Historisk Tidskrift 2014:2Innehåll (Contents) 2014:2


143 Redaktören har ordetUppsatser (Articles)


145 Andrej Scheglov, Ericus Olai och Adam av Bremen (Summary: Ericus Olai and Adam of Bremen s. 168)


170 Christopher Pihl & Maria Ågren, Vad var en hustru? Ett begreppshistoriskt bidrag till genushistorien (Summary: What’s in a word? The history of the Swedish female title hustru s. 189)


191 Nils Erik Villstrand, Memorialets makt: Bonderiksdagsmän i det frihetstida Sverige som aktörer i en förskriftligad politisk kultur (Summary: The power of the written word: The peasant estate and the challenge of a literalizing political culture in Sweden’s age of liberty s. 224)Idé och debatt (Debate)


225 Christer Ahlberger, Spegel, spegel på väggen där – säg mig vem jag är: Om tingen och sökandet efter den moderna individen


237 Håkan Salwén, Dålig moral eller dålig vetenskap eller varken det ena eller det andra?


248 Robert Dalsjö & Magnus Petersson, 200 år av fred: Dags för ett arbete om utrikesoch säkerhetspolitik 1814–2014


259 Henrik Arnstad, Fascismens föränderlighet 1919–2014: De svartbruna rörelserna i ett kontextuellt perspektivÖversikt (Review essays)


267 Henrik Åström Elmersjö, Historia och konflikter: Historiekultur och historieundervisning inom, över och bortom gränserAvhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)


278 Donationer under förhandling Cristina Prytz, Familjen i kronans tjänst, anm. av fakultetsopponent Jan Samuelson


286 Nationalismen–nordismen 5–0 Henrik Åström Elmersjö, Norden, nationen och historien, anm. av fakultetsopponent Samuel Edquist


293 Den svenska aktiva utrikespolitiken och Östeuropa Aryo Makko, Advocates of Realpolitik, anm. av fakultetsopponen Thomas JonterKortare recensioner (Book reviews)


Samtliga kortare recensioner i en fil


301 Anders Winroth, The Conversion of Scandinavia, anm. av Sara E. Ellis Nilsson


303 Tomas Cramér & Lilian Ryd, Tusen år i Lappmarken, anm. av Daniel Nilsson Ranta


305 Sven Lilja (red.), Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöregionen under förmodern tid, anm. av AnnaSara Hammar


307 Natasha Korda, Labors Lost, anm. av Maria Ågren


310 Kristiina Savin, Fortunas klädnader, anm. av Hugo Nordland


312 David Dunér, Tankemaskinen, anm. av Martin Kragh


314 Lars Ericson Wolke, Sjöslag och rysshärjningar, anm. av Olle Larsson


316 Göran Nilzén, Carl Gustaf Tessin, anm. av Erik Petersson


318 Johanna Ilmakunnas, Ett ståndsmässigt liv, anm. av Marie Steinrud


321 Fredric Bedoire, När guldet blev till järn, anm. av Kersti Ullenhag


323 Gunnel Biskop, Dansen för åskådare, anm. av Eva Helen Ulvros


325 Samuel Edquist, I Ruriks fotspår, anm. av Bo G. Hall


327 Ann-Kristin Högman, Utbildning på plats, anm. av Esbjörn Larsson


329 Lars Magnusson & Jan Ottosson (red.), Den hållbara svenska modellen, anm. av Jenny Andersson


332 Johanna Dahlgren (red.), Polisen i förändring, anm. av Cecilia Åse


335 Per Lundin, Niklas Stenlås & Johan Gribbe (red.), Science for Welfare and Warfare, anm. av Fia Sundevall


337 Sture Gustafson, Den goda svensktiden?, anm. av Piotr Wawrzeniuk


338 Hans Hägerdal, Kinas ledare, anm. av Kenneth Nyberg


340 Fredrik Logevall, Embers of War, anm. av Kaj OdelstålMeddelanden (Notices)


343 Litteratur inkommen till redaktionen

Publicerad: 2014-06-20

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

2019-09-09
Med andra ord 98 2019

2019-09-07
Tidskriften Folkuniversitetet 2 2019

2019-09-06
Signum 6 2019

2019-09-01
Fronesis 62-63 2019

2019-08-25
Konstperspektiv 3 2019

2019-08-23
Klarspråk 2 2019

2019-08-22
Fönstret 2 2019

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-15
Impuls 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

Äldre resuméer