Okuvad kultur #4 2023


I detta nummer har vi ett tema kring yttrandefrihet – hur teatern kan göra motstånd i länder där det pågår ett krig, råder diktatur eller där demokratin är svag.

David Isaksson har talat med oppositionella i Ryssland om läget för teatern efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Många ryska teaterarbetare har lämnat landet och de som valt att stanna är tvungna att vara lojala med regimen, om de inte ska riskera att hamna i fängelse.

Sofia Nyblom har i sin tur intervjuat ukrainska dramatikern Natalka Blok som ingår i Theatre of Playwrights. De vill sätta den ukrainska dramatiken på kartan och avrussifiera ukrainsk teater för gott.

Birgitta Haglund har samtalat med Dmitri Plax, konstnärlig ledare för Dramaten.Doc som med sina »gestaltade läsningar« reagerar väldigt snabbt på händelser som skakar vår värld. Plax vill påminna publiken om att vi inte kan ta vår demokrati för given.

I ett samtal under Scenkonstbiennalen medverkade Monirah Hashemi (Afghanistan) och Aksel Bonfil (Turkiet), båda dramatiker och skådespelare, och talade om vad de är beredda att riskera för att försvara demokratiska värden. Birgitta Haglund har intervjuat dem.

Kulturpolitik debatterades livligt i media under sensommaren och hösten. Också i vårt grannland verkar kulturpolitiska frågor väcka heta diskussioner. Svante Aulis Löwenborg rapporterar från årets Kulturytring i Drammen, Norges motsvarighet till konventet Folk och kultur.

Augusto Boal och Keith Johnstone förändrade teatern, inte minst genom sina banbrytande böcker De förtrycktas teater och Impro – improvisation och teater. Sara Beer skriver om vilket inflytande dessa två framlidna regissörer haft och vad som förenar dem och skiljer dem åt.

Wiener Festwochen är en av Europas största teaterfestivaler. Rikard Hoogland besökte årets festival som innehöll drygt 35 olika produktioner och frågar sig när vi i Sverige ska få till något liknande – en rik, internationell scenkonstfestival.

Vår scenkonststafett fortsätter, den här gången med bidrag av två skådespelare. Marall Nasiri skriver om ett par av Eva Rexeds rolltolkningar i pjäserna Ambulans och Lost Lake medan Eva Rexed dyker ner i David Wibergs pjäs Sörja.

Numrets pjäs är Människor slukar allt de älskar – till Pier Paolo Pasolinis pojkar och till deras mamma, av dramatikern Annika Nyman. Genom att ta avstamp i Pasolinis film Mamma Roma skildrar Nyman en sårig mor- och sonrelation.Små detaljer av liv. Skådespelaren Marall Nasiri lyfter i vår scenkonststafett fram ett par rolltolkningar av sin yrkeskollega Eva Rexed.

Verklighetsläckage. Eva Rexed skriver i sin tur om dramatikern David Wibergs pjäs Sörja och sänder stafettpinnen vidare till honom.

Två böcker som förändrade teatern. Sara Beer belyser regissörerna Augusto Boals och Keith Johnstones inflytande på teatern

På jakt efter ett demokratiskt samtal. Svante Löwenborg rapporterar från konferensen Kulturytring och djupdyker i norsk kulturpolitik.

Dramatiken i det mellanmänskliga spelet. Birgitta Haglund mejlintervjuar dramatikern Annika Nyman om hennes pjäs Människor slukar allt de älskar – till Pier Paolo Pasolinis pojkar och till deras mamma.


Pjäsen
Människor slukar allt de älskar – till Pier Paolo Pasolinis pojkar och till deras mamma av Annika Nyman.


Bokrecension
Gaffelgränd 1A – minnen ur teaterförlaget Colombines historia.


Teater som bryter tystnaden. Birgitta Haglund intervjuar afghanska Monirah Hashemi och turkiske Aksel Bonfil, båda dramatiker och skådespelare, om kultur som motstånd i ickedemokratier.

Skrattet och ironin är vårt främsta vapen. Sofia Nyblom intervjuar ukrainska dramatikern Natalka Blok om ett ukrainskt teateruppror.

Åtal, anpassning och exil – så ser teatern ut i Ryssland. David Isaksson skriver om teaterns situation i Ryssland idag.

Dramaten.Doc sänder ut varningssignaler – i en tid då demokratin är hotad. Birgitta Haglund samtalar med konstnärlige ledaren Dmitri Plax om Dramaten.Doc

Wiener Festwochen – en internationell scenkonstfestival. Rikard Hoogland rapporterar från en av Europas största teaterfestivaler.

Rapport. Birgitta Haglund besökte en presentationsdag för nyutexaminerade skådespelare.

Publicerad: 2023-11-16

Köp Teatertidningen
Läs mer om Teatertidningen i katalogen
Fler artiklar knutna till Teatertidningen
Fler tidskrifter i kategori DANS, FILM, TEATER & UTSTÄLLNINGARAnnons:

Senaste nummer:

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

Äldre resuméer