Artiklar från Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning

Barnboken Volume 44, 2021
2021-11-24 • Tema: Poesi för barn och unga/ Theme: Poetry for Children and Youth • Theme: Silence and Silencing in Children's Literature • Tema: Översättning/Theme: Translation »

Barnboken Volume 43, 2020
2020-11-25 The idea of “the child” as a pre-social person - a primeval, uncultured, and literally “unadulterated” being - can be traced back through the blithe, unaffected Romantic conception of “the child” advanced by writers such as Wordsworth, Blake, and Rousseau through to Locke’s famous assertion that “the child” is a tabula rasa, a blank page awaiting inscription. “The child” begins as a series of negations that are sequentially inverted on its journey towards adulthood. Each childly quality - innocence, credulity, irrationality, malleability, simplicity, playfulness, blissfulness - presupposes its inevitable loss or, more specifically, the filling of that void with cumulative experience. The fact that “the child” is defined “in terms of its vacuity and lack of form” (Balanzategui 9) is arguably what makes it possible for it to maintain a sense of coherence as a rhetorical device in spite of the multiple, competing meanings that constitute it. Blankness can support a range of permutations, potentiality, and polysemy. The lack of verbal communication in both video games discussed here generates interpretive blanks onto which players are encouraged to project meaning. This meaning is derived from cues in the game environments and from shared cultural understandings of the figure of “the child.” The games rely on players’ knowledge of ideological constructions of “the child” not only to convey narrative and cue specific aesthetic responses, but also to explain game mechanics and to define player-avatar relationships. ... (ur Secrets, Stealth, and Survival, Barnboken, Volym 43 2020)»

Barnboken Volume 42, 2019
2019-11-25 Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning är den enda vetenskapliga tidskriften i Sverige med fokus på barn- och ungdomslitteratur. De senaste åren har tidskriften utvecklats och expanderat, med en betydande ökning i sidomfånget som följd. För andra året i rad publicerades 2019 fler artiklar än någonsin tidigare i tidskriftens historia. Barnboken publicerade 16 artiklar inom tre större teman samt 18 recensioner av nordisk och internationell teoretisk litteratur. Under året skedde också en rekordstor ökning i antalet prenumeranter på nyhetsutskick från tidskriften, vilket gläder oss som arbetar med den ... (ur Introduktionen Volym 42 2019)»

Barnboken Volume 41, 2018
2018-11-29 Forskningen om barn- och ungdomslitteratur blomstrar världen över. Utgivningen av teoretiska böcker på de internationella universitetsförlagen ökar, och under 2000-talet har även flera vetenskapliga tidskrifter med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur etablerats internationellt. Också i Sverige ser vi en positiv utveckling. De senaste åren har åtskilliga monografier och antologier publicerats, och även inskickade manus till Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning har ökat i antal tack vare ett omfattande utvecklingsarbete. Det ser vi resultatet av i årgång 2018, då vi publicerar 15 artiklar och 20 recensioner av teoretiska verk, vilket är mer än något annat år i tidskriftens historia ... (från introduktionen volym 41 2018»

Barnboken Volume 40 (2017)
2017-11-30 Volym 40 av Barnboken presenterar tre artiklar på tematiken sensualitet, sensibilitet och sexualitet samt fyra övriga artiklar. Sexualitet är inte något som brukar förknippas med barnlitteratur, i synnerhet inte böcker för yngre barn. Tvärtom har handböcker ofta traderat föreställningen om att litteratur som vänder sig till de yngre målgrupperna är renons på sexualitet. Hållningen är anmärkningsvärd i ljuset av hur världshälsoorganisationen (WHO) ser på sexualitet som en integrerad del av att vara människa. Sexualiteten är något mer än summan av vårt erotiska liv, ”ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter”. WHO poängterar att detta inte bara gäller män och kvinnor, utan också barn. Vid en närmare granskning har det visat sig att barn- och ungdomslitteratur, i sitt breda åldersspann från pekbok till ungdomsroman, ständigt återkommer till gestaltningar av sexualitet, ofta i form av sensualitet och sensibilitet. Även fiktion för barn kan utforska en känslornas kartografi i hudnära berättelser. Bland annat queerteorin har med sina genomlysningar av hur heteronormativitet upprätthålls blottlagt mekanismer kring hur sexualitet skildras, som i Tison Pughs läsningar av Harry Potter-serien ... (from Introduction, Mia Österlund, Volume 40)»

Barnboken Volume 39 (2016)
2016-11-30 Children’s literature does not simply appear out of nowhere. Children’s books are not only products of their time, but also products of the literary institutions of their time. These literary institutions have a gatekeeping function, checking and erasing some currents and ideas while reinforcing others. This year’s two themes, Nordic children’s crime fiction and literary institutions, are truly two sides of the same coin. Children’s crime fiction reaps the benefits of the immense success of crime fiction, and its paratexts reveal a market strategic way of thinking closely linked to the infrastructure of literary production. These questions, how literary institutions are shaped and why as well as how a genre gains ground, are central to Barnboken’s special issue on “Nordic Noir in Children’s Crime: from Sventon to Simukka” and “The Institutions that Shape Children’s Literature”. The success of Nordic Noir has hardly gone unnoticed ... (from Introduction, Mia Österlund, Volume 39)»

Barnboken - volym 38 (2015)
2016-03-08 Tema: Religion»

Barnboken - volym 37 (2014)
2014-08-08 Tema: Förgrömmade unge! Det oregerliga barnet och 100-årsjubileernas år.»

Hemlöshet
2013-12-01 Tema: Hemlöshet/Theme: Homelessness»

Klart slut varulvstjut!
2011-09-20 "Klart slut varulvstjut", "tillitsbegreppet villkorslöst eller villkorat", "bara sånt vi kommer åt och sånt vi kan behöva" m m»

Aktuell nordisk barnlitteraturforskning
Omslag Barnboken specialutgåva 2011-03-14 Specialutgåva om aktuell nordisk barnlitteraturforskning.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning

Annons:

Senaste nummer:

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

Äldre resuméer