Postkoloniala perspektiv

Stefan Jonsson gör en film-, text- och bildanalys av Marguerite Duras och Pia Arkes verk och söker alternativ till rådande globaliseringsdiskurser. Genom Duras och Arke ringar Jonsson in en horisontgestalt – en kvinnlig gränsgångare – som ett grundläggande drag i den globala berättelsen.

Nicklas Hållén analyserar den svenska bearbetningen av Henry Morton Stanleys äventyrsbok My Kalulu från 1873. Han undersöker hur Afrika använts både som kunskapsobjekt och sagoland i svensk barnlitteratur. Civiliseringen av ”vilden” som litterär figur i denna didaktiskt syftande litteratur kan läsas som en analogi för det läsande barnets föreställda mognadsprocess.

Cecilia Alvstad och Mikela Lundahl diskuterar svensk översättning av utomeuropeisk litteratur med fokus på antologin Den mörke brodern som gavs ut av Artur Lundkvist 1957. Genom att jämföra den svenska översättningen med engelska, franska och spanska motsvarigheter argumenterar de för att exotisering och negrifiering av svart poesi snarare än kolonialkritik präglade det svenska femtio- och sextiotalet.
Stefan Helgessons mittentext knyter på flera sätt samman temanumrets olika delar. Han för utifrån Mia Coutos roman Terra Sonâmbula ett resonemang om vilka effekter ”de främmande orden” har i översatt litteratur. Helgesson prövar hur man kan kombinera översättningsteori med världslitteraturforskningens systemperspektiv i studier av postkolonial eller posteuropeisk litteratur.

Annika Olsson skriver om nobelpristagaren Pearl S. Buck: en författare som överskridit gränser för nation, kulturell hemvist och god smak. Olsson undersöker hur litteraturvetenskapen och det litterära fältet, med sina klassifikations- och värderingstraditioner, fått en gränsöverskridande författare som Buck att framstå som ett ”problem”.
Utanför temat lyfter Claudia Lindén fram en ofta förbisedd dimension av Karen Blixens författarskap. I en närläsning av novellen ”The Roads Round Pisa”, som ingår i Blixens debutverkSeven Gothic Tales, undersöker Lindén det intrikata samspelet mellan gotik och könskritik hos Blixen.

För beställning, kontakta tfl@littvet.umu.sePublicerad: 2010-09-10

Köp Tidskrift för litteraturvetenskap
Läs mer om Tidskrift för litteraturvetenskap i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidskrift för litteraturvetenskap
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer