Historisk Tidskrift 2014:4


Innehåll (Contents) 2014:4


585 Redaktören har ordetUppsatser (Articles)


587 Antti Räihä, Kejsarinnas undersåte i stället för donationsbo. Bondeaktivism och rättvisenormer i 1700-talets ryska gränstrakt (Summary: Crown subject rather than landed estate peasant: Interaction and aspects of justice in the early modern Russian borderlands p. 613)


615 Dan Bäckström & Kristina Lilja, Variation och förnyelse: Arbetarsparande i Sverige 1870–1914 (Summary: Variation and renewal: Working-class saving in Sweden 1870–1914 p. 645)


647 Anders Wesslén, ”Den olycklige Kuylenstierna”. Om ett socialt nätverk och en omstridd Karl XII-biografi (Summary: ”The unfortunate Kuylenstierna”: A historical revaluation of King Charles XII in danger due to an indiscreet biography p. 675)Idé & debatt


677 Rolf Torstendahl, Moral, kunskapsteori och förnumstigheter. Replik till Håkan Salwén


680 Håkan Salwén, Ordning och reda. Slutreplik till Rolf Torstendahl


683 Leo Kramár, Den föränderliga fascismen: får en bofink se ut hur som helst? Slutreplik till Henrik ArnstadÖversikter


686 Jan Bohlin, Kapitalism och ojämlikhet – Capital in the twenty-first century av Thomas Piketty


698 Johanna Widenberg, Veterinärmedicinhistoria i omvandlingAvhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)


708 Historielæreres emnesforståelse Mikael Berg, Historielärares ämnesförståelse, anm. av fakultetsopponent Svein Lorentzen


714 Stormaktstidens svenska flotta i foucauldianska perspektiv AnnaSara Hammar, Mellan kaos och kontroll, anm. av fakultetsopponent Marko Lamberg


721 Svenska resor österut i ny belysning Maria Nyman, Resandets gränser, anm. av fakultetsopponent Hanna Hodacs


725 Från levande musik till högtalarekonomi Rasmus Fleischer, Musikens politiska ekonomi, anm. av fakultetsopponent Orsi Husz


735 Innovationer, tillväxt och strukturomvandling Karolin Sjöö, Innovation and transformation in the Swedish manufacturing sector, 1970–2007, anm. av fakultetsopponent Svante PradoKortare recensioner (Book reviews)


Samtliga kortare recensioner i en fil


742 James Graham-Campbell, Søren M. Sindbæk & Gareth Williams (red.), Silver Economies, Monetisation and Society in Scandinavia 800–1100, anm. av Bo Franzén


745 Sofia Holmlund & Annika Sandén (red.), Usla, elända och arma, anm. av Frida Wikström


748 Otfried Czaika & Heinrich Holtze (red.), Migration und Kulturtransfer im Ostseeraum während der Frühen Neuzeit, anm. av Cordelia Heß


751 Lars Burman, Eloquent Students, och Lars Burman, Vältaliga studenter, anm. av Johan Sjöberg


754 Fredrik Thomasson, The life of J.D. Åkerblad, anm. av Margaret R. Hunt


757 Alexander Maurits, Den vackra och erkända patriarchalismen, anm. av Ulrika Lagerlöf Nilsson


759 Joel Halldorf, Av denna världen?, anm. av Eva Helen Ulvros 761 Pernilla Jonsson & Silke Neunsinger, Gendered Money, anm. av Anita Nyberg


763 Per Bolin, Between National and Academic Agendas, anm. av Matthew Kott


766 Stefan Jonsson, Crowds and Democracy, anm. av Wojtek Jezierski


768 Henrik Arnstad, Älskade fascism, anm. av Johan Stenfeldt


770 Bibi Jonsson, Bruna Pennor, anm. av Ann-Sofie Andersson


772 Maria Wölner-Hanssen, Magda Goebbels, anm. av Lars Ericson Wolke


774 Nils Hansson, Entusiasm – skepsis – distans, anm. av Birgitta Almgren


776 Carl-Gustaf Andrén, Visioner, vägval och verkligheter, anm. av Lennart Olausson


779 Martin Gustavsson, Mikael Börjesson & Marta Edling (red.), Konstens omvända ekonomi, anm. Maths Isacson


782 Johanna Dahlin, Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven, anm. av Florence FröhligMeddelanden (Notices)


785 Jonas Nordin, Nordiska historikermötet, Joensuu, 14–17 augusti 2014


787 Sanela Bajramovic Jusufbegovic, The place of women in war 1914– 2014, Sarajevo, 7–8 juni 2014


789 Stefan Amirell, Föreningen för vetenskaplig publicering


790 Elisabeth Elgán, Hertig Karls pris


791 Litteratur inkommen till redaktionen


793 RättelsePublicerad: 2014-11-20

Köp Historisk tidskrift
Läs mer om Historisk tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Historisk tidskrift
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori EKONOMI


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer