Barnboken Volume 44, 2021

Läs Barnboken Volym 44 2021

Tema: Poesi för barn och unga/ Theme: Poetry for Children and Youth

”och mymlan flög / och mjölken for”
Barnläsarna och poesin i Tove Janssons bilderbok Hur gick det sen?
Johan Alfredsson

”Dette skulle bli et dikt som noen skulle huske en stund”
Scenekunst som poesi for barn i forestillingen Snutebiller, stankelben
Silje Harr Svare & Anne Skaret

Mening med vrøvlet
Læsninger af børnelyrik som leg og kreativ tænkning
Claus K. Madsen & Lea Allouche

Humor i to nyere norske diktbildebøker
Pling i bollen og 123 for barske barn
Berit Westergaard Bjørlo


Theme: Silence and Silencing in Children's Literature

The Queerness of the Man-Child
Narcissism and Silencing in Astrid Lindgren’s Karlson on the Roof Series
Lance Weldy


Tema: Översättning/Theme: Translation

Översättning av kraftuttryck i de franska och svenska översättningarna av Maria Parrs Keeperen og havet
Marcus Axelsson & Charlotte Lindgren


Finns det kvinnliga astronauter?
Om könsneutral och inkluderande översättning av faktaböcker för barn
Mari Mossberg

Anne på svenska
Hur tidsanda och produktionsvillkor påverkat huvudpersonens karaktärsdrag i svenska översättningar och adaptioner av Anne of Green Gables
Anna Vogel

Paratexts and Translation of the Exotic
The German, French, and English Covers of Maria Parr’s Vaffelhjarte and Tonje Glimmerdal
Marcus Axelsson & Ragnhild Næsje


Övriga artiklar/Other Articles

”Hinner vi inte ta en grogg tillsammans, innan ångaren sjunker?”
Fakta och fiktion i Erik Pallins Kaparkaptenen på Emden
Ulf Boëthius


Recensioner/Book Reviews

Rachel Conrad, Time for childhoods: Young Poets and Questions of Agency
Heidi Höglund

Ulf Boëthius, Vart längtar min fot: Om Barbro Lindgrens författarskap
Karin Nykvist

Sara Andersson, Läsande flickor: Läspolitik och det genomlysta subjektet
Louise Almqvist

Justyna Deszcz-Tryhubczak & Irena Barbara Kalla (red.), Rulers of Literary Playgrounds: Politics of Intergenerational Play in Children’s Literature
Lindsey Geybels

Maria Andersson, Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921
Eva Heggestad

Gwen Athene Tarbox, Children's and Young Adult Comics
Christian Mehrstam

Nina Goga, Sarah Hoem Iversen & Anne-Stefi Teigland (red.), Verbal and Visual Strategies in Nonfiction Picturebooks: Theoretical and Analytical Approaches
Mari Mossberg

Stijn Praet & Anna Kérchy (red.), The Fairy-Tale Vanguard: Literary Self-Consciousness in a Marvelous Genre
Olle Widhe

Derritt Mason, Queer Anxieties of Young Adult Literature and Culture
Hilda Jakobsson

Anna Kérchy & Björn Sundmark (red.), Translating and Transmediating Children's Literature
Marcus Axelsson

Tuva Haglund, Tillsammans i Engelsfors: Socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fangemenskap 2011–2016
Malin Isaksson

Nathalie Op de Beeck (red.), Literary Cultures and Twenty-First-Century Childhoods
Lisa Källström

Erik Zillén, Fabelbruk i svensk tidigmodernitet: En genrehistorisk studie
Philip Lavender

Publicerad: 2021-11-24


Läs mer om Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning i katalogen
Fler artiklar knutna till Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori OM BARN & UNGDOM


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer