Innehål #4 2012

Välkomsthälsning
Daniel Möller

Vetenskapen i verkligheten
Anna Williams

Avhandlingen som kritisk praktik: andra former, andra medier
Jesper Olsson

Skriva för intrigen? Några tankar om forskaren som författare
Annelie Bränström Öhman

Samtal i plenum. Litteraturstudiet och det akademiska språket

Johannes Edfelts hand. En motivstudie
Tommy Olofsson

Rapport från en konferens
Sverige och allt det andra. Det svenska 1700-talet i kosmopolitisk belysning, Uppsala, 25–26 oktober 2012

Recensioner
Björn Hammarfelt Following the Footnotes. A Bibliometric Analysis of Citation Patterns in Literary Studies
Pamela Schultz Nybacka Bookonomy. The Consumption Practice and Value of Book Reading
Ulla Carlsson & Jenny Johannisson (red.), Läsarnas marknad, marknadens läsare. En forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen;
Elisabeth Bladh & Christina Kullberg (red.), Litteratur i gränszonen. Transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspektiv
Inger Littberger Caisou-Rousseau Över alla gränser. Manlighet och kristen (o)tro hos Almqvist, Strindberg och Lagerlöf
Magnus Persson Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning
Eva Nilsson Nylander The Mild Boredom of Order. A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden
Yvonne Blomberg Att besvärja döden. Död och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap 1963–1999
Ann-Sofi Ljung Svensson Jordens dotter. Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen
Axel Englund Still Songs. Music In and Around the Poetry of Paul Celan

Läs TfL #4 2012

Publicerad: 2013-08-11

Köp Tidskrift för litteraturvetenskap
Läs mer om Tidskrift för litteraturvetenskap i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidskrift för litteraturvetenskap
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer