Artiklar från Magazin Rom

Innehåll #8 2017
2017-11-23 Tidskriften ”Magazin Rom” är en kvartalstidning, som innehåller allmän kunskap, kultur, nyheter och information. I första hand vänder sig tidskriften till romer. Men vill även hjälpa svenska myndigheter, organisationer och alla andra som är intresserade att göra skillnad, bidra till kulturen på olika sätt och utöka sina kunskaper om romer, romernas historia, kultur och tradition. På det sättet ska vi tillsammans försöka att bekämpa diskrimineringen, samt bevara mångkulturella verksamheter.»

Innehåll #7 2017
Omsalag 2017-09-24 Tidskriften ”Magazin Rom” är en kvartalstidning, som innehåller allmän kunskap, kultur, nyheter och information. I första hand vänder sig tidskriften till romer. Men vill även hjälpa svenska myndigheter, organisationer och alla andra som är intresserade att göra skillnad, bidra till kulturen på olika sätt och utöka sina kunskaper om romer, romernas historia, kultur och tradition. På det sättet ska vi tillsammans försöka att bekämpa diskrimineringen, samt bevara mångkulturella verksamheter.»

Innehåll #6 2017
Omslag 2017-03-21 Tidskriften ”Magazin Rom” är en kvartalstidning, som innehåller allmän kunskap, kultur, nyheter och information. I första hand tidskriften vänder sig till romer, men även vill hjälpa svenska myndigheter, olika organisationer och alla andra som är intresserade att göra skillnad, bidra till kulturen på olika sätt och utöka sina kunskaper om romer, romernas historia, kultur och tradition. På det sättet ska vi tillsammans försöka att bekämpa diskrimineringen, samt bevara mångkulturella verksamheter.»

Innehåll #5 2016
2016-12-09 BAHTALO JEKH BERŠ ČERIBE BUTI ”MAGAZIN ROM”!!! Ko Decembar okova berš ikljislo hine o jekhto broj ”Magazin Rom“. Ače jekh berš o magazin ekzistirini! Sar so vačerđum angljeder, but đene amendar na penđarena pe ko čače hem nikeda na dikhlje pe ko čače. Ama, odova našti čhinađa amen te ikala 5 broja đi akana. Apsolutno nikastar nisavi pomoč na dobinđam. Akate ciljinava ko vlade, departamentia hem razna avera organizacie. Jekh jedino podrška kastar dobinđam, odova hine o “obično Romano narodo“. Hari li odova?! Svako dive isi najhari jekh manuš kova so khuvela ki amari oficialno internet strana te dikhel hem te čitini o magazin. Nek oven saste sarine so delinđe o magazin hem so buvljačerđe i informacia ki socialno media/.../ (ur inledningen Magazin Rom #5).»

Innehåll #4 2016
2016-09-23 Tidskriften ”Magazin Rom” är en kvartalstidning, som innehåller allmän kunskap, kultur, nyheter och information. I första hand vänder sig tidskriften till romer, men vill även hjälpa svenska myndigheter, olika organisationer och alla andra som är intresserade att göra skillnad, bidra till kulturen på olika sätt och utöka sina kunskaper om romer, romernas historia, kultur och tradition. På det sättet ska vi tillsammans försöka att bekämpa diskrimineringen, samt bevara mångkulturella verksamheter.»

Innehåll #3 2016
2016-07-22 Alo o vakti hem o trito broj te ikala. Nane man lafia kolencar bi šaj te vačerav kobor tani miklji bah bari. Bizo ekonomsko podrška, bizo dravakiri podrška, bizo kancelaria, bizo te penđara jekh jekhe amen so hijam ki redakcia. Čače phenava! 6 đene hijam ki redakcia, ama but đene na reslje pe ko čačipe. Niked đi akana na čedisaljam ko jekh than. Disave amendar bešena 500km dur, a disave amendar bešena hem ko avera drave! Akija fakta so vačerđum tumenđe tani miklji konstatacia so amen o Roma na hijam jekh prosto narodo, kova lađala kokri pestar. Meklje ”amala” tane dokaz so o patriotizam maškaro Roma nikad na hine pobaro. Meklje ”amala” tane dokaz so sa šaj te čere ko akava sveto, samo ako isi tut jekh baro čefi. Meklje ”amala” tane dokaz so hem bizo pare, šaj te čere jekh projekti. Meklje ”amala” tane dokaz so svako pisimo lafi ačhola ki Romani historia. (ur ledaren Rom Magazin #3 2016)»

Innehåll #2 2016
2016-07-21 Avdije publicirinaja o dujto broj kotar o Magazin Rom. Me ičerava imizi so akava magazin ka ovel amencar but berša. Ama, čim alo o dujto broj ko redo hem sarine amen čereja buti badihava, me mislinava so akava pozitiviteti ka trajini. Amen na te dozvolina o magazin te ljel pe ko maribe muj hem ko negativno konteksti te phenel pe ”Romani buti”, nego sarine amen ka pomoina kobor šaj o magazin te trajini hem te ovel amaro čalumi! (ur ledaren Rom Magazin)»

Innehåll #1 2015
2016-07-11 Magazine Rom är en nystartad tidskrift, dels på romani och dels på svenska. Avdije isi but Romane organizacie hem Romane aktivistia ko celo sveto. Ki miklji godi phenava: ”šučur Devla hem amen o Roma te ova patriotia”. Me ičerava imizi so akava pozitiviteti maškaro Roma nane samo jekh trend, nego ka ičeri but vreme. Đi akana sa o Romane organizacie hem o Romane aktivistia dikhena te mothoven i najšui slika kotar o Roma e gađenđe. Odova tano but šukar, sebepi vazdaja i šansa te tikničera i diskriminacia premalo Roma. Đi akana hine o Amerikancia, Englezia hem Germancia pisinđe knjige, čerđe filmia hem đilabđe kotar o Roma, e Romengiri historia, kultura hem adetia.(ur ledaren #1 2015)»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Magazin Rom

Annons:

Senaste nummer:

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-12-01
Nordens Tidning 3 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

Äldre resuméer