Artiklar från Tidskrift för litteraturvetenskap

Vol 46, Nr 2-3 (2015): Förlag
Omslagsbild 2016-02-10 Läs numret on-line.»

Vol 45, Nr 1 (2015)
Omslagsbild 2015-02-10 Läs tidskriften on-line. »

Innehåll #1 2013
2013-08-11 Metaforer och materialiseringar, Våldets pedagogik, Affekt og effekt och mycket mer.»

Innehål #4 2012
2013-08-11 Detta nummer av TfL, Lundaredaktionens sista för den här gången, innehåller några av föredragen från årets TfL-dagar, vilka ägde rum 12-13 oktober. Mellan pärmarna finns även paneldebatten från detta symposium, där sammanlagt ett sextiotal personer deltog, en motivstudie över Johannes Edfelts diktning, signerad Tommy Olofsson, en rapport från en nyligen hållen 1700-talskonferens samt en extra stor avdelning med recensioner. (Ur redaktionens förord)»

Tillfälleslitteratur
2013-08-11 Varmt välkommen till ett nytt nummer av Tidskrift för litteraturvetenskap! Dubbelnumret innehåller elva artiklar där olika former av tillfälleslitteratur, i de flesta fall tillfällespoesi, diskuteras och analyseras. Framför allt från 1600-talet och 1700-talet finns stora mängder litteratur som skrevs till och framfördes vid olika tillfällen såsom bröllop, begravningar och akademiska högtider. På tryckerierna pågick en febril aktivitet, och samlingarna av/.../ (Ur redaktionens förord TfL #2-3 2012)»

Natur och plats
Omslag TfL 2013-08-10 ” är temat för detta nummer av TfL, det första år 2012. Artikelförfattarna har korn på såväl reella som imaginära platser och landskap. Sofia Wijkmark gör nedslag i samtida svensk prosa och skriver om kusliga platser i naturen och i människans psyke, Gregers Andersen behandlar fenomenet klimatromaner - dystopiska berättelser om förstörelse till följd av exploatering av jordens resurser -, Stefan Ekman reflekterar över omgivningarnas betydelse inom fantasylitteraturen och Hanna Mühlbauer skriver om platsens implikationer i norsk topografisk poesi. Vid sidan av temat står Magnus Nilssons artikel, som behandlar nutida svensk arbetarlitteratur och dess förhållande till traditionen. (Ur TfL 1 2012)»

Strindberg respektive Provokation
2012-08-09 "Vid sin död den 14 maj 1912 framstod Strindberg som folkets diktare. I samband med begravningen den 19 samma månad sägs liktåget genom Stockholm ha samlat så många som 60 000 sörjande. Strindbergs grav på Norra begravningsplatsen, med den berömda inskriptionen på korset, ”O CRUX AVE SPES UNICA!” (’Var hälsat o kors, vårt enda hopp!’), är vallfartsort för Strindbergsläsare världen över /.../ (Red Tfl nr3-4 2011).»

Barnet i litteraturen
Omslag #2 2011 2012-01-22 Tema "Barnet i litteraturen".»

Innehåll #1 2011
Omslag #1 2011 2012-01-22 Blandnummer med bland annat "Verkets förvandlingar" om Ekelöf, Bergman och den genetiska kritiken, "Kroppen med de dubbla pulsarna" karneval och tomrum i Ann Jäderlunds diktsamling.»

Innehåll TFL 3-4 2010
omslag TFL 3-4 2010 2012-01-05 År 2002 gav TFL ut ett temanummer om didaktik. Det är slående hur det litteraturdidaktiska fältet expanderat sedan dess. Å ena sidan avtecknar sig litteraturdidaktiken som ett alltmer självständigt forskningsområde, å andra sidan letar sig de didaktiska perspektiven alltmer in i litteraturvetenskapen generellt. Frågorna om vad, hur och varför vi läser, utbildar och forskar är ständigt levande och har kanske blivit än mer angelägna i en tid då humaniora och litteraturvetenskap famlar efter legitimitet och existensberättigande. Dessa frågor diskuteras livligt i detta dubbelnummer som också är Umeå-redaktionens sista.»

Postkoloniala perspektiv
2010-09-10 I detta temanummer om postkoloniala perspektiv på litteratur och översättning hittar du aktuell forskning inom det postkoloniala fältet. »


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tidskrift för litteraturvetenskap

Annons:

Senaste nummer:

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

Äldre resuméer