Innehåll Historisk tidskrift #138:1 • 2018

Innehåll (Contents) 2018:1


Redaktören har ordet: Glädjande besked, Bo Eriksson


Uppsatser (Articles)

Emma Hilborn, Den eleganta cyklisten: Cykling, mode och kvinnlighet i sekelskiftets svenska och danska damtidningar (Summary: The elegant cyclist: Cycling, fashion and femininity in Swedish and Danish women’s magazines at the turn of the 20th century p. 32)

Peter Håkansson & Tobias Karlsson, På spaning efter springpojken: Ungdomsjobb och sociala nätverk vid sekelskiftet 1900 (Summary: Searching for the errand boy: Youth jobs and social networks at the turn of the nineteenth century p. 62)


Essä (Essay)

Janken Myrdal, Kvinnosaksfrågan omkring år 1430

Fredrik Thomasson, Den karibiska skorpionen: Om digitaliseringen av det svenska Saint Barthélemy-arkivet i Aix-en-Provence


Idé & debatt (debate)

Natan Elgabsi, Etisk teori och stympad moralfilosofisk diskussion

Andrej Scheglov, Ericus Olai som krönikeskrivare: Svar till Biörn Tjällén


Översikt (Review essays)

Anne Hedén, Mannerheims egen historieskrivning kastar fortfarande lång skugga


Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Helig materialitet i det efterreformatoriska Sverige Terese Zachrisson,
Mellan fromhet och vidskepelse, anm. av fakultetsopponent Annika Sandén

Suppliker inlämnade till riksdagen Martin Almbjär,
The voice of the people?, anm. av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand

Power, Religion and Marriage among Colonists Julia Malitska,
Negotiating Imperial Rule, anm. av fakultetsopponent Ulla Rosén

Att ”komma ihåg” eller ”glömma” Chile Susan Lindholm,
Remembering Chile, anm. av fakultetsopponent Sari Pekkola


Kortare recensioner (Book reviews)

Andreas Karlsson, Sydafrikas historia, anm. av Fredrik Lilja

Bertil Wennerhed & Kristina Örtenhed (red.), Fritt ord 250 år, anm. av Joakim Scherp

Karin Strand, Brott, tiggeri och brännvinets fördärv, anm. av Marie Steinrud

Thomas Sörensen, Amerikanska inbördeskriget 1861–1865, anm. av Martin Öhman

Erik Nydahl & Jonas Harvard, Den nya staten, anm. av Erik Bengtsson

Peter Dahlén, Nationens väl och kroppens fostran, anm. av Christer Ericsson

Sta an Bergwik, Kunskapens osynliga scener, anm. av David Larsson Heidenblad

Johan Perwe, Mörkläggning, anm. av Sverker Oredsson

Johan Svanberg, Migrationens kontraster, anm. av Björn Horgby

Andreas Åkerlund, Public diplomacy and academic mobility in Sweden, anm. av Pavol Jakubec


Meddelanden (Notices)

Emilie Wellfelt, Enslavement in the Indian Ocean World, Kalmar, 8–9 september 2017

Nytt om historisk forskning

Litteratur inkommen till redaktionen

Publicerad: 2018-04-05

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer