omslag

Världshorisont nr 1/16, tema Agenda 2030

Dags för Sverige att gå från ord till handling

Världen har enats kring Agenda 2030 – 17 mål för hållbar utveckling som världens länder ska jobba med från 2016 till 2030. Det är en fantastisk framgång för globalt samarbete och inger hopp i en mörk och svår tid. Agenda 2030 ersätter millenniemålen som många länder jobbat med mellan 2000 och 2015.

Det finns många likheter mellan millenniemålsprojektet och Agenda 2030 men det mest intressanta är skillnaderna. Världssamfundet har gjort sin läxa. Där millenniemålen snickrades ihop av ett fåtal individer i slutna rum har Agenda 2030 mejslats fram i en utdragen, omfattande, öppen och inkluderande process där alla intresserade världsmedborgare har fått en chans att delta. Och där millenniemålen handlade om vad fattiga länder måste göra för att ”komma ikapp” de rika så är Agenda 2030 ett projekt som utgår från att alla länder behöver utvecklas. Även Sverige – ett av världens rikaste och mest välmående länder – måste förhålla sig till de 17 målen och ställa sig frågan: hur behöver vi navigera för att garantera alla medborgare en god utbildning, ett bra arbete, god hälsa och ren natur? för att bara nämna några av punkterna på den digra listan.

Den svenska regeringen har skickat signaler om att Sverige kommer att gå i täten när det gäller att ta tag i den nya utvecklingsagendan. Vid FN-toppmötet i New York i september där den antogs lanserade statsminister Löfven en högnivågrupp bestående av honom själv och åtta andra världsledare som ska driva på det globala genomförandet, något som varmt välkomnades av organisationer i det civila samhället. Nu måste den svenska politiska ledningen följa upp sina utfästelser med skyndsamma och kraftfulla åtgärder för att genomföra agendan i praktiken. Vi väntar med spänning på fortsättningen.


Publicerad: 2016-03-02

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-08
Poplär Arkeologi 2 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-21
Teatertidningen 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

Äldre resuméer