Historisk Tidskrift 2015:4

Innehållsförteckning


Uppsatser


David Larsson Heidenblad, Framtidskunskap i cirkulation: Gösta Ehrensvärds diagnos och den svenska framtidsdebatten, 1971-1972 (Summary: Knowledge of the future in circulation. Gösta Ehrensvärd’s diagnosis and the Swedish future debate, 1971-1972)


Ludvig Wiklander, Resandefolket och svensk minoritetspolitik: 1990-talets paradigmskifte (Summary: Resandefolket and Swedish minority politics: The paradigm shift of the 1990’s)Idé och debatt


Klas-Göran Karlsson, Att skriva och bli tillskriven lärobokshistoria: Svar till Lennart Andersson Palm


Martin Hårdstedt, Uppfattningar om andra världskrigets historia: Svar till Lennart Andersson Palm


 

Översikt


David Gaunt, Inledning till studiet av det assyriska folkmordet

 

Avhandlingsrecensioner


Hedvig Elisabet Charlotta och hovpolitiken i slutet av 1700-talet
My Hellsing, Hovpolitik, anm. av fakultetsopponent Karin Sennefelt


Nya och gamla synvinklar på traditionella forskningsteman
Jesper Hamark, Ports, dock workers and labour market conflicts,anm. av fakultetsopponent Tapio Bergholm


Den svenska välfärdsstaten under 1900-talet
John Lapidus, Social democracy and the Swedish welfare model, anm. av fakultetsopponent Jenny Andersson


Agrikulturell och ekonomisk utveckling i Nord- och Sydvietnam
Montserrat López Jerez, Deltas apart, anm. av fakultetsopponent Peter Timmer


 

Kortare recensioner


Kim Esmark, Lars Hermanson, Hans Jacob Orning & Helle Vogt (red.), Disputing strategies in medieval Scandinavia, anm. av Gabriela Bjarne Larsson


Sigurd Kværndrup & Tommy Olofsson, Medeltiden i ord och bild, anm. av Anders Reisnert


Crister Ericsson, Bandybaronen i folkhemmet, anm. av Tomas Nilson


Olof Kåhrström (red.), När landet kom till staden, anm. av Anna R. Locke


Mats Hellspong, Stadion och Zinkensdamm, anm. av Bill Sund


Ulrika Geisler & Henrik Rosengren (red.), Kult, konst eller myt?, anm. av Staffan Albinsson


Peter Englund, 1914, och Peter Englund, 1915, anm. av Kim Salomon


Klas-Göran Karlsson, Urkatastrofen, anm. av Jan Christensen


Ann-Mari Borgelin (red.), Hvor Dannebrog faldt ned, anm. av Anders Fröjmark


Bengt Johansson & Tomas Andersson Odén, Politiska annonser, anm. av Daniel Zackrisson


Jimmy Vulovic, Reform eller revolt, anm. av Emma Hilborn


Patrik Lundell, Attentatet mot Hiertas minne, anm. av Torbjörn Nilsson


Johan Edman, Vård & ideologi, anm. av Frida Wikström


Anmälan av böcker publicerade 2012 och 2013


 

Meddelanden


Elisabeth Elgán, Stora historiepriset 2015


Litteratur inkommen till redaktionen


Fullständig innehållsförteckningPublicerad: 2015-11-15

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer