Artiklar från DramaForum

DramaForum nr 3-4 2016
Kulturskolor  – vad vet vi, vad vet vi inte? 2016-10-24 TEMA: Utbildning under lupp! • Tre nya drama- och teaterpedagogutbildningar • Grundbultar för framtidens utbildare • Sisters Academy i Simrishamn • Diskursanalys av DramaForum»

DramaForum nr 1-2 2016
Drama i skolan – för att alla ska få en plats 2016-03-21 TEMA Flykt och frihet • Teaterman från Kurdistan • Drömmen om Världsklasser • Sfi-teater och Fejm-teater»

DramaForum nr 3-4 2015
Systrarna Snook tar grepp om Norrbotten 2015-10-16 Professor i drama • Rollspel på Jamtli • Drama Boreale i Silkeborg • Tema: Norrländskt perspektiv»

DramaForum 1-2 2015
Drama i socialpedagogisk utbildning 2015-03-19 Ett minimalt forumspel • Australien går före • Teater för Äldre • Tema: Drabbad av drama»

DramaForum nr 3-4 2014
Handledning med lagom kreativa metoder 2014-10-20 Tema: Forumteater som drivkraft • Working Lab Greenland • Forumteater i Umeå • Nya avhandlingar»

DramaForum nr 1-2 2014
Gemensam front – samhällsvinst? 2014-03-21 • Sociopsykodrama • Morenos uppväxt • Livsviktigt drama • ”Asad gör havet” • Tema: Sociodrama - en dramasyster»

DramaForum nr 3-4 2013
Spår av Dynamisk pedagogik 2013-10-29 Montaigne, prövningar och jaget • Dorothy Heathcote Reconsidered • IDEA i Paris - kaos och utbyte • Rapport om dramaforskning • Tema: Att få syn på sig själv»

DramaForum nr 1-2 2013
Kan dramapedagogik + entreprenörskap flätas samman? 2013-03-15 Drama på resursskola • Buber och relationer • Shakespeare i Lund • Normkritiskt drama • Tema: Drama i olika kontexter »

DramaForum nr 3-4 2012
Tyst kunskap om dramapedagogens ledarskap 2012-10-22 Tema: Västkustperspektiv på drama och ledarskap • Drama och hållbar utveckling • Med sagan som verktyg • Boreale på Island • IDIERI på Irland»

DramaForum nr 1-2 2012
Kulturskolan Stockholm blickar framåt och utåt 2012-05-14 KAP - mer teater för den som vill • Lyckad forumteaterfestival • Hantverkstan i Haninge • Livskunskap på tapeten • Tema: Vår Teater - 70 år»

DramaForum nr 4-2011
Pressat läge för drama i lärarutbildningen 2011-12-02 DICE i EU - en skolframgång • Entreprenöriell dramapedagogik • Drama = tillämpad teater? • Minnet av Dorothy Heathcote • Tema: Drama, utbildning och forskning»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  DramaForum

Annons:

Senaste nummer:

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-29
10TAL 32 2019

Äldre resuméer