Tema Harmoni #4 2020

Hösten 2020 liknar ingen vi tidigare upplevt. Coronapandemin härjar åter bland oss efter tillbakagången under sommaren och vi måste avstå från att besöka konserter och föreställningar en tid framöver. Livet är sig inte likt och vi får försöka hitta en inre harmoni rör att orka. Temat för julnumret av Tidig Musik 2020 är HARMONI.

Joakim Olsson Kruse leder sedan år 2016 goss- och herrkören i Västerås domkyrka. Han lockar allt fler till kören genom att skapa ett tillåtande och harmoniskt klimat där de tre viktiga grundpelarna är "det personliga mötet, den sociala miljön samt ordning och reda". Saga Samuelson har besökt Västerås för en intervju med honom och med några av hans körmedlemmar.

Uppsalaforskaren Lars Berglund avslutar sin artikelserie om musiken i 1600-talets Rom. I den tredje och avslutande delen berättar han om det progressiva Rom, där tonsättarna plockade upp id&r från antiken och vågade sig på djärva harmoniska experiment.

Wolfgang Undorf tycker att kvinnors musik fattas i kyrkorummet. Det finns gott om kyrkomusik skriven av kvinnor men den är svår att hitta. "Detta beror på en rad faktorer: undanträngning, konservativa utbildningstraditioner och omedvetenhet'', skriver han.

Isabella Leonarda föddes för 400 år sedan och levde sitt liv i ett kloster. Som så många andra kvinnliga tonsättare var hon länge bortglömd och utskriven ur musikhistorien. Christina Larsson Malmberg berättar om henne och hennes musik, som på senare år har framförts allt mer.

Det här numret av Tidig Musik innehåller också en del nytt från forskningsfronten: Elisabeth Lutteman har doktorerat med en avhandling om sången i det engelska 1600-talldramat, där il hon utforskar sången som aktiv och drivande både inom pjäsers fiktiva världar och i deras dramatiska struktur. Jan Olof Ruckn-: har tittat närmare på två upsaliensiska instrumentsamlingar som omnämns i källor från stormaktstiden. Mycket tyder på att Olaus Rudbecks omfattande instrumentsamling och den som användes av Akademiska kapellet de facto var en och samma.

Vi fortsätter vår serie med "Försvunna musiker", där vi träffar musiker som under kortare eller längre tid har lämnat Sverige för en karriär utomlands. Heidi Rohlin Westin har intervjuat Eva Meyer Hagberg, som kommit tillbaka till Sverige efter att länge ha varit verksam i Schweiz. Heidi har också intervjuat mottagaren av årets Mungiga, blockflöjtisten Dan Laurin.

Skivutgivningen tar inte paus, trots pandemin. Våra blänkarsidor Nytt Om Tidigt innehåller en del skivnyheter och Daniel Blockert har försett numret med en fullmatad skivkrönika. Många festiva-ler som inte kan genomföras fysiskt väljer att sända via nätet, så det finns också en hel del att botanisera bland på festivalsidorna, även för den som inte kan eller vill resa.

Vi önskar alla våra läsare ett bättre 2021, med många konserter och andra evenemang med den tidiga musiken i centrum!

Redaktionen


Redaktionssidorna

Nytt Om Tidigt

Harmoni(er) i Västerås Saga Samuelson

Isabella Leonarda 400 år Christina Larsson Malmberg

Det progressiva Rom: Antika idéer och djärv harmonik Lars Berglund

Vinterns festivaler – digitala och/eller fysiska

Instrumentsamlingar i Uppsala under stormaktstiden Olof Rudén

Kvinnornas musik fattas i kyrkorummet Wolfgang Undorf

Mungigan till Dan Laurin Heidi Rohlin Westin

Sång i engelsk 1600-talsdramatik Elisabeth Lutteman

Odiscutabelt Daniel Blockert

”Försvunna” musiker: Eva Meyer Hagberg Heidi Rohlin Westin


Medlemsnytt Föreningen för Tidig Musik
Harmoni
Årsmötesrapport
Ny lokalsektion av FFTM i Skåne
Speldagar i Mannaminne
Studiebesök i Uppsala
FFTM:s stipendiat

Publicerad: 2020-12-16

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2021-04-09
Signum 3
Tiden Magasin 1 2021

2021-04-07
Populär Astronomi 1 2021

2021-04-06
Mimers brunn 1 2021
KLASS 1 2021
Galago 1 2021

2021-04-05
Bild & Bubbla 226 2021

2021-04-04
Mimers brunn 6 2020

2021-04-03
Mimers brunn 3 2020

2021-04-02
Mimers brunn 3 2020
Mimers brunn 4 2020

2021-04-01
Mimers brunn 1 2020
Mimers brunn 2 2020

2021-03-31
Kontrast Magasin 1 2021

2021-03-30
SocialPolitik 1 2021

2021-03-22
Medusa 1 2021

2021-03-21
Amnesty Press 1 2021

2021-03-18
Found Review 10 2020
Teatertidningen 1 2021

2021-03-14
Fjärde Världen 1-2 2021

2021-03-13
Byggnadskultur 1 2021

2021-03-11
Cirkeln 4 2020

2021-03-10
Tidig Musik 1 2021
OEI 90-91 2021

2021-03-09
Sydasien 1 2021
Med andra ord 105 2020

2021-03-08
Tiden Magasin 4 2020

2021-03-05
Populär Poesi 47 2020
Signum 2 2021

2021-03-04
Omkonst v9 2021

2021-03-03
Nordens Tidning 1 2021
Lira Musikmagasin 1 2021

2021-02-28
ponton 4 2020

2021-02-27
Orientaliska Studier 163 2020

2021-02-26
Konstperspektiv 1 2021

2021-02-23
Akvarellen 1 2021

2021-02-22
Opera 1 2021

2021-02-21
Accent 1 2021

2021-02-16
Byggnadskultur 4 2020

2021-02-10
Sydasien 1 2021

2021-02-08
Fronesis 68-69 2020

2021-02-05
Parnass 4 2020

2021-02-04
Tydningen 37-38 2020

2021-02-01
Current Swedish Archaeology 28 2020
Karavan 4 2020

2021-01-31
Karavan 3 2020

2021-01-30
Teatertidningen 5 2020
Balder 4 2020
Respons 6 2020

2021-01-29
Signum 1

Äldre resuméer