Omslag TfL

Natur och plats

Naturen och det kusliga
Nedslag i samtida svensk skönlitteratur
Sofia Wijkmark

Kærligheden til det forsvindende
Om is, opvarmning og selvkritik i to klimaromaner
Gregers Andersen

Platsen som inte finns
Fantasymiljöernas betydelse
Stefan Ekman

Der natur og historie møtes
Om stedet i norsk topografisk lyrikk
Hanna Mühlbauer

Inordning och uppror
Om det ambivalenta förhållandet till traditionen i modern svensk arbetarlitteratur
Magnus Nilsson

Rapport från en konferens
Christina Sjöblad Baudelaire i världen. Symposium i Paris den 8–10 december 2011

Debatt
Anna Williams Den demokratiska avhandlingen

Enkät
Comparative literature? Svar på en enkät om internationell ämnesbeteckning

Recensioner
Anders Olsson Ordens asyl. En inledning till den moderna exillitteraturen
Björn Sundberg ”Om Du vill lära känna det osynliga…” Anteckningar till Strindbergs sena historiedramatik
Anna Clara Törnqvist Likt ett brustet halleluja. Trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa
Anka Ryall Virginia Woolf. Litterære grenseoverganger
Ole Karlsen & Thorstein Norheim (red.), Volds linjer
Arne Toftegaard Pedersen (red.), På fria villkor. Edith Södergran-studier
Lennart Karlström Hjalmar Gullberg. En bibliografi

Läs TfL #1 2012

Publicerad: 2013-08-10

Köp Tidskrift för litteraturvetenskap
Läs mer om Tidskrift för litteraturvetenskap i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidskrift för litteraturvetenskap
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer