Signum nr 8

Signum nr 8

Ledare

Ulf Jonsson: Varför vara kristen?
– En seriöst syftande förståelse av kristen tro inkluderar övertygelser om hur verkligheten är funtad.


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Schweizisk rapport om övergrepp publicerad
– En rapport från Schweiz visar att det inte är någon bot mot övergrepp med till exempel fler lekmän i ledande funktioner. Även konservativa församlingar har samma problem.


Tema: varför vara kristen?

Erik Helmerson: Varför vara kristen i dag?

Josefin de Gregorio: Något har ändå hänt

Fredrik Heiding: Varför vara katolik? – unga vuxna svarar
– Ett samtal med fyra unga vuxna om att leva som katolik i dag.

Patrick Becker: Meningsskapande i tillväxtsamhället
– Aktuella sociologiska forskningsresultat dokumenterar inte bara nedgången i religiös praxis, de berikar även teologin.

John Sjögren: Livet måste ha ett centrum
– Om trons betydelse bland annat utifrån de icke-troendes perspektiv.


Synodala processen

Magdalena Dahlborg: Lyssnandet är ingen enkel sak
– Vad går det att utläsa av rapporten från den första sessionen av biskopssynodens sextonde generalförsamling som genomfördes i Rom den 4–29 oktober 2023?


Klosterliv

Katrin Åmell: Dominikanskt liv i Sverige
– Fortsättningen på en artikel i Signum nr 7/2023.

Henrik Lundberg: Klosterkärlek
– Sociologiska perspektiv på klosterlivet.


Ortodox teologi

Aristotle Papanikolaou: Inkarnatorisk mångfald
– Om hur västkyrkans teologer uppfattas av östkyrkan.


Ukraina

Andrij Zelenskyj: En tid utan röst? – tankar i Kiev om kriget
– Ett vittnesbörd från Ukraina.


Analyser och rapporter

Ulla Gudmundson: Mongoliet – glesbefolkad periferi
– Mongoliet har aktivt och med framgång strävat efter vänskap med andra stater än de närmaste, framför allt i väst.


Bokrevy

Carl-Göran Heidegren
– Hartmut Rosa: Demokratie braucht Religion.

Stefan Attefall
Staffan Carlsson: Helgon och maktspelare – Dag Hammarskjöld som politiker.

Andreas Mazetti
– Scandinavia and the Vatican Archives.

Barbara Törnquist-Plewa
– Michail Sjisjkin: Krig eller fred.

Katrin Åmell
– Denis Mukwege: Kvinnors styrka: vad jag lärt mig av kampen på det sexuella våldets frontlinje.

Per Höjeberg
– Charlotta Carlström: Villkorad gemenskap. Hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet.

Sten Hidal
– Bo Brander: Jesus och Toran. Kristen läser Moseböckerna.

Dominik Terstriep
– En anonym ordenssyster: Frälsningens skönhet.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2023-12-08

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

Äldre resuméer