Signum nr 7

Signum nr 7

Ledare

Barbara Crostini: Skapelsens krona och tjänarinna
– Människans ansvar inför en hotande ekologisk kris.


Krönika

Ola Sigurdson: Bildning som motståndshandling


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Prisa Gud – inte människan !

John Sjögren: En postsekulär bokmässa i mångfaldens tecken

Magdalena Dahlborg: Lilla Thérèse – ett helgon för alla


Tema: ekologi

Johan A. Stenberg: Laudato si’ som biktspegel för EU:s nya miljöpolicy
– I år tar EU flera steg mot en radikalare miljöpolicy, men hur bra är policyn egentligen?

Ingrid Robinson: Strävan efter ett hållbart liv
– Monastiska reflektioner över människans behov att leva i samklang med naturen och med Gud.

Antonino Puglisi/Johan Buitendag: Några interreligiösa perspektiv på miljöfrågan
– Om miljöfrågans plats i olika religioner.

Lucas Briola: Laudato si’, Vaticanum II och moderniteten
– Påvens miljöencyklika kan ses som en frukt av det senaste konciliets vision.


Kyrkohistoria

Thomas Prügl: Synodalitet och kyrkans konciliära tradition
– Medeltida och tidigmoderna erfarenheter av synodalitet.

Katrin Åmell: Dominikansystrarna i Stockholm
– Den första av två artiklar om kvinnlig dominikansk närvaro i Sverige.


Lunds domkyrka

Stephan Borgehammar: Lunds domkyrka firar 900-årsjubileum


Övergrepp

Klaus Mertes: Fallet Jean Vanier – avgrundsdjupa andliga övergrepp
– I januari i år offentliggjorde en fransk expertkommission en utredning om de många sexuella övergrepp som den tidigare uppburne lekmannateologen Jean Vanier gjort sig skyldig till.


Analyser och rapporter

Fredrik Rällman: I takt med ”tidseran”? Fortsatt ”anpassning” av religion i Kina
– Den kinesiska regimens inskränkningar av de religiösa samfundens frihet hårdnar alltmer.

Antonio Spadaro: En synlig bro – intervju med Hongkongs biskop Stephen Chow


Bokrevy

Paul Katsivelis
– Ingmar Karlsson: Folket som inte fick finnas. Palestiniernas historia.

Ruth Nordström
– Cecilia Sjöholm: Utan samvete? Hur vi förlorade vår inre röst.

Philip Geister
– Tro, hopp och strävan – gudsriket som tröst och motiv för handling. Red. Johanna Gustafsson Lundberg och Lovisa Nyman.

Florence Vilén
– John Sjögren: Jordens sång. Essäer om Tolkiens tankevärld.
– Ringens återkomst. Texter om Tolkien. Judith Kiros, John Sjögren m. fl.

Sten Hidal
– Dödssynderna i vår tid. Jenny Björkman (red.).

Kim Solin
–Vidgade perspektiv på lidandets problem. Red. Francis Jonbäck, Lina Langby och Oliver Li.

Tommie Olofsson
– Mikaela Luthman: Om döendets vardag.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2023-10-27

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

Äldre resuméer