PLAN nr 4


Ledare
PLAN blir bredare! För första gången sedan 1947 byter plan format. Vi byter också grafisk profil och har nu större ytor och modernare formspråk - förhoppningsvis leder detta till en mer varierad och spännande läsupplevelse. Men breddningen är inte bara kosmetiskt yta. Vi siktar även på att bredda innehållet: nya perpektiv och skribenter samt en ökad internationell bevakning.

Artiklar
Kristina Berglund, stadsarkitekt i Vallentuna och ledamot i Stadsmiljörådet, skissar upp ett förslag till komplettering av PBL. "Tätortsplanen" skulle vara en rättsligt bindande plan, som detaljplanen, men på den fördjupade översiktsplanens nivå.

Maria Håkansson och Eva Aplund från avdelningen för samhällsplanering vid KTH förordar att samhällsplaneringen ska fungera som en arena där olika konflikter behandlas.

Strandskyddet försvaras av Göran Enander från Miljödepartmentet medan Harry Westermark från Glesbygdsverket vill ha en mer nyanserad syn på strandskyddet där större hänsyn tas till regionala förutsättningar.

Inger Krantz och Pirjo Körsén från Socialstyrelsen visar att människors hälsa ofta förbises i MKB och att landstingens hälsokompetens tas dålift tillvara bland kommuner och länsstyrelser.

ANnika von Schéele och Ole Reiter diskuterar årets bomässa Bo01 och den nya stadsdelen i Västra hamnen i Malmö. "Bo01 missade målen", menar Reiter.

Sören Olssons föjetång fortsätter i detta nummer. I den andra och sista delen behandlas stadens attraktivitet och det offentliga stadslivet.

Debatt
KTH-professorn Dick Urban Vestbro rasar mot den senare tidens mediautspel om höghusbyggande som lösning för bostadsbristen i storstäderna.Publicerad: 2001-11-22

Köp PLAN
Läs mer om PLAN i katalogen
Fler artiklar knutna till PLAN
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer