Vilande barn med jordglob

Världshorisont nr 4/16, tema Klimat

Arbetet med det här temanumret om klimat inleddes i dur och avslutades i moll, kan man säga. När jag började planera innehållet i september var det en ren fröjd att ta tag i frågan. Det nya globala klimatavtalet, som världens länder lyckades klubba i Paris i december 2015, hade skapat en våg av hopp, optimism och beslutsamhet som genomsyrade de sammanhang där klimatfrågan diskuterades. Land efter land ratificerade i rask takt det nya avtalet och redan den 5 oktober hade 74 länder, som sammanlagt stod för 59 procent av utsläppen, lämnat in sina ratificeringar och fått dem godkända. Det innebar att Parisavtalet kunde träda i kraft den 4 november 2016 i stället för ca tre år senare, som alla hade förväntat sig. Det var läge för ett temanummer med ett mycket positivt anslag, som andades hopp och tillförsikt.

Så gick det ett par dagar och sedan kom skrällen: klimatförnekaren och FN-hataren Donald Trump hade valts till USA:s president. Joe Romm på klimatbloggen Climate Progress skriver att valet av Trump ”är en vändpunkt i klimatarbetets historia, och därför i mänsklighetens historia.” Han konstaterar vidare att USA har valt ”en man som har svurit att skrota klimatöverenskommelsen från Paris, stoppa alla insatser för att hjälpa andra länder som drabbas av klimatförändringar, stoppa klimataktivism i USA, återuppliva kolindustrin och ta bort alla bidrag till forskning om klimatet och ren energi”.

Som tur är består världen inte enbart av USA, och USA inte enbart av Trump. Omställningen till gröna, hållbara samhällen är redan på gång i stora delar av vår värld, med miljövänlig teknik och förnybar energi som viktiga beståndsdelar. Trump kan krångla till, försena och försöka hindra utvecklingen, men han kan knappast stoppa den. Jag säger som många andra: ”Sörj inte, organisera er!” Läs på sidorna 8,9 och 14 om hur du själv kan bidra!


Publicerad: 2016-12-12

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

Äldre resuméer