Omslag #2 2011

Barnet i litteraturen

Om barnet och den kulturella produktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur Magnus Nilsson & Sandra Mischliwietz

Bland allmogebarn, samer och prästgårdsflickor. Laura Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället Maria Andersson

Litteratur för integration av arbetarbarn. Idealism, individualism och nationalism i socialdemokratiska Solstrålen 1906-1909 Jimmy Vulovic

Bättre rustad än de andra? Georgs manligblivande i Sigfrid Siwrtz Mälarpirater Magnus Öhrn

Att skapa fogningar der inga finnes. Oxenstierna, Lidner och skaldestyckets enhet Alfred Sjödin

Rapport från en konferens
NorLit 2011: Conference on literature and politics, Roskilde universitet, 4-6 augusti 2011.
Föredrag av Åsa Arping: Att sätta medelklassens problem under debatt. Samtidspolitik, etik och klassmedvetande i Sara Kadefors Fågelbovägen 32

Debatt
Örjan Torell: personlig läsning ”inom ramen för undervisningen”

Recensioner
Rikard Wingård, Att sluta från början. Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik;
Dag Nordmark, Pajas, politiker och moralist. Om Gustaf Frödings tidningstexter 1885-1896;
Linn Areskoug, Den svenske mannens gränsland. Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlssvit;
Katarina Bernardsson, Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa ;
Per Anders Viktorsson, Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi;
Zacharias Topelius, Ljungblommor & Finland framställdt i teckningar (Skrifter I & XII, utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland)

Publicerad: 2012-01-22

Köp Tidskrift för litteraturvetenskap
Läs mer om Tidskrift för litteraturvetenskap i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidskrift för litteraturvetenskap
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer