omslag TFL 3-4 2010

Innehåll TFL 3-4 2010Att läsa Lolita på lärarutbildningen Magnus Persson
Läsningens disciplinering. Om litteratursyn och litteraturundervisning Jenny Bergenmar
Att läsa människor. Om litteraturläsning i läkarutbildningen Margareta Petersson och Annette Årheim
Fokus på fiktionen stoppar mordet på Mozart! Örjan Torell
Världen slutar med dig. Om betydelsen av deltagarperspektiv på läsning Christian Mehrstam
Läsa normalt. En kritik av Rosenblatts reader-response teori Peter Degerman och Anders Johansson
Dialogisk diskursanalyse. Litteraturvitenskapelig metode og skolepraksis Atle Skaftun
Läsarter som analysredskap. Tunnelseende eller utblick? Michael Tengberg
Tid för litteraturdidaktiskt paradigmskifte? Pär-Yngve Andersson
Narrativ kompetens. En förutsättning i multimodala textuniversum? Stefan Lundström och Christina Olin-Scheller
Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i svenska Caroline Graeske
Varför läsa litteratur – i Ryssland? Legitimeringar i ryska styrdokument Karin Sarsenov
Svenskämnet i skärmkulturen Per-Olof Erixon
Fransk litteratur i Sverige 1830–1900. Översättning, reception och spridning Annika Mörte Alling

Publicerad: 2012-01-05

Köp Tidskrift för litteraturvetenskap
Läs mer om Tidskrift för litteraturvetenskap i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidskrift för litteraturvetenskap
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons: