Artiklar från DramaForum

DramaForum nr 3-4 2016
Kulturskolor  – vad vet vi, vad vet vi inte? 2016-10-24 TEMA: Utbildning under lupp! • Tre nya drama- och teaterpedagogutbildningar • Grundbultar för framtidens utbildare • Sisters Academy i Simrishamn • Diskursanalys av DramaForum»

DramaForum nr 1-2 2016
Drama i skolan – för att alla ska få en plats 2016-03-21 TEMA Flykt och frihet • Teaterman från Kurdistan • Drömmen om Världsklasser • Sfi-teater och Fejm-teater»

DramaForum nr 3-4 2015
Systrarna Snook tar grepp om Norrbotten 2015-10-16 Professor i drama • Rollspel på Jamtli • Drama Boreale i Silkeborg • Tema: Norrländskt perspektiv»

DramaForum 1-2 2015
Drama i socialpedagogisk utbildning 2015-03-19 Ett minimalt forumspel • Australien går före • Teater för Äldre • Tema: Drabbad av drama»

DramaForum nr 3-4 2014
Handledning med lagom kreativa metoder 2014-10-20 Tema: Forumteater som drivkraft • Working Lab Greenland • Forumteater i Umeå • Nya avhandlingar»

DramaForum nr 1-2 2014
Gemensam front – samhällsvinst? 2014-03-21 • Sociopsykodrama • Morenos uppväxt • Livsviktigt drama • ”Asad gör havet” • Tema: Sociodrama - en dramasyster»

DramaForum nr 3-4 2013
Spår av Dynamisk pedagogik 2013-10-29 Montaigne, prövningar och jaget • Dorothy Heathcote Reconsidered • IDEA i Paris - kaos och utbyte • Rapport om dramaforskning • Tema: Att få syn på sig själv»

DramaForum nr 1-2 2013
Kan dramapedagogik + entreprenörskap flätas samman? 2013-03-15 Drama på resursskola • Buber och relationer • Shakespeare i Lund • Normkritiskt drama • Tema: Drama i olika kontexter »

DramaForum nr 3-4 2012
Tyst kunskap om dramapedagogens ledarskap 2012-10-22 Tema: Västkustperspektiv på drama och ledarskap • Drama och hållbar utveckling • Med sagan som verktyg • Boreale på Island • IDIERI på Irland»

DramaForum nr 1-2 2012
Kulturskolan Stockholm blickar framåt och utåt 2012-05-14 KAP - mer teater för den som vill • Lyckad forumteaterfestival • Hantverkstan i Haninge • Livskunskap på tapeten • Tema: Vår Teater - 70 år»

DramaForum nr 4-2011
Pressat läge för drama i lärarutbildningen 2011-12-02 DICE i EU - en skolframgång • Entreprenöriell dramapedagogik • Drama = tillämpad teater? • Minnet av Dorothy Heathcote • Tema: Drama, utbildning och forskning»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  DramaForum

Annons:

Senaste nummer:

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020
ponton 1 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

Äldre resuméer