omslag

Tema Centrum #3 2020

Coronapandemin har stått i centrum för all världens nyhetsmedia under de senaste månaderna och så lär det fortsätta under hösten. Pandemin har lagt en blöt filt över all kulturverksamhet och många verksamma inom den tidiga musiken längtar efter att komma tillbaka till ett normalläge. Tidig Musik har bett några ensembler, institutioner och producenter berätta om hur restriktionerna har drabbat dem.

Det här höstnumret av Tidig Musik har tema CENTRUM. Vad har stått i centrum i musiklivet på olika håll och under olika epoker? Vilka personer har varit centrala for utvecklingen av musiklivet?

Lars Berglund fortsätter sin artikelserie om musiklivet i Rom under 1500- och 1600-talen. Serien inleddes i förra numret med artikeln Roms under, där Lars berättade om hur mängden av mecenater i Rom lockade till sig de bästa musikerna, vilket skapade ett rikt och brett musikliv. Hans andra artikel handlar om dem som stod i centrum för Roms musikliv under många hundra år: de påvliga sångarna i det som kallades Sixtinska kapellet.

Lovisa Ulrika befann sig i centrum under hela sitt liv. Som dotter till Fredrik Vilhelm I av Preussen och syster till Fredrik II av Preussen fick hon en gedigen uppfostran och ett livslångt intresse för kultur. Som drottning av Sverige (1751-1771) tog hon många initiativ för att bygga upp ett musikliv med hög kvalitet. Ditte Hammar berättar om den 300-årsjubilerande drottningen.

Heidi Rohlin Westin har telefonintervjuat dirigenten Olof Boman, som sedan förra året är konstnärlig ledare för den nystartade Confidencen Opera & Music Festival Confidencen, Ulriksdals slottsteater, stod klar 1753. Olof Boman berömmer det fantastiska scenrummet, som går att använda på olika sätt. Confidencen är ombyggd och återställd och det gar därför att vara mer flexibel där än i en helt autentisk 1700-talsteater.

1700-talet står även i centrum för två andra artiklar i detta höst-nummer. Ann-Marie Nilsson skriver om "Spel och skalmejor i Karl XII:s armé". Hans Davidsson och Paul Peeters berättar om de svenska 1700-talsorglar som finns bevarade och som utgör ett världsu n ikt kulturarv.

För cirka tusen år sedan kom en man vid namn Sigfrid till Sverige för att sprida kunskap om kristendomen. Enligt legenden var det han som döpte Olof Skötkonung vid Husaby källa i Västergötland. Efter sin död blev Sigfrid helgonförklarad och det komponerades hymner och sånger till hans ära. Karin S. Lagergren skriver om Sveriges äldsta bevarade kyrkomusik, Sigfridsofficiet.

Festival- och konsertarrangörer runt om i Europa tvingas i år för-hålla sig till coronapandemin. Några drar ner på antalet besökare, andra ställer in i väntan på bättre tider, åter andra väljer att låta festivalen eller konsertserien utspela sig mer eller mindre digitalt. Vi tipsar om olika sorters tidig musik-arrangemang på våra festivalsidor, på blänkarsidorna och i konsertkalendariet.

Vi önskar alla vara läsare en fin höst med den tidiga musiken i centrum, trots alla corona-restriktioner!

Redaktionen

Redaktionssidorna

Nytt Om Tidigt

I centrum av Roms musikliv: de påvliga sångarna Lars Berglund

Corona-pandemins effekter

Drottning med kulturen i centrum Ditte Hammar

"Försvunna musiker": Magnus Andersson

Spel och skalmejor i Karl XII:s arme Ann-Marie Nilsson

Höstens festivaler — digitala och/eller fysiska Olof Boman — med en ny festival i centrum Heidi Rohlin Westin

Svenska 1700-talsorglar — ett världsunikt kulturarv Hans Davidsson & Paul Peeters

Sånger till Sankt Sigfrid — Sveriges och Smålands äldsta kyrkomusik Karin S. Lagergren

Medlemsnytt Föreningen för Tidig Musik

Konsertkalendarium

Publicerad: 2020-10-08

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

2020-12-05
Lyrikvännen 4-5 2020

2020-12-04
Parnass 3 2020

2020-12-01
Kritiker 56 2020

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-28
Accent 4 2929

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-11-11
Bild & Bubbla 223 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020
Lira Musikmagasin 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

Äldre resuméer