Historisk Tidskrift 2014:3


INNEHÅLL


347 Redaktören har ordet


349 Leos Müller & Stefan Lundblad, Tema maritim historia: InledningUppsatser (Articles)


357 Lisa Hellman, Ett ensamt skepp på öppet hav? Kopplingar, kontakter och utbyten ombord på svenska ostindiefarare (Summary: A lonely ship on the open sea? Connections, contacts and exchange on Swedish East India Company merchantmen p. 384)


385 Niklas Eriksson, Seglande halsgavelhus: Om skulpturer på flöjtskepp i Sverige och Nederländerna under tidigmodern tid (Summary: Floating neck-gable houses: On the sculptures of the fluyt in early modern Sweden and the Netherlands p. 408)


409 Andreas Linderoth, En nedsänkbar torpedbåt: Svenska sjöofficerares syn på de första ubåtarna (Summary: A submerged torpedo boat: Swedish naval officers and the first submarines p. 433)


434 Jari Ojala, Pirita Frigren & Jari Eloranta, Lönade det sig att gå till sjöss? Arbetarnas löner till sjöss och på land i 1800-talets Sverige och Finland (Summary: Did it pay to go to sea? Workingmen’s wages at sea and on land in Sweden and Finland in the nineteenthcentury p. 461)


462 Tomas Nilson, Fiktion, hierarki och havets hårda arbete: Skönlitteratur som källa till svensk maritim historia (Summary: Fiction, hierarchy and the hard life at sea: Fiction as a source to Swedish maritime history p. 498)


499 Aryo Makko, I imperialismens kölvatten? Ett maritimt perspektiv på stormaktsspel, kolonialism utan kolonier och den svensk-norska konsulsstaten, 1875–1905 (Summary: A maritime perspective on great power politics, imperialism without colonies and Swedish-Norwegian consulship, 1875–1905 p. 523)Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)


524 Soldatmission vid 1900-talets början Elin Malmer, Hemmet vid nationens skola, anm. av fakultetsopponent Maria Sjöberg


536 Den idépolitiska debattens mönster Johan Stenfeldt, Dystopiernas seger, anm. av fakultetsopponent Jonas HanssonKortare recensioner (Book reviews)


Samtliga kortare recensioner i en fil


542 Jonas Nordin, Versailles, anm. av Fredric Bedoire


544 Peter Lindström & Svante Norrhem, Flattering Alliances, anm. av Sarah Linden Pasay


547 Patrik Olsson, Ömse sidor om vägen, anm. av Tomas Högberg


549 Mikael Byström, Utmaningen, anm. av Malin Thor Tureby


551 Per Lundin, Computers in Swedish Society, anm. av Rasmus FleischerMeddelanden (Notices)


554 Nytt om historisk forskning


563 Kenneth Nyberg, Svenska historikermötet, Stockholm, 8–10 maj 2014


567 Årsmötesförhandlingar. (Rättelse)


582 Litteratur inkommen till redaktionen

Publicerad: 2014-09-20

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

2019-09-09
Med andra ord 98 2019

2019-09-07
Tidskriften Folkuniversitetet 2 2019

2019-09-06
Signum 6 2019

2019-09-01
Fronesis 62-63 2019

2019-08-25
Konstperspektiv 3 2019

2019-08-23
Klarspråk 2 2019

2019-08-22
Fönstret 2 2019

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-15
Impuls 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

Äldre resuméer