Klart slut varulvstjut!

I Magnus Öhrns artikel "Klart slut varulvstjut - den litterära pojkhumorn och exemplet Bert" ges en historisk tillbakablick över den litterära svenska pojkhumortraditionen. Bertböckerna analyseras utifrån Michael Bachtins karnevalsteori.

Turid Fosby Elsness diskuterar tillitsbegreppet utifrån kategorierna villkorslös eller villkorad i sin artikel "Når mor eller far svikter - om tillit og tillitsrelasjoner i to norske ungdomsromaner". I Elsness exempel Tidleg på våren av Halldis Moren Vesaas (1949) och Bittet av Hilde Hagerup (2007) är det föräldrarnas svek som står i centrum.

"Nu ska vi ut på rövarstråt nu, ska vi ut och röva/ men bara sånt vi kommer åt och sånt vi kan behöva..." Torbjørn Egners visa till Folk och rövare i Kamomilla stad känner alla igen. Den norske författarens böcker tillhör vårt kulturarv även i Sverige. Aasta Marie Bjorvand Bjørkoy diskuterar förändringarna i utgåvorna från 1955 och 1980 i artikeln "To utgaver, én tekst? Edisjonshistorien dl Folk og røvere i Kardemomme by".

I rapporten "Astrid Lindgrens arkiv - nya forskningsmöjligheter" ger Lena Törnqvist en intressant inblick i ett arkiv som fyller mer än 140 hyllmeter på Kungliga biblioteket. Dessutom recenseras fyra nya avhandlingar och en ny forskningsstudie.

Trevlig läsning!
Lillemor Torstensson, redaktör


Inledning Jan Hansson
Barnboken - tidskrift för barnlitteratur forskning 2011:2

Artiklar
Klart slut varulvstjut - den litterära pojkhumorn och exemplet Bert. Magnus Öhrn

Når mor eller far svikter - om tillit og tillitsrelasjoner i to norske ungdomsromaner. Turid Fosby Elsness

To utgaver, én tekst?
Edisjonshistorien til Folk og røvere i Kardemomme by. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Rapport Astrid Lindgrens arkiv - nya forskningsmöjligheter. Lena Törn qvist


Recensioner
Att bli människa. Maria Andersson. Recensent: Björn Sundmark

Förpackningens förvandlingar. Martin Hellström. Recensent: Nina Goga

"Det kunde lika gärna ha hänt idag". Mary Ingemansson. Recensent: Helen Schmidl

Nederländska bilderböcker blir svenska. Sara Van Meerbergen. Recensent: Charlotte
Lindgren


En bok om flickor och flickforskning.

Red. Anna-Karin Frih och Eva Söderberg. Recensent: Maria Andersson

Publicerad: 2011-09-20

Köp Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Läs mer om Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning i katalogen
Fler artiklar knutna till Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori OM BARN & UNGDOM


Annons:

Senaste nummer:

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-29
10TAL 32 2019

2019-10-25
Signum 7 2019
Tidskriften Folkuniversitetet 3 019

2019-10-24
Akvarellen 3 2109
Fönstret 3 2019

2019-10-22
ponton 2 2019

2019-10-20
SocialPolitik 2 2019

2019-10-18
Amnesty Press 3 2019

2019-10-17
ponton 1 2019

2019-10-16
Nutida Musik 275 2019

2019-10-15
Utställningskritik 4 2019

Äldre resuméer