Tema Harmoni #4 2020

Hösten 2020 liknar ingen vi tidigare upplevt. Coronapandemin härjar åter bland oss efter tillbakagången under sommaren och vi måste avstå från att besöka konserter och föreställningar en tid framöver. Livet är sig inte likt och vi får försöka hitta en inre harmoni rör att orka. Temat för julnumret av Tidig Musik 2020 är HARMONI.

Joakim Olsson Kruse leder sedan år 2016 goss- och herrkören i Västerås domkyrka. Han lockar allt fler till kören genom att skapa ett tillåtande och harmoniskt klimat där de tre viktiga grundpelarna är "det personliga mötet, den sociala miljön samt ordning och reda". Saga Samuelson har besökt Västerås för en intervju med honom och med några av hans körmedlemmar.

Uppsalaforskaren Lars Berglund avslutar sin artikelserie om musiken i 1600-talets Rom. I den tredje och avslutande delen berättar han om det progressiva Rom, där tonsättarna plockade upp id&r från antiken och vågade sig på djärva harmoniska experiment.

Wolfgang Undorf tycker att kvinnors musik fattas i kyrkorummet. Det finns gott om kyrkomusik skriven av kvinnor men den är svår att hitta. "Detta beror på en rad faktorer: undanträngning, konservativa utbildningstraditioner och omedvetenhet'', skriver han.

Isabella Leonarda föddes för 400 år sedan och levde sitt liv i ett kloster. Som så många andra kvinnliga tonsättare var hon länge bortglömd och utskriven ur musikhistorien. Christina Larsson Malmberg berättar om henne och hennes musik, som på senare år har framförts allt mer.

Det här numret av Tidig Musik innehåller också en del nytt från forskningsfronten: Elisabeth Lutteman har doktorerat med en avhandling om sången i det engelska 1600-talldramat, där il hon utforskar sången som aktiv och drivande både inom pjäsers fiktiva världar och i deras dramatiska struktur. Jan Olof Ruckn-: har tittat närmare på två upsaliensiska instrumentsamlingar som omnämns i källor från stormaktstiden. Mycket tyder på att Olaus Rudbecks omfattande instrumentsamling och den som användes av Akademiska kapellet de facto var en och samma.

Vi fortsätter vår serie med "Försvunna musiker", där vi träffar musiker som under kortare eller längre tid har lämnat Sverige för en karriär utomlands. Heidi Rohlin Westin har intervjuat Eva Meyer Hagberg, som kommit tillbaka till Sverige efter att länge ha varit verksam i Schweiz. Heidi har också intervjuat mottagaren av årets Mungiga, blockflöjtisten Dan Laurin.

Skivutgivningen tar inte paus, trots pandemin. Våra blänkarsidor Nytt Om Tidigt innehåller en del skivnyheter och Daniel Blockert har försett numret med en fullmatad skivkrönika. Många festiva-ler som inte kan genomföras fysiskt väljer att sända via nätet, så det finns också en hel del att botanisera bland på festivalsidorna, även för den som inte kan eller vill resa.

Vi önskar alla våra läsare ett bättre 2021, med många konserter och andra evenemang med den tidiga musiken i centrum!

Redaktionen


Redaktionssidorna

Nytt Om Tidigt

Harmoni(er) i Västerås Saga Samuelson

Isabella Leonarda 400 år Christina Larsson Malmberg

Det progressiva Rom: Antika idéer och djärv harmonik Lars Berglund

Vinterns festivaler – digitala och/eller fysiska

Instrumentsamlingar i Uppsala under stormaktstiden Olof Rudén

Kvinnornas musik fattas i kyrkorummet Wolfgang Undorf

Mungigan till Dan Laurin Heidi Rohlin Westin

Sång i engelsk 1600-talsdramatik Elisabeth Lutteman

Odiscutabelt Daniel Blockert

”Försvunna” musiker: Eva Meyer Hagberg Heidi Rohlin Westin


Medlemsnytt Föreningen för Tidig Musik
Harmoni
Årsmötesrapport
Ny lokalsektion av FFTM i Skåne
Speldagar i Mannaminne
Studiebesök i Uppsala
FFTM:s stipendiat

Publicerad: 2020-12-16

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

2020-12-05
Lyrikvännen 4-5 2020

2020-12-04
Parnass 3 2020

2020-12-01
Kritiker 56 2020

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-28
Accent 4 2929

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-11-11
Bild & Bubbla 223 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020
Lira Musikmagasin 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

Äldre resuméer