Omslag med Agenda 2030-ringen

Världshorisont nr 3/17, tema FN:s utvecklingsarbete

Ibland är man stolt över att vara svensk. Till exempel när man inser att det är ett svenskt team från kommunikationsbyrån Trollbäck som står bakom de smarta färgglada ikonerna som symboliserar de 17 globala målen i Agenda 2017. Och att den svenska regeringen finansierar ett projekt där samma team jobbat med att ta fram lika fiffiga och konsekvent utförda ikoner för varje delmål i agendan, med tillhörande kortbenämningar. Alla dessa nya delmålsikoner ska presenteras när FN:s generalförsamling öppnar i New York nu i september. Några av dem kan ni se på sidan 10 i denna tidning.
Att det går att greppa och förstå innebörden av de 17 målen är helt avgörande för att människor i alla länder, världen över, ska kavla upp skjortärmarna och ta itu med det mödosamma arbete som krävs för att förverkliga dem. Därför går det knappast att överdriva betydelsen av alla dessa fyrkantiga små bilder. Det är fascinerande att föreställa sig hur de 17 första ikonerna redan vandrat ut i världen och översatts till oräkneliga språk. På s idan 8 kan ni t ex se kvinnor på landsbygden på ön Pemba, utanför Tanzanias kust, med de 17 målen översatta till swahili.

Att de globala målen blir kända och förstådda av världens folk är en viktig pusselbit som krävs för att världssamfundet ska komma framåt i sina ansträngningar med att uppnå dem. En annan och helt grundläggande faktor är finansieringen. FN har räknat ut att det kommer att kosta 30 000 miljarder kronor per år att genomföra målen. Det är 30 gånger mer än det årliga globala utvecklingsbiståndet. Som tur är finns många andra källor till finansiering och nya idéer kring hur pengar till utveckling kan säkras. I vårt faktablad på sid 11-14 tittar vi närmare på det viktiga begreppet utvecklingsfinansiering. God läsning!


Publicerad: 2017-03-08

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2017-10-17
Accent 7 2017
Aurora 1-2 2017

2017-10-16
Contra

2017-10-14
Afghanistan-Nytt 3 2017

2017-10-12
Accent 6 2017
Amnesty Press 3 2017

2017-10-11
Tidig Musik 3 2017

2017-10-10
Medusa 3 2017

2017-10-09
Omkonst 41 2017

2017-10-08
Läsliv 3 2017

2017-10-04
Arkitekturtidskriften KRITIK #34

2017-10-03
Glänta 2-3 2017

2017-10-02
Provins 3 2017

2017-10-01
Punctum saliens

2017-09-26
Med andra ord 92 2017

2017-09-25
Kuba 3 2017
Aiolos 57-58 2017

2017-09-19
Parnass 3 2017

2017-09-15
Bildkonstnären 3, 2017
Lira Musikmagasin 4 2017

2017-09-13
Uppdrag Mission 4 2017

2017-09-12
Fjärde Världen 3 2017
KLASS 3 2017

2017-09-11
Opera

2017-09-08
Signum 6

2017-09-01
Punctum saliens

2017-08-25
Ord & Bild 2-3 2017

2017-08-24
Konstperspektiv 3 2017

2017-08-22
Läsliv 2 2017

2017-08-21
Konstnären 2 2017
Läsliv 1 2017

2017-08-20
Avaye Zan 88-89 2017

2017-08-19
Teatertidningen 181-182 2017

2017-08-15
Contra 3 2017

2017-08-12
Byggnadskultur 2 2017

2017-08-11
Balder 2 2017

2017-08-07
Medusa 2 2017

2017-07-30
Provins 2 2017

2017-07-15
Karavan 2 2017
Nutida Musik 265-266 2017

2017-07-13
Divan 1-2 2017
Akvarellen 2 2017
Afghanistan-Nytt 2 2107

2017-07-11
Judisk Krönika 2 2017
Uppdrag Mission 3 2017

2017-07-10
Nutida Musik 264 2017

2017-07-09
Ordfront Magasin 3 2017

2017-07-08
Accent 4-5 2017

2017-07-07
KLASS 2 2017

2017-07-04
Populär Astronomi 2 2017

Äldre resuméer