Omslag med Agenda 2030-ringen

Världshorisont nr 3/17, tema FN:s utvecklingsarbete

Ibland är man stolt över att vara svensk. Till exempel när man inser att det är ett svenskt team från kommunikationsbyrån Trollbäck som står bakom de smarta färgglada ikonerna som symboliserar de 17 globala målen i Agenda 2017. Och att den svenska regeringen finansierar ett projekt där samma team jobbat med att ta fram lika fiffiga och konsekvent utförda ikoner för varje delmål i agendan, med tillhörande kortbenämningar. Alla dessa nya delmålsikoner ska presenteras när FN:s generalförsamling öppnar i New York nu i september. Några av dem kan ni se på sidan 10 i denna tidning.
Att det går att greppa och förstå innebörden av de 17 målen är helt avgörande för att människor i alla länder, världen över, ska kavla upp skjortärmarna och ta itu med det mödosamma arbete som krävs för att förverkliga dem. Därför går det knappast att överdriva betydelsen av alla dessa fyrkantiga små bilder. Det är fascinerande att föreställa sig hur de 17 första ikonerna redan vandrat ut i världen och översatts till oräkneliga språk. På s idan 8 kan ni t ex se kvinnor på landsbygden på ön Pemba, utanför Tanzanias kust, med de 17 målen översatta till swahili.

Att de globala målen blir kända och förstådda av världens folk är en viktig pusselbit som krävs för att världssamfundet ska komma framåt i sina ansträngningar med att uppnå dem. En annan och helt grundläggande faktor är finansieringen. FN har räknat ut att det kommer att kosta 30 000 miljarder kronor per år att genomföra målen. Det är 30 gånger mer än det årliga globala utvecklingsbiståndet. Som tur är finns många andra källor till finansiering och nya idéer kring hur pengar till utveckling kan säkras. I vårt faktablad på sid 11-14 tittar vi närmare på det viktiga begreppet utvecklingsfinansiering. God läsning!


Publicerad: 2017-03-08

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-08
Poplär Arkeologi 2 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-21
Teatertidningen 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

Äldre resuméer