Innehåll #1 2024

På Sicilien har man funnit golvmosaiker som tyder på att hantverket och motiven har sitt ursprung i Nordafrika, främst Karthago, som var ett framgångsrikt centrum för mosaiktillverkning. Claudia Bini undersöker den så kallade Jaktmosaiken i Villa del Tellaro på den sydöstra delen av ön. Genom hennes analys av både motiv och ursprung får vi en inblick i det avancerade hantverk som satte sin prägel på ön under senantiken.

Antiken är kanske inte längre bort från oss än 100 år, i alla fall politiskt. Olof Heilo, direktör för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, lyfter fram kopplingarna mellan den bysantinske kejsaren och det osmanska imperiets siste företrädare, kalifen AbdijImecid Il som tvingades bort från sitt ämbete 1924. Berättelsen om kejsaren och kalifatet tar sin början redan på 600-talet och efter flera sekler i dvala från 1500-talet när diskussionerna om dessa ämbeten sitt crescendo under 1800-talets oroligheter i det osmanska imperiet för att sedan bli obsoleta lika fort under den moderna turkiska republikens formativa år.

1 sin artikel för Medusa gör David Holmgren en djupdykning i den thebanska sagocykeln och analyserar några av världens mest väl-kända tragedier utifrån frågan — var Sofokles upplysningskritiker?

För 1700-talets kringresande författare och poeter var Rom oftast resans mål, ett livligt kulturellt centrum översållat med antikens arv. Conny Svensson utforskar en stad och ett författarskap genom Johann Wolfgang von Goethes resedagböcker.

Alkestis och Medea — de fiktiva kvinnorna från verken med samma namn av dramatikern Euripides — tycks vid första anblicken representera varandras motsatser; men vid närmare granskning finns det samband mellan de två. I sin artikel för Medusa analyserar Ingela Wiman dessa två starka kvinnoporträtt och ger ett intressant perspektiv på vad det samtida dramat ville framföra till sin publik.

Fastän Storbritanniens före detta premiärminister Boris Johnson ofta lyfts fram som ett exempel på en clownartad populist visar litteraturvetaren Torsten Rönnerstrand att Johnson är en "spränglärd klassicist". Detta hindrar visserligen inte att Johnson tidvis både vilseleder och skarvar med sina referenser till antiken, helt i linje med en politiker både antik och nutida, vilket Rönnerstrand också lyfter fram. Den liknelse som dock fastnat och verkar bli Johnsons eftermäle är den som en modern Pyrrhos.

Abdülmecid Olof Heilo

Villa del Tellaro Claudia Bini

Var Sofokles upplysningskritiker? David Holmgren

Boris Johnson och antiken Torsten Rönnerstrand

Goethe i Rom Conny Svensson

Från skam till skuld Ingela Wiman

Recensioner

Medusa som souvenir Anna Lindblom


Omslagsbild:
Hagia Irene, den äldsta kända kyrkan i dåvarande Konstantinopel. Förstörd under Nikaupproret 532, återuppbyggd av Justinianus I mitten av 500-talet. Aldrig konverterad till moské utan använd bland annat som arsenal.
Foto. Sebah & Joaillier. Public domain.


Publicerad: 2024-03-17

Köp Medusa
Läs mer om Medusa i katalogen
Fler artiklar knutna till Medusa
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori ARKEOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer