Res Publica nr 59

Vem har inte hemligheter? Och vem njuter inte av tanken på de hemligheter man förfogar över? Av den makt det skänker, och den känsla av oåtkomlighet man tycker sig uppleva. En människa helt utan hemligheter skulle nog ha svårt att överleva i dagens moderna samhälle, där utsattheten och genomlysningen i vissa sammanhang är så total. Privatlivet och den personliga integriteten skulle ständigt hotas och kränkas om man inte bevarade åtminstone delar av sina drömmar, begär och ambitioner för sig själv. Samtidigt innebär hemligheten en risk, och hemlighetsmakeriet kan lätt bana väg för konspiratoriska tankegångar, misstro, isolering och patologiska beteenden. Den hemliga världen kan förvandlas till en social och andlig tillflyktsort – skön och lockande men också farlig i mer än en bemärkelse.
Förhållandet mellan privat och hemligt har kommit att bli något av en skärningspunkt i teoribildningen kring hemligheter. En annan rör förhållandet mellan öppenhet och sekretess, och om den hemliga övervakning och kontroll som även den demokratiska staten och dess institutioner omger sig med i sitt föregivna skydd av gemensamma intressen. Var går egentligen gränsen mellan den offentlighet man värnar om och den offentlighet som utgör ett hot mot statens verksamhet? Och hur ser fienden ut i dessa politiska och ideologiska kraftfält? Är den hemliga övervakningen något nödvändigt ont, eller är den tvärtom en utgångspunkt för politiska och statsteoretiska bedömningar?
I Res Publica nummer 59 ägnar vi oss åt privata och offentliga hemligheter, och ägnar dessutom några texter åt kulturell tolerans, pluralism och pragmatism.

Publicerad: 2003-09-08

Köp Res Publica (Nedlagd)
Läs mer om Res Publica (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Res Publica (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

Äldre resuméer