Signum nr 7

Signum nr 7

Ledare

Erik Åkerlund: Sanningens anspråk
–  Det ligger i sanningens natur att den inte helt kan formas efter oss själva.


Krönika

Lena Andersson: Relationens (o)begripliga logik


Aktuellt

Fredrik Heiding: Påvliga påminnelser om Litauens rötter
– Påven Franciskus besök i Baltikum.

Heinz Werner Wessler: Kyrkan i skärselden
– Övergreppsskandalen långt värre än befarat visar tysk studie.

Olle Brandt: Omstridd överenskommelse mellan Vatikanen och Kina


Dialogen mellan judar och kristna

Jan-Heiner Tück: Förhållandet mellan judar och kristna – en känslig fråga
Ungdomssynoden

Julie Zyka: Några reflektioner inför ungdomssynoden


Tema: Sanning

Erik Åkerlund: Sanningen och verklighetens motstånd

Anders Piltz: Vad är sanning? – en inventering av sanningens frågor och existentiella utmaningar

Magdalena Dahlborg: Makt, dialog och sanningssökande

Karin Rubenson: Philip Pullman skapar en berättelse om sanning

Erik Åkerlund: Nouvelle théologie och Ratzinger om sanning


Litteratur

Heinz Werner Wessler: Mörkrets tidsålder – V. S. Naipaul 1932–2018


Martyrer

Martin Maier: San Romero de América – Oscar Arnulfo Romero helgonförklaras


Analyser och rapporter

Liudas Jovaiša: Från Sankt Bruno till påven Franciskus – Den katolska kyrkan i Litauen


Omläsning

Minna Salminen Karlsson: Karin Bergman i dagböcker och brev 1907–1966


Bokrevy

Ulf Jonsson: Varde ljus!
– Åsa Wikforss: Alternativa fakta.

Tord Tornberg: Borta med floden
– Petter Antti: Särkilax och kyrkan som försvann.

Andreas Westergren: God översättning av komplicerad teologisk retorik
– Basileios: Om den heliga Anden.

Mikael Schink: Tidernas Thomasreception
– Eine Autorität für die Dogmatik? Thomas von Aquin in der Neuzeit.

Carl Johan Ljungberg: Aleksander Solzjenitsyns livsdrama ur ny synvinkel
– Aleksander Solzjenitsyn: Between two Millstones.

John Sjögren: Svindlande debut i nyutgåva
– Mare Kandre: I ett annat land.

Per Rönnegård: Relationens evangelium
– Jean Vanier: Gemenskapens evangelium enligt Johannes.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2018-10-26

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

Äldre resuméer