Res Publica/ Nyttofilosofins gränser

Det finns inom liberalismen och det ekonomiska marknadstänkandet en utbredd tro att människan i grunden är en självisk varelse, som med sitt egenintresse för ögonen hela tiden kalkylerar i termer av fördelar och nackdelar, lust och obehag, belöning och straff. Genom att utgå från denna mänskliga strävan att maximera sin egen vinning skulle man enligt samma tänkande kunna bidra till ett bättre och rättvisare samhälle. Om den bara får fria tyglar förväntas egennyttan och den egoistiska drivkraften också höja nivån på de gemensamma tillgångarna – på det man brukar kalla det allmänna bästa. Gör man sig själv rik gör man också indirekt andra rika.
Denna tanke är besläktad med den människosyn som ligger till grund för den utilitaristiska filosofin, där nyttotänkandet fått samma tydliga, snävt rationalistiska prägel. Etik och moral reduceras här allt som oftast till en fråga om konsekvens. Om konsekvenserna av en handling anses bättre och mer lovvärda än de alternativ som står till buds blir handlingen också moraliskt berättigad. Och berättigad är en handling om den leder till ”största möjliga lycka för största möjliga antal”, och därmed till en generell förbättring av det allmänna bästa. Med denna typ av resonemang kan både krig och mordbrand ibland framstå som moraliskt påbjudna – problemet är bara att veta när. Därför har utilitarister strävat efter efter en metod som på ett enkelt och ofelbart vis kunde mäta konsekvenserna av varje handing, för att på så vis klarlägga dess etiska värde.
Kritikerna av detta tänkande hävdar förstås inte bara att sådana mätningar är orimliga, utan också att den människosyn som nyttofilosofin tar för sann och given är alldeles för förenklad och inte tar hänsyn till vare sig sociala komplikationer eller psykologisk komplexitet. Enligt kritikerna är människan helt enkelt inte den rationella, entydiga varelse som utilitarismens försvarare vill göra gällande.Publicerad: 2004-10-28

Köp Res Publica (Nedlagd)
Läs mer om Res Publica (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Res Publica (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer