Innehåll Historisk tidskrift #138:1 • 2018

Innehåll (Contents) 2018:1


Redaktören har ordet: Glädjande besked, Bo Eriksson


Uppsatser (Articles)

Emma Hilborn, Den eleganta cyklisten: Cykling, mode och kvinnlighet i sekelskiftets svenska och danska damtidningar (Summary: The elegant cyclist: Cycling, fashion and femininity in Swedish and Danish women’s magazines at the turn of the 20th century p. 32)

Peter Håkansson & Tobias Karlsson, På spaning efter springpojken: Ungdomsjobb och sociala nätverk vid sekelskiftet 1900 (Summary: Searching for the errand boy: Youth jobs and social networks at the turn of the nineteenth century p. 62)


Essä (Essay)

Janken Myrdal, Kvinnosaksfrågan omkring år 1430

Fredrik Thomasson, Den karibiska skorpionen: Om digitaliseringen av det svenska Saint Barthélemy-arkivet i Aix-en-Provence


Idé & debatt (debate)

Natan Elgabsi, Etisk teori och stympad moralfilosofisk diskussion

Andrej Scheglov, Ericus Olai som krönikeskrivare: Svar till Biörn Tjällén


Översikt (Review essays)

Anne Hedén, Mannerheims egen historieskrivning kastar fortfarande lång skugga


Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Helig materialitet i det efterreformatoriska Sverige Terese Zachrisson,
Mellan fromhet och vidskepelse, anm. av fakultetsopponent Annika Sandén

Suppliker inlämnade till riksdagen Martin Almbjär,
The voice of the people?, anm. av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand

Power, Religion and Marriage among Colonists Julia Malitska,
Negotiating Imperial Rule, anm. av fakultetsopponent Ulla Rosén

Att ”komma ihåg” eller ”glömma” Chile Susan Lindholm,
Remembering Chile, anm. av fakultetsopponent Sari Pekkola


Kortare recensioner (Book reviews)

Andreas Karlsson, Sydafrikas historia, anm. av Fredrik Lilja

Bertil Wennerhed & Kristina Örtenhed (red.), Fritt ord 250 år, anm. av Joakim Scherp

Karin Strand, Brott, tiggeri och brännvinets fördärv, anm. av Marie Steinrud

Thomas Sörensen, Amerikanska inbördeskriget 1861–1865, anm. av Martin Öhman

Erik Nydahl & Jonas Harvard, Den nya staten, anm. av Erik Bengtsson

Peter Dahlén, Nationens väl och kroppens fostran, anm. av Christer Ericsson

Sta an Bergwik, Kunskapens osynliga scener, anm. av David Larsson Heidenblad

Johan Perwe, Mörkläggning, anm. av Sverker Oredsson

Johan Svanberg, Migrationens kontraster, anm. av Björn Horgby

Andreas Åkerlund, Public diplomacy and academic mobility in Sweden, anm. av Pavol Jakubec


Meddelanden (Notices)

Emilie Wellfelt, Enslavement in the Indian Ocean World, Kalmar, 8–9 september 2017

Nytt om historisk forskning

Litteratur inkommen till redaktionen

Publicerad: 2018-04-05

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

2019-09-09
Med andra ord 98 2019

2019-09-07
Tidskriften Folkuniversitetet 2 2019

2019-09-06
Signum 6 2019

2019-09-01
Fronesis 62-63 2019

2019-08-25
Konstperspektiv 3 2019

2019-08-23
Klarspråk 2 2019

2019-08-22
Fönstret 2 2019

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-15
Impuls 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

Äldre resuméer