksamma flyktingar. Mottagningen av befriade koncentrationslägerfångar i skånsk press under året 1945 (Summary: Swedish angels and hyenas meet grateful refugees: The reception of concentration camp survivors in the Scanian press during the year 1945 p. 299)Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)


301 Undersåten som förstod – reformationen som diskurs och tankesystem Kajsa Brilkman, Undersåten som förstod, anm. av fakultetsopponent Mats Hallenberg


309 Politisering på lokal nivå Anders Forsell, Kommunala ideal och politisk verklighet, anm. av fakultetsopponent Fredrik ErikssonKortare recensioner (Book reviews)


Samtliga kortare recensioner i en fil


315 Paul Holm, Arne Jarrick & Dominic Scott, Humanities World Report 2015, anm. av Thomas Kaiserfeld


318 Anna Maria Forssberg & Karin Sennefelt (red.), Fråga föremålen, anm. av Anna Hedtjärn Wester


322 Peter Aronsson & Lizette Gradén (red.), Performing Nordic Heritage, anm. av Maja Lagerqvist


325 Gunilla Peterson, Sotare i Stockholm 1600–1900, anm. av Lars Edgren


327 Christopher Lagerqvist, Reformer och revolutioner, anm. av Bo G. Hall 329 Fredrik Skott, Påskkäringar, anm. av Esbjörn Larsson


331 Rolf Adamson, Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet, anm. av Birgit Petersson


333 Hanna Enefalk, Skillingtryck!, anm. av Patrik Lundell


335 Jonas Hallström, Magnus Hultén & Daniel Lövheim (red.), Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842–2010, anm. av Martin Emanuel


339 Tommy Gustafsson & Klara Arnberg, Moralpanik och lågkultur, anm. av Johan Jarlbrink


341 Marco Smedberg, Första världskriget, anm. av Thomas Roth


342 Nils Fabiansson, Historien om västfronten, anm. av Lars Ericson Wolke


344 Jan Berggren, Från härskare till estradör, anm. av Bo G. Hall


345 Gösta Arvastson, Drömmar om lufthavet, anm. av Lars Kvarnström


347 Thomas Palme (utg.), Älskade struntflicka, anm. av Lars Björlin


349 Karin Ågren, Att sälja en stad, anm. av Per Lundin


352 Werner Neuss, Mörder, Mentor, Menschenfreund, anm. av Lars Westerlund


354 Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Lumpen, anm. av Esbjörn Larsson


357 Kjersti Bosdotter, Lars Ekdahl, Bjarne Isacson & Percy Kindahl (red.), ... faror för staten av svåraste slag, anm. av Börje Harnesk


359 Therese Nordlund Edvinsson, En osynlig företagshistoria, anm. av My Hellsing


361 Ingela Johansson, Strejkkonsten, anm. av Johan BergmanMeddelanden (Notices)


364 Malin Thor Tureby, Föreningen för Oral History i Sverige (OHIS)


365 Litteratur inkommen till redaktionenPublicerad: 2015-06-20

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer