Artiklar från Res Publica (Nedlagd)

Res Publica #68
2007-02-12 Gaia Alessi & Richard Bradbury. Gustav Metzger: Tre Manifest. »

I samlarnas spår
2005-04-09 Enligt nya amerikanska rön samlar sjuttiofem procent av alla världens människor på någonting - på böcker, frimärken, promenadkäppar, snäckor, jultallrikar, porslinsdjur, t-shirts, stenar, antika statyer elle...»

Samlandet som drift och skön konst
omslag Res Publica - blå bevingad insekt mot svart botten 2005-03-18 Samlandet kräver ingen bestämd avsikt, utan bara verksamma krafter och gynnsamma omständigheter, menar den tyske filosofiprofessorn Manfred Sommer. Och Martin Lagerholm har hittat några stimulerande tjuvtittar in i samlandets kuriosakabinett i det senaste numret av Res Publica.»

Res Publica/ Nyttofilosofins gränser
2004-10-28 Många anser att människan i grunden är en självisk varelse som genom rationella val hela tiden ser till sina egna fördelar. Men detta är en mycket begränsad förklaringsmodell.»

Res Publica 60
2003-10-09 När vi tänker på monument tänker vi kanske framför allt just på det monumentala, på det storslagna och anspråksfulla som försöker tala till oss över tidens gap och som manar oss till eftertanke över någon pe...»

Res Publica nr 59
2003-09-08 Vem har inte hemligheter? Och vem njuter inte av tanken på de hemligheter man förfogar över? Av den makt det skänker, och den känsla av oåtkomlighet man tycker sig uppleva. En människa helt utan he...»

Res Publica nr 59
2003-09-01 ...»

Res Publica nr 57
2003-04-04 SMUTS är ett begrepp som ofta använts för att avgränsa och utdefiniera de fenomen och föremål - ibland individer och hela grupper av människor - man vill ta avstånd ifrån. Nazismen framställde juda...»

Res Publica nr 56
2002-10-22 Mycket har skrivits om ondskan och dess väsen, inte minst under senare år. I konstnärliga sammanhang har det ansetts både lättare och mer intressant att gestalta människors onda motiv och handlinga...»

Res Publica nr 55
2002-08-14 Den mytiska ön Drömmen om ön är ständigt levande i det mänskliga medvetandet. Den avlägsna och isolerade ön har närt myten om paradiset och den orörda idyllen, men den har också förvandlats till h...»

Poetisk och vidlyftig resa
2002-05-02 Bo Pettersson fortsätter här resonerandet kring Res Publica #53 ”I döda kulturers sällskap". Första delen finns att läsa <A HREF="http://www.tidskrift.nu/index.asp?navigera=thisarticle&thisarticle=422" TARGET="_blank">här</A>. Påpekas kan att ett nytt nummer av Res Publica har hunnit publiceras, nummer 54 ”Krig”.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Res Publica (Nedlagd)

Annons:

Senaste nummer:

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-02
Balder 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022
Fronesis 72-73 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022
Populär Astronomi 2 2022

2022-07-20
Med andra ord 111 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-07-01
Utställningskritik 3 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

Äldre resuméer