Tema Under #2 2020

Denna vår liknar ingen tidigare. Coronaviruset sprider sig runt världen och hår hemma, ingen kan känna sig riktigt säker. I skrivande stund väntar vi på ett under: att smittspridningskurvan ska börja gå ner och att vi kan få återgå till ett ack så saknat kulturliv med sammusicerande och konsertbesök. Det känns väldigt passande att temat för detta sommarnummer 2020 är UNDER.

Lars Berglund inleder en artikelserie om musiklivet i Rom under 1600-talet med en övergripande bild av tidens musikliv i den eviga staden. Det har ofta karakteriserats som bakåtsträvande, skriver han, men i själva verket var musiklivet i staden rikt och mångfacetterat och inbegrep både bevarande av gamla stilar och ett ivrigt utforskande av nya idéer.

Tillblivelsen av liv har genom tusentals år stått i centrum för människans dyrkan och skapat en kult av den gudomliga kvinnogestalten. Allt sedan vår tideräknings början har musiken tillägnad Jesu moder funnits där. Lars H Jonsson skriver om de olika uttryck denna dyrkan har tagit sig och tar särskilt upp medeltidens stora verk, Cantigas de Santa Maria.

Bertil van Boer berättar i sin artikel Undervisning som uträttade underverk om de Ospedali som i Venedig under mer än två sekler fungerade som musikkonservatorier för unga flickor — hittebarn och föräldralösa. Dessa Ospedali anlitade tidens mest framstående musiker till att ansvara för undervisningen och ryktet om flickornas musicerande spreds och lockade besökare från Europas alla hörn.

Anders Hammarlund skriver i sin betraktelse Musiken som undersökning om de turkiska "makam-undersökningarna", som försiggår i en långsam process, med vindlande diskussioner. Att musicera i en "makam" är att undersöka, testa och formulera en beskrivning i toner — och inte minst att ge en personlig tolkning.

Att spela underst kan ha sina sidor. Olof Larsson, som spelar gamba, cello och violone delar med sig av sina tankar kring livet som musicerande i underläge. Hur är det att spela understämman — fundamentet — i en ensemble eller i en orkester? Vilken roll får man i musicerandet och i ensemblen?

Skivutgivningen har inte tagit paus denna vår, till skillnad från så mycket annan verksamhet. Tidig Musik intervjuar Anna Paradiso Laurin, som i maj kommer ut med en skiva med klaversonater av Pietro Domenico Paradisi, och Clara Guldberg Ravn som i oktober ger ut sin debutskiva, där hon tillsammans med sina medmusiker Anna Paradis() Laurin, Jonas Nordberg och Mats Olofsson spelar flöjtsonater av den relativt okände danske 1700-talskomponisten Martinus Rxhs.

Vi uppmärksammar också några av årets jubilerande tonsättare: Walther von der Vogelweide 850 år, Claudia Sessa 450 år, Turlough O'Carolan 350 år samt Agata della Pietà och Maria Teresa Agnesi, båda 300 år. Når det gäller festivaler och konserter är mycket i skrivande stund fortfarande oklart och en del av alla de evenemang vi berättar om på våra festivalsidor och i konsertkalendariet blir kanske inställda eller uppskjutna. Vi hänvisar till respektive arrangörs hemsida for uppdaterad information.

Vi önskar alla våra läsare en fin sommar med så mycket tidig musik som möjligt!Nytt Om Tidigt (evenemangsrapport)

Musiken som undersökning Anders Hammarlund

Det stora miraklet – Musik till Jungfru Maria Lars H Jonsson

Jubilarer 2020 – många kompositörer fyller jämnt i år
Agata della Pietà, 300 år
Maria Teresa Agnesi, 300 år
Turlough O'Carolan, 350 år
Claudia Sessa, 450 år
Walther von der Vogelweide, (50 år

Undervisning som uträttade underverk Bertil van Boer

Att spela underst Olof Larsson

Paradiso om Paradisi Heidi Rohlin Westin

Roms under – Förgängliga klanger i den eviga staden Lars Berglund

Sångakademi på Confidencen

Opera och systerskap

Sommarfestivaler (evenemang)

Ravn spelar Ræhs Birgitta Wennerström

Medlemsnytt Föreningen för Tidig Musik (rapport)

Konsertkalendarium

Publicerad: 2020-06-30

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-09-02
Fronesis 64-65 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-20
Utställningskritik 3 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

Äldre resuméer