Strindberg respektive Provokation

Från diagnostisering till intersektionalitet
Tendenser inom Strindbergsforskningen 1963–2011
Ann-Sofie Lönngren

Strindberg och den litterära gesten
Rikard Schönström

Den befolkade ensamheten
Författarrollen i Strindbergs Ensam och de intertextuella banden till Baudelaires flanörpoet
Göran Wennborg

Strindbergs dramatik på tyskspråkiga scener
Roland Lysell

Strindberg, lyckan och Intet
En kommentar till Tjänstekvinnans son och Fröken Julie
Karin Aspenberg

Nyöversättning – när, hur och varför?
Elisabeth Tegelberg

Vem är tjuven?
Sara Lidman i ett postkolonialt Kenya
Raoul Granqvist

Välsignade jul
Tradition och motstånd i Sonja Åkessons juldikter
Eva Lilja

Rapport från en konferens
Ämnesmötet i litteraturvetenskap 2011, Lunds universitet, 10–11 mars
Föredrag av Anna Cullhed: Litteraturvetenskapens identitet och internationalisering

Debatt
Liviu Lutas: ”Paradoxalt berättande” i litteraturundervisning på gymnasiet


Recensioner

Egil Törnqvist, Strindbergs dramatiska bildspråk
Anna Westerståhl Stenport, Locating Strindberg’s Prose: Modernism, Transnationalism, and Setting
Roland Lysell (red.), Ibsens kvinnor – tolkade av scenens kvinnor
Thomas Götselius, Själens medium. Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500
Petra Broomans (red.), From Darwin to Weil: Women as Transmitters of Ideas; Alexandra Borg, En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897–1916
Claes-Göran Holmberg & Per Erik Ljung (red.), IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3–7 augusti 2010;
Anna Höglund, Vampyrer. En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet
Margareta Petersson (red.), Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia

Läs #41 TfL


Publicerad: 2012-08-09

Köp Tidskrift för litteraturvetenskap
Läs mer om Tidskrift för litteraturvetenskap i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidskrift för litteraturvetenskap
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer