Klart slut varulvstjut!

I Magnus Öhrns artikel "Klart slut varulvstjut - den litterära pojkhumorn och exemplet Bert" ges en historisk tillbakablick över den litterära svenska pojkhumortraditionen. Bertböckerna analyseras utifrån Michael Bachtins karnevalsteori.

Turid Fosby Elsness diskuterar tillitsbegreppet utifrån kategorierna villkorslös eller villkorad i sin artikel "Når mor eller far svikter - om tillit og tillitsrelasjoner i to norske ungdomsromaner". I Elsness exempel Tidleg på våren av Halldis Moren Vesaas (1949) och Bittet av Hilde Hagerup (2007) är det föräldrarnas svek som står i centrum.

"Nu ska vi ut på rövarstråt nu, ska vi ut och röva/ men bara sånt vi kommer åt och sånt vi kan behöva..." Torbjørn Egners visa till Folk och rövare i Kamomilla stad känner alla igen. Den norske författarens böcker tillhör vårt kulturarv även i Sverige. Aasta Marie Bjorvand Bjørkoy diskuterar förändringarna i utgåvorna från 1955 och 1980 i artikeln "To utgaver, én tekst? Edisjonshistorien dl Folk og røvere i Kardemomme by".

I rapporten "Astrid Lindgrens arkiv - nya forskningsmöjligheter" ger Lena Törnqvist en intressant inblick i ett arkiv som fyller mer än 140 hyllmeter på Kungliga biblioteket. Dessutom recenseras fyra nya avhandlingar och en ny forskningsstudie.

Trevlig läsning!
Lillemor Torstensson, redaktör


Inledning Jan Hansson
Barnboken - tidskrift för barnlitteratur forskning 2011:2

Artiklar
Klart slut varulvstjut - den litterära pojkhumorn och exemplet Bert. Magnus Öhrn

Når mor eller far svikter - om tillit og tillitsrelasjoner i to norske ungdomsromaner. Turid Fosby Elsness

To utgaver, én tekst?
Edisjonshistorien til Folk og røvere i Kardemomme by. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Rapport Astrid Lindgrens arkiv - nya forskningsmöjligheter. Lena Törn qvist


Recensioner
Att bli människa. Maria Andersson. Recensent: Björn Sundmark

Förpackningens förvandlingar. Martin Hellström. Recensent: Nina Goga

"Det kunde lika gärna ha hänt idag". Mary Ingemansson. Recensent: Helen Schmidl

Nederländska bilderböcker blir svenska. Sara Van Meerbergen. Recensent: Charlotte
Lindgren


En bok om flickor och flickforskning.

Red. Anna-Karin Frih och Eva Söderberg. Recensent: Maria Andersson

Publicerad: 2011-09-20

Köp Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Läs mer om Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning i katalogen
Fler artiklar knutna till Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori OM BARN & UNGDOM


Annons:

Senaste nummer:

2020-08-01
Walden 17-18 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

Äldre resuméer