Tema Klimatet och Kreativiteten #1 2024

Klimatet och kreativiteten, hur hänger det ihop? Genom oväntade möten kan saker hända! Vid Göteborgs och Stockholms universitet möts litteraturvetare och geologer i ett samarbete som inspirerar. Läs om hur en bättre framtid kan skrivas fram genom utopier.

– Fantasin har en viktig funktion för mänskligheten, poängterar litteraturvetaren Camilla Brudin Borg.

Geologen Alasdair Skelton bidrar med beräkningar av utsläpp i de utopiska världarna.

Också de litterära sällskapen för Karin Boye, Fredrika Bremer, Gunnar Ekelöf och Harry Martinson försöker genom exkursioner med naturvetare göra något åt den vanmakt som många känner i tider av krig och klimathot.

”Tänk om fler föreningar med kunskap om natur och kultur samarbetade i lokala initiativ för
att motverka hopplösheten!” uppmanar de.

Och tänk vad många viktiga saker författare som Harry Martinson, Birger Norman och Alf Henrikson skrev om miljön redan på sin tid. Alf Henriksonsällskapet har för övrigt gett ut boken Alf Henrikson på prosa, en charmig skrift som lockar till återupptäckt av ”en gudabenådad skribent”, enligt vår recensent.

Temat är bara en del av Parnass. Tidningen består av reportage, essäer, intervjuer, recensioner och nyhetsartiklar om blandade litterära ämnen. Blanda annat är det 80 år sedan Elin Wägner blev invald i Svenska Akademien. Och kritikern, essäisten och översättaren Klara Johanson har fått ett bokrum av Svenska Akademien.

Missa inte heller vårt omtyckta litteraturkryss!


Att läsa på hemsidan:

Klimatet och kreativiteten

366 dagar av ett författarliv

Skapa ett litteraturmuseum!

Sápmi tema och Tjállegoathe hedersgäst på nästa års Bokmässan i Göteborg

Dagerman hyllas med ”Tysk höst” som pjäs

Sveriges viktigaste författare landet runt

”En annan Edith” borde få Augustpriset

Reseskildringar som överträffar det mesta

En guldgruva med spännande material

”Jag älskar trycksaker”

Publicerad: 2024-03-03

Köp Parnass
Läs mer om Parnass i katalogen
Fler artiklar knutna till Parnass
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer