omslag

Tema Centrum #3 2020

Coronapandemin har stått i centrum för all världens nyhetsmedia under de senaste månaderna och så lär det fortsätta under hösten. Pandemin har lagt en blöt filt över all kulturverksamhet och många verksamma inom den tidiga musiken längtar efter att komma tillbaka till ett normalläge. Tidig Musik har bett några ensembler, institutioner och producenter berätta om hur restriktionerna har drabbat dem.

Det här höstnumret av Tidig Musik har tema CENTRUM. Vad har stått i centrum i musiklivet på olika håll och under olika epoker? Vilka personer har varit centrala for utvecklingen av musiklivet?

Lars Berglund fortsätter sin artikelserie om musiklivet i Rom under 1500- och 1600-talen. Serien inleddes i förra numret med artikeln Roms under, där Lars berättade om hur mängden av mecenater i Rom lockade till sig de bästa musikerna, vilket skapade ett rikt och brett musikliv. Hans andra artikel handlar om dem som stod i centrum för Roms musikliv under många hundra år: de påvliga sångarna i det som kallades Sixtinska kapellet.

Lovisa Ulrika befann sig i centrum under hela sitt liv. Som dotter till Fredrik Vilhelm I av Preussen och syster till Fredrik II av Preussen fick hon en gedigen uppfostran och ett livslångt intresse för kultur. Som drottning av Sverige (1751-1771) tog hon många initiativ för att bygga upp ett musikliv med hög kvalitet. Ditte Hammar berättar om den 300-årsjubilerande drottningen.

Heidi Rohlin Westin har telefonintervjuat dirigenten Olof Boman, som sedan förra året är konstnärlig ledare för den nystartade Confidencen Opera & Music Festival Confidencen, Ulriksdals slottsteater, stod klar 1753. Olof Boman berömmer det fantastiska scenrummet, som går att använda på olika sätt. Confidencen är ombyggd och återställd och det gar därför att vara mer flexibel där än i en helt autentisk 1700-talsteater.

1700-talet står även i centrum för två andra artiklar i detta höst-nummer. Ann-Marie Nilsson skriver om "Spel och skalmejor i Karl XII:s armé". Hans Davidsson och Paul Peeters berättar om de svenska 1700-talsorglar som finns bevarade och som utgör ett världsu n ikt kulturarv.

För cirka tusen år sedan kom en man vid namn Sigfrid till Sverige för att sprida kunskap om kristendomen. Enligt legenden var det han som döpte Olof Skötkonung vid Husaby källa i Västergötland. Efter sin död blev Sigfrid helgonförklarad och det komponerades hymner och sånger till hans ära. Karin S. Lagergren skriver om Sveriges äldsta bevarade kyrkomusik, Sigfridsofficiet.

Festival- och konsertarrangörer runt om i Europa tvingas i år för-hålla sig till coronapandemin. Några drar ner på antalet besökare, andra ställer in i väntan på bättre tider, åter andra väljer att låta festivalen eller konsertserien utspela sig mer eller mindre digitalt. Vi tipsar om olika sorters tidig musik-arrangemang på våra festivalsidor, på blänkarsidorna och i konsertkalendariet.

Vi önskar alla vara läsare en fin höst med den tidiga musiken i centrum, trots alla corona-restriktioner!

Redaktionen

Redaktionssidorna

Nytt Om Tidigt

I centrum av Roms musikliv: de påvliga sångarna Lars Berglund

Corona-pandemins effekter

Drottning med kulturen i centrum Ditte Hammar

"Försvunna musiker": Magnus Andersson

Spel och skalmejor i Karl XII:s arme Ann-Marie Nilsson

Höstens festivaler — digitala och/eller fysiska Olof Boman — med en ny festival i centrum Heidi Rohlin Westin

Svenska 1700-talsorglar — ett världsunikt kulturarv Hans Davidsson & Paul Peeters

Sånger till Sankt Sigfrid — Sveriges och Smålands äldsta kyrkomusik Karin S. Lagergren

Medlemsnytt Föreningen för Tidig Musik

Konsertkalendarium

Publicerad: 2020-10-08

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021

Äldre resuméer