Tema Cermoni #4 2021

Luciatåg i Carolina Rediviva Kia Hedell
Vid Uppsala universitetsbibliotek hålls sedan knappt 60 år ett årligt luciafirande i huset Carolina Rediviva. Kärnan i luciatåget består av bibliotekets egen personal, men bland de medverkande finns även andra universitetsanställda och sångare från olika uppsalakörer.

Helgerna närmar sig och med dem några av de ceremonier som rör många är årets viktigaste och mest älskade. Tändningen av adventsljusen, luciatågen, pyntandet inför julhelgen och, sist men inte minst, själva julfirandet och att vaka in det nya året. Temat för detta julnummer av Tidig Musik är CEREMONI.

På Uppsala universitetsbibliotek arrangeras varje år ett luciatåg i byggnaden Carolina Rediviva. Musikbibliotekarien Kia Hedell (som även syns i änglavingar på omslaget) berättar om sångerna som framförs och som många gånger har letats fram ur bibliotekets egna arkiv.

Dagliga ceremonier utfördes — och utförs än idag — i den klosterorden som grundades i Vadstena av den heliga Birgitta i slutet av 1300-talet. Inom denna orden finns en gudstjänstsång avsedd att framföras av bara kvinnor. Karin Lagergren berättar om denna särskilda sång, Cantus sororum, vilket helt enkelt betyder "systrarnas sång".

Gambisten, cellisten och basisten Olof Larsson berättar om den öppningsceremoni som i augusti hölls i Helsingfors för Nordic Baroque Scene, ett samarbete mellan fyra nordiska barockorkestrar med höga ambitioner och stora planer. Sommaren 2022 arrangeras i BodØ i Nordnorge den första omgången av en sångartävling i barocksång döpt till Area Borealis, år 2023 blir det en festival i Berlin under beteckningen Nordic Lights och längre fram planeras en operaproduktion.

Biblioteksbyggnaden Carolina Rediviva i Uppsala återkommer i Monika Glimskärs artikel om de historiska notskatter som finns bevarade i Leufstasamlingen. Charles de Geer på Leufstabruk byggde under sin levnad 1720-1778 upp en imponerande samling med bland annat musikhandskrifter och tryckt musik, musikalier som idag förvaras i Carolina Rediviva och som kan berätta mycket om dåtidens musicerande i Sverige.

2021 är det 450 år sedan tonsättaren, musikern, pedagogen och skriftställaren Michael Praetorius föddes 1571 och 400 år sedan han dog 1621. Det är också 400 år sedan den nederländske organisten, tonsättaren och pedagogen Jan Pieterszoon Sweelinck gick bort. Owe Ander berättar om Praetorius, en typisk renässansmänniska, lika bevandrad i den klassiska latinska som i den framväxande tyskspråkiga bildningstraditionen. Hans Fagius skriver om Sweelinck, som kom att få en avgörande betydelse för den nordtyska orgeltraditionen under första hälften av 1600-talet.

Heidi Rohlin Westin har intervjuat Andrew Brown, som efter att ha bott i Skottland, Italien och Södra England sedan många år har sitt hem i Sverige. Han har byggt stråkinstrument sedan 1970 och berättar om olika sorters lack, om det bästa träslaget för stråkar och om vikten av att kunna höra klangen i ett stycke trä.

Daniel Blockert återkommer med en skivkrönika, lika fullmatad som vanligt. Han tar upp relativt okända kom-positörer som Ciconias samtida Zacara da Teramo, J J Fux samt de franska barocktonsättarna Jean-Baptiste Quentin och Jacques Aubert — men även inspelningar av kända verk som J S Bachs sonater och partitor och J H Romans Then Svenska Messan.

Vi önskar alla våra läsare en fin helgperiod med många stimulerande musikupplevelser!

Redaktionen


Nytt Om Tidigt
Mitridate i Köpenhamn & Malmö
Uttini-opera får nypremiär
Bach på luta
Juloriatoriet i Umeå
Svenskt 1700-tal i fokus
Miljoner till konstnärlig forskning
Stöd till fria tidig musik-grupper
Vivaldi på Drottningholm 2022
Earl Music Day
Don Juan under luppen
Operabyrån i ny föreställning

Till minne av Anna Nyhlin Elisabeth Belgrano & Hedvig Eriksson

Michael Praetorius Owe Ander
I år firas ett dubbelt jubileum, 450 och 400 år efter tonsättaren, musikern, pedagogen och skriftställaren Michael Praetorius (1571–1621) födelse respektive död.

Att höra klangen i ett trästycke Heidi Rohlin Westin
Tidig musik har pratat med instrumentbyggaren Andrew Brown för att få veta mer om hur ett stråkinstrument blir till.

Historiska notskatter i Leufstasamlingen Monika Glimskär
När Charles De Geer som ung vuxen kom som ny brukspatron till Leufstabruk i norra Uppland hade han med sig en mängd inbundna noter från sitt hem i Utrecht. Han fortsatte under hela sitt liv att utöka sitt notbestånd och byggde upp en imponerande samling av handskrifter och tryckt musik.

Öppningsceremoni för Nordic Baroque Scene – ett unikt samnordiskt barockprojekt Olof Larsson
I augusti i år sjösattes projektet ”Nordic Baroque Scene” av fyra samarbetande nordiska barockorkestrar: svenska Drottningholms Barockensemble, Finska Barockorkestern, norska Barokkanerne danska Concerto Copenhagen.

Jan Pieterszoon Sweelinck – portalgestalt och mästerpedagog Hans Fagius
Vi firar i år 400-årsminnet av den nederländske organisten, tonsättaren och pedagogen Jan Pieterszoon Sweelincks bortgång – han gick ur tiden den 16 oktober 1621.

Vinterns Festivaler

Sången i den heliga Birgittas kloster Karin Lagergren
Vadstena vid Vätterns östra strand är idag en liten småstadsidyll som starkt präglas av det kloster som öppnade sina portar där år 1384. Klostret tillhörde birgittinorden, och var resultatet av den heliga Birgittas visioner och målmedvetna arbete.


Recensioner
Odiscutabelt Daniel Blockert
Daniel Blockert är tillbaka med en skivkrönika, där han inledningsvis funderar över de utmaningar som möter musiker som vill framföra tidig musik där verken som har bevarats inte är kompletta eller är svårtolkade
Josquin 500 Peter Söderberg
I anslutning till att det i år är 500 år sedan Josquin des Prez dog 1521 har flera böcker om renässansmästaren och ett stort antal inspelningar av hans musik getts ut. Lutenisten Peter Söderberg har sammanställt en lista över nyutkommet material och recenserar även Jacob Heringmans album Inviolata, en soloskiva ägnad Josquins vokalmusik i bearbetningar för luta.

Medlemsnytt Föreningen för Tidig Musik


Läs på hemsidan

Nominera till Mungigan!

Sök stipendium eller kurs/resebidrag!

Early Music Day Måndag 21 mars 2022

Midvinterspel i Göteborg 14–16 januari 2022

Publicerad: 2021-12-21

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

Äldre resuméer