Signum nr 7

Signum nr 7

Ledare

Erik Åkerlund: Sanningens anspråk
–  Det ligger i sanningens natur att den inte helt kan formas efter oss själva.


Krönika

Lena Andersson: Relationens (o)begripliga logik


Aktuellt

Fredrik Heiding: Påvliga påminnelser om Litauens rötter
– Påven Franciskus besök i Baltikum.

Heinz Werner Wessler: Kyrkan i skärselden
– Övergreppsskandalen långt värre än befarat visar tysk studie.

Olle Brandt: Omstridd överenskommelse mellan Vatikanen och Kina


Dialogen mellan judar och kristna

Jan-Heiner Tück: Förhållandet mellan judar och kristna – en känslig fråga
Ungdomssynoden

Julie Zyka: Några reflektioner inför ungdomssynoden


Tema: Sanning

Erik Åkerlund: Sanningen och verklighetens motstånd

Anders Piltz: Vad är sanning? – en inventering av sanningens frågor och existentiella utmaningar

Magdalena Dahlborg: Makt, dialog och sanningssökande

Karin Rubenson: Philip Pullman skapar en berättelse om sanning

Erik Åkerlund: Nouvelle théologie och Ratzinger om sanning


Litteratur

Heinz Werner Wessler: Mörkrets tidsålder – V. S. Naipaul 1932–2018


Martyrer

Martin Maier: San Romero de América – Oscar Arnulfo Romero helgonförklaras


Analyser och rapporter

Liudas Jovaiša: Från Sankt Bruno till påven Franciskus – Den katolska kyrkan i Litauen


Omläsning

Minna Salminen Karlsson: Karin Bergman i dagböcker och brev 1907–1966


Bokrevy

Ulf Jonsson: Varde ljus!
– Åsa Wikforss: Alternativa fakta.

Tord Tornberg: Borta med floden
– Petter Antti: Särkilax och kyrkan som försvann.

Andreas Westergren: God översättning av komplicerad teologisk retorik
– Basileios: Om den heliga Anden.

Mikael Schink: Tidernas Thomasreception
– Eine Autorität für die Dogmatik? Thomas von Aquin in der Neuzeit.

Carl Johan Ljungberg: Aleksander Solzjenitsyns livsdrama ur ny synvinkel
– Aleksander Solzjenitsyn: Between two Millstones.

John Sjögren: Svindlande debut i nyutgåva
– Mare Kandre: I ett annat land.

Per Rönnegård: Relationens evangelium
– Jean Vanier: Gemenskapens evangelium enligt Johannes.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2018-10-26

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018
OEI 80-81 2018
ESSÄ 1 2018

2018-10-04
Glänta 2 2018

2018-10-03
Världshorisont 2 2018
Världshorisont 3 2018

2018-10-01
Världshorisont 1 2018

2018-09-29
Kuba 3 2018

2018-09-25
Med andra ord 96 2018
Populär Astronomi 3 2018

2018-09-17
Parnass 3 2018

2018-09-14
Scandia 1 2018

2018-09-12
Opera 4 2018
UtställningsEstetiskt Forum 4 2018
META H - historiskarkeologisk tidskrift 2018

2018-09-06
Accent 5 2018

2018-09-05
Signum 6

2018-09-04
Historisk tidskrift 2 2018

2018-09-02
Punctum saliens

2018-09-01
UtställningsEstetiskt Forum 3 2018

2018-08-29
Konstperspektiv 3

2018-08-28
Omkonst v 35 2018

2018-08-27
Walden 9-10 2018

2018-08-19
Haimdagar 3-4 2018

2018-08-13
Karavan 2 2018

2018-08-12
Populär Poesi 36
Populär Poesi 37
ponton 2 2018

2018-08-06
Glänta 1 2018
Medusa 2 2018
Hjärnstorm 132 2018

2018-08-05
Akvarellen 2 2018

2018-07-14
Bildkonstnären 2 2018

2018-07-12
Arkitekturtidskriften KRITIK #37
UtställningsEstetiskt Forum 2 2018

2018-07-05
Amnesty Press 2 1018

2018-07-04
Tidskrift för Politisk Filosofi 1 2018

2018-07-01
Kritiker 47 2018

2018-06-30
Populär Astronomi 2 2018

Äldre resuméer