Artiklar från Tidig Musik

Tema Stad
2016-12-14 Människan har i årtusenden byggt städer. I Johannes uppenbarelse i Bibeln talas det om "en helig stad, ett nytt Jerusalem". Begreppet har genom seklerna inspirerat till otaliga sånger, hymner och berättelser och i detta nummer av Tidig Musik, som har tema STAD, skriver Viveca Servatius om Den himmelska staden.»

Tema Scen
2016-09-10 Höst innebär nystart på många sätt. Ny utbildning, nya utmaningar och nya intryck. Det gäller inte minst alla vars jobb är att stå på en scen och alla som söker sig till olika scener för att få njuta av eller fundera över kulturupplevelser. Teatrar, konserthus och operahus samlar sina styrkor inför höstens alla premiärer och den presumtiva publiken granskar säsongsprogram och konsertkalendarier för att inte missa något. Det är alltså ganska naturligt att årets höstnummer av Tidig Musik har SCEN som tema. »

Frihet
2016-05-26 Så gör vi vårt intåg i sommarhagen. Fjärdarna ligger öppna och dagarna är oändliga. Det ger oss frihet, vilket också är temat för detta sommarnummer av Tidig Musik. Anna Maria Friman har valt att ägna sig åt medeltida musik och skriver i sin artikel om hur synen på och kunskapen om medeltidsmusiken har utvecklats sedan intresset för den väcktes i mitten på förra seklet. Dagens utövare är många gånger välorienterade om den historiska bakgrunden, men känner att medeltidsmusiken ger dem frihet att låta fantasi och idéer flöda/.../»

Mörk
2016-03-10 Vi lever i en mörk tid. Även om vi kan se fram emot allt mer dagsljus under månaderna som kommer finns de mörka krafterna där och gör sig påminda, allt för ofta och allt för högljutt. Temat för årets första nummer av Tidig Musik är just adjektivet "mörk".»

Möte
2015-12-14 Mörkrets makter sträcker ut sina tentakler och vill övermanna oss. Det ska inte lyckas. Vi gör motstånd på alla sätt vi kan och vi som arbetar med kulturtidskriften Tidig Musik gör det genom att hylla mångfalden, samarbetet och det öppna samhällets kulturliv i alla dess schatteringar (ur förordet Nutida Musik #4 2015)»

Tema Salong
2015-09-11 Höstsäsongen drar igång och med den mängder av teaterpremiärer, dansföreställningar, konserter, klubbkvällar och andra evenemang som tävlar om vår uppmärksamhet. För drygt 200 år sedan var utbudet inte lika stort, i synnerhet inte om man tillhörde någon av de mindre bemedlade klasserna. Vid hoven hade det förstås länge funnits musiker och dansare som underhöll furstar och gäster, men runt sekelskiftet 1800 började människor i samhällsskiktet snäppet under de furstliga samlas för att lyssna på uppläsningar, diskutera, spela, sjunga eller lyssna till sång och musik och emellanåt även dansa. Den som "höll salong" var oftast en kvinna. Företeelsen spred sig snabbt från kontinentens metropoler upp till oss i Norden. Eva Öhrström berättar om hur nöjeslivet tedde sig för dem som deltog i en musikalisk salong i Sverige.»

Högt
2015-06-01 Vårens alla begivenheter har passerat revy, sommaren firar sitt intåg på våra breddgrader och Tidig Musiks sommarnummer har temat HÖGT. »

NYA TAG
2015-03-13 Våren nalkas, och efter att ha undkommit nedläggningshotet i december, då allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna var på väg att skära bort nästan 10 hela produktionsstödet till landets kulturtidskrifter, kan vi nu se framtiden an med viss tillförsikt. Vi lär aldrig få veta vad det som var som hände och som fick några politiker att ta sitt förnuft till fånga i absolut sista sekunden, men effekten av deras kovändning är att vi kan fortsätta ge ut Tidig Musik. Därför låter vi detta årets första nummer få temat NYA TAG.»

Tid
2014-12-12 Tema för detta julnummer av Tidig Musik är TID. Det finns ju en intressant tidsaspekt i själva begreppet tidig musik. Musiken är gammal, den har från 300 upp till 1000 år på nacken, men vi spelar den idag och lyssnar på den idag. Därmed är den på ett sätt tidlös. »

Hälsa
2014-10-28 Numrets huvudämne handlar om musikens helande kraft. För vissa är sång och dans väg tillbaka!»

Berättande
2014-07-30 Temat för årets sommarnummer är BERÄTTANDE och som vanligt är vår ambition att ta ett brett grepp och hitta olika infallsvinklar på vårt tema.»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tidig Musik

Annons:

Senaste nummer:

2019-12-13
Signum Signum

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-25
Signum 7 2019
Tidskriften Folkuniversitetet 3 019

2019-10-24
Akvarellen 3 2109
Fönstret 3 2019

2019-10-22
ponton 2 2019

2019-10-20
SocialPolitik 2 2019

2019-10-18
Amnesty Press 3 2019

2019-10-17
ponton 1 2019

2019-10-15
Utställningskritik 4 2019

2019-10-14
Mimers brunn 4 2019

2019-10-09
Världshorisont 3 2019

2019-10-08
Lyrikvännen 3-4 2019

2019-10-07
Glänta 1-2 2019
Populär Astronomi 3 2019

2019-10-06
Ottar 2 2019

2019-10-03
Nordens Tidning 3 2019

2019-10-01
Accent 5 2019

2019-09-28
Lira Musikmagasin 3 2019

2019-09-21
Kuba 2 2019

2019-09-20
Cirkeln 2 2019

2019-09-19
Medusa 3 2019
Tidig Musik 3 2019
Haimdagar 3-8 2019

2019-09-18
Balder 3 2019

2019-09-17
Med andra ord 100 2019
Bildkonstnären 3 2019

2019-09-16
KLASS 3 2019
Opera 4 2019
Tiden Magasin 2 2019
Balder 2 2019

2019-09-12
Divan 1-2 2019

Äldre resuméer