Säkerherhetsrådets mötesrum i FN

Världshorisont nr 1/17, tema FN:s säkerhetsråd

Det finns mycket dystert att säga om världsläget. Just därför kan det vara läge att ta fasta på de ljusglimtar som finns. En är att Sverige vid årsskiftet tog plats i FN:s säkerhetsråd för en tvåårig mandatperiod. Med sin genuina tro på globalt samarbete och viktiga prioriteringar på agendan – som konfliktförebyggande och jämställdhet – behövs Sverige i detta sammanhang.

Säkerhetsrådet är FN:s mäktigaste organ och samtidigt det mest kritiserade. Den vetorätt som i tidernas begynnelse (läs: 1945) verkade så bra har utvecklats till ett impopulärt verktyg som de fem permanenta medlemmarna – bland dem främst Ryssland, USA och Kina – använder för att kunna göra som de vill i fråga om konflikter där de själva har intressen. Att sammansättningen av stater i rådet speglar maktförhållandena i världen vid andra världskrigets slut är en annan omständighet som ständigt kritiseras. Genom åren har åtskilliga stater och aktörer försökt komma framåt med olika initiativ för att reformera rådet, samtliga utan att lyckas. Kriget i Syrien är ett sorgligt tecken på att rådet inte kan enas, hur omfattande dödandet och lidandet än är.

En välkommen ljusglimt är därför den uppförandekod som en grupp av stater lade fram hösten 2015. Den går ut på att FN:s medlemsstater åtar sig att stödja åtgärder från säkerhetsrådets sida som syftar till att förhindra eller stoppa veto i situationer då det pågår, eller finns risk för, krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. I skrivandets stund har över hälften av världens länder – 112 stycken – skrivit på. Kampanjen ”1 for 7 billion”, med rötter i civilsamhället, växte på ett par år till en massiv kraft som radikalt förändrade processen för hur en ny generalsekreterare för FN ska utses. Kanske är det nu dags för en kraftfull folklig rörelse mot vetot som kan hjälpa till att föra utvecklingen framåt, med den nya uppförandekoden som bas?


Publicerad: 2017-03-08

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2017-08-22
Läsliv 2 2017

2017-08-21
Konstnären 2 2017
Läsliv 1 2017

2017-08-20
Avaye Zan 88-89 2017

2017-08-19
Teatertidningen 181-182 2017

2017-08-15
Contra 3 2017

2017-08-12
Byggnadskultur 2 2017

2017-08-11
Balder 2 2017

2017-08-07
Medusa 2 2017

2017-07-15
Karavan 2 2017
Nutida Musik 265-266 2017

2017-07-13
Divan 1-2 2017
Akvarellen 2 2017

2017-07-11
Judisk Krönika 2 2017

2017-07-10
Nutida Musik 264 2017

2017-07-09
Ordfront Magasin 3 2017

2017-07-08
Accent 4-5 2017

2017-07-07
KLASS 2 2017

2017-07-04
Populär Astronomi 2 2017

2017-07-03
Signum 5

2017-07-02
Populär Poesi 33

2017-07-01
Alkohol & Narkotika 3 2017

2017-06-26
Opera 3 / 2017
ponton 2 2017

2017-06-23
Nordens Tidning 2 2107

2017-06-21
Nordens Tidning 1 2017

2017-06-20
Lyrikvännen 3 2017

2017-06-19
Haimdagar 1-2 2017
Med andra ord 91 2017

2017-06-18
Med andra ord 90 2017

2017-06-17
Amnesty Press 2 2017

2017-06-16
Tiden Magasin 2 2017
Kuba 2 2017

2017-06-15
Merdeka och Östtimorinformation 72

2017-06-13
Ottar 2 2017

2017-06-11
Judisk Krönika 1 2017

2017-06-09
Bildkonstnären 2, 2017

2017-06-08
Tidig Musik 2 2107

2017-06-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #33
Contra 2 2017
Magasinet Arena 2 2017

2017-05-31
Kultwatch Maj 2017

2017-05-29
Signum 4
Parnass 2 2017

2017-05-25
Accent 3 2017

2017-05-21
Tiden Magasin 1 2017

2017-05-20
Hjärnstorm 128 2017

2017-05-19
Glänta 1 2017

2017-05-18
Punctum saliens

2017-05-15
UtställningsEstetiskt Forum 2 2017

Äldre resuméer