Historisk Tidskrift 2013:4INNEHÅLL


579 Redaktören har ordet


581 Therése Andersson, Synas i sömmarna: Inledning minitema modeUppsatser (Articles)


587 Cecilia Candréus, En svensk verkstad för utländska lyxvaror. De kungliga pärlstickarna vid Gustav I:s hov 1523–1560 (Summary: Producing foreign splendor in domestic workshops: the royal embroiderers at the court of King Gustav I Vasa of Sweden 1523– 1560 p. 620)


621 Anna Sundelin, The things you sent. Mode och mellanhänder i den atlantiska världen under 1700-talet (Summary: The things you sent: Fashion and consumption by proxy in the Atlantic world during the eighteenth century p. 643)Idé och debatt (Debate)


644 Peter K. Andersson, Posören på Petticoat Lane. Om klädsel och kroppshållning i det sena 1800-talets gatuinteraktion


660 Andreas Manhag & Hanna Wittrock, Att vända kåpan efter vinden? Det protestantiska universitetet i Lund och det katolska symbolspråket


673 Andrej Scheglov, Till frågan om namnet ”Smek” i det medeltida SverigeÖversikt (Review essays)


676 Magdalena Petersson McIntyre, Mode: Vardagspraktik och tidsangivelse


691 Henrik Meinander, Nationalstatens eftermiddagAvhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)


699 Everyday life on the streets of London Peter K. Andersson, Streetlife in late Victorian London, anm. av fakultetsopponent Richard Dennis


706 Energy transition in the periphery Sofia Teives Henriques, Energy transitions, economic growth and structural change, anm. av fakultetsopponent Jaime ReisKortare recensioner (Book reviews)


Samtliga kortare recensioner i en fil


713 Gunnar Artéus & Klas Åmark (red.), Historieskrivningen i Sverige, anm. av Lars Berggren


717 Anders Andrén (red.), Förmodern globalitet, anm. av Jonas M. Nordin


721 Rodney Edvinsson, Tor Jacobson & Daniel Waldenström (red.), Historical monetary and financial statistics for Sweden, anm. av Erik Thomson


723 Bjørn Poulsen & Søren Michael Sindbæk (red.), Settlement and lordship in viking and early medieval Scandinavia, anm. av Bo Franzén


726 Steinar Imsen (red.), Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandianvian kingdoms in the middle ages, anm. av Harald Gustafsson


729 Olof Holm (red.), Jämtland och den jämtländska världen 1000– 1645, anm. av Sven Olofsson


732 Kari Uotila (red.), Stranden vid Nådendals kloster, anm. av Birgitta Fritz


734 Ulla Koskinen, Hyvien miesten valtakunta, anm. av Anu Lahtinen


736 Erik Falk, Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala, anm. av Helena Hagelin


737 Barbro Lindqvist, Stölden av Birgittas skalle och andra katolska äventyr i 1600-talets Sverige, anm. av Ramona Ivener


739 Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, A history of the press in Sweden, anm. av Henrik Edgren


741 Peter Olausson, Vägar till värmländsk historia 2, anm. av Agneta Järnankar


743 Christoph Schmelz (red.), Völkerrecht und Außenpolitik Schwedens und des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im 17. und 18. Jahrhundert, anm. av Svante Norrhem


745 Kerstin Nohrenius & Lars Wiklund, Glädje och sorg i en drottnings liv, anm. av Eva Helen Ulvros


747 Jan O. Berg, På spaning efter en svensk modell, anm. av Martin Eriksson


749 Jussi Kurunmäki & Johan Strang (red.), Rhethorics of Nordic democracy, anm. av Anne Berg


751 Ann-Christine Petersson Hjelm, Fängelset som välfärdsbygge, anm. av Roddy Nilsson


753 Jiří Štěpán, Československý exil ve Švédsku v letech 1945–1989, anm. av Martin Liška


755 Susan Williams, Who killed Hammarskjöld?, anm. av Andreas Tullberg


757 Annette Thörnquist & Åsa-Karin Engstrand (red.), Precarious employment in perspective, anm. av Tobias KarlssonMeddelanden (Notices)


759 Anmälan av böcker utgivna 2011


767 Hertig Karls pris 2013


768 Hans Hanner, Genealogiska Föreningens arkiv


769 Litteratur inkommen till redaktionen

Publicerad: 2013-11-20

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer