Tillfälleslitteratur

Ur Das Gelegenheitsgedicht. Ein Beitrag zur Geschichte und Poetik der deutschen Lyrik
Wulf Segebrecht

Kommentar till översättningen
Susanne Uhler Brand

Venus förvisning och återkomst
Om Skogekär Bergbos Wenerid som tillfällesskrift
Lars Gustafsson

”Doch hat auch Teutschland dich zur Bürgerin erkohren”
Sophia Elisabet Brenner, en tillfällesdiktare med kontakter fjärran och nära
Valborg Lindgärde

Kungapanegyrisk poesi och paratext hos Petrus Lagerlöf
Peter Sjökvist

Vänskap på Parnassen
Akademisk tillfällesdiktning på 1720-talet
Lars Burman

”Astrilds wäsend/ Fröije slögder”
Om svensk bröllopsdiktning under 1600- och 1700-talen
Stina Hansson

Tillfällesdikt och politik i Dagligt Allehanda 1770
Stefan Ekman

Tillfälleslitterära transformationer
Ann Öhrberg

Io che quasi pastor tra questi boschi
En diskussion av två favola in musica-prologer av Ottavio Rinuccini
Dag Hedman

Poesi i kapprustningens tid
Ingrid Sjöstrands dikt ”Otänkbart” om Natos upprustningsbeslut 1979
Carina Agnesdotter

Tillfället gör dikten
Stöld, återbruk och brukstexter i samtida poesi
Jesper Olsson

Vilande drakens elegi
Ett exempel på tillfällesdiktning i Berättelsen om de tre rikena
Jens Karlsson & Rebecka Eriksson

Rapport från två konferenser:
The Strindberg Legacy / Arvet efter Strindberg, Stockholms universitet, 31 maj–3 juni 2012
Föredrag av Björn Meidal: Strindberg – in Sweden and in the World

Scandinavian Spaces: Memory – Art – Identity, Lunds universitet, 7–9 juni 2012
Föredrag av Petra Broomans: Kreativa lösningar och missade chanser. Hur överlever den akademiska skandinavistiken i världen?
och av Dag Blanck: Från det norröna till välfärdsstaten. Scandinavian studies i USA

Miscellanea
Anders Piltz Ferlin tagen på bar diktargärning

Recensioner
Stina Hansson Svensk bröllopsdiktning under 1600- och 1700-talen. Renässansrepertoarernas framväxt, blomstring och tillbakagång
Pieta van Beek The First Female Student: Anna Maria van Schurman (1636)
Anna Cullhed Hör mänsklighetens röst. Bengt Lidner och känslans språk
Aristoteles Retoriken. Översättning, noter och inledning av Johanna Akujärvi, med introduktion av Janne Lindqvist Grinde
Ulf Peder Olrog Studier i folkets visor, utgivna och kommenterade av Mathias Boström, Märta Ramsten & Karin Strand
Lars Elleström Visuell ikonicitet i lyrik. En intermedial undersökning med speciellt fokus på svenskspråkig lyrik från sent 1900-tal
Clas Zilliacus (red.), Erhållit Europa/ vilket härmed erkännes. Henry Parland-studier
Jacques Rancière Den okunnige läraren. Fem lektioner i intellektuell frigörelse och Aisthesis. Scènes du régime esthétique de l’art

Läs TfL #2-3 2012

Publicerad: 2013-08-11

Köp Tidskrift för litteraturvetenskap
Läs mer om Tidskrift för litteraturvetenskap i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidskrift för litteraturvetenskap
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer